Odszkodowanie dla dzieci za wypadek na roli

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2021,10:30 Aktualizacja: 08-09-2021,10:42
A A A

Rząd zamierza zwiększyć ochronę wypadkową dzieci pomagających w gospodarstwie rolnym. Nad nowymi rozwiązaniami prawnymi pracuje resort rolnictwa.

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że kwestia ta ma zostać uregulowana w projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nad którym pracuje MRiRW.

bezpieczeństwo dzieci w gospodardtwach, grzegorz puda, Aleksandra Hadzik, krus

Dzieci sporo wiedzą, jak uniknąć zagrożenia w gospodarstwach

Rekordowa liczba 43,2 tys. prac plastycznych dzieci wpłynęła do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na konkurs na temat bezpieczeństwa na wsi. Finałowa gala XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi...

"Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami można zgłosić do ubezpieczenia społecznego rolników (w tym wypadkowego) domownika, który ukończył 16 lat. Natomiast ze względu na ryzyko wypadku dzieci pomagających w gospodarstwie rolnym resort chce objąć ochroną wszystkie - bez względu na wiek" - wyjaśnia "DGP".

Dziennik podkreśla, że po zmianach będzie im przysługiwało jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo - ich rodzicom - w razie śmierci potomka wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

"Zasady będą takie same jak dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników" - dodaje.
 

Poleć
Udostępnij