O zdrowej glebie i odporności lasów w Brukseli. Jakie stanowisko zajęła Polska?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-12-2023,9:10 Aktualizacja: 19-12-2023,9:15
A A A

Kwestie dotyczące monitorowania i odporności gleb oraz lasów poruszono podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI). W obradach, które odbyły się 18 grudnia w Brukseli, udział wzięła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

W ramach dyskusji na temat dyrektywy w sprawie monitorowania i odporności gleb przypominano, że celem jej wdrażania jest osiągnięcie zdrowych gleb w całej UE najpóźniej do 2050 roku. W opinii wiceminister Sowińskiej, propozycja monitorowania i oceny stanu zdrowia wszystkich gleb w ustalonych obszarach glebowych - w oparciu o zaproponowaną metodę i wskazane parametry - będzie dla Polski dużym wyzwaniem.

Potrzebna większa elastyczność

„Uważamy, że należy w większym stopniu wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia i metody wypracowane na poziomie krajowym. Ustanowienie świadectwa zdrowej gleby powinno być dobrowolne, a państwa członkowskie powinny móc bardziej elastycznie określać sposób osiągnięcia oczekiwanych rezultatów” – podkreśliła Sowińska, cytowana w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

W zakresie rozporządzenia ws. ram monitorowania odporności lasów wiceszefowa tego resortu zwracała uwagę, że Polska ma długą historię w gromadzeniu informacji o lasach oraz ich zasobach w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego.

ue, ke, gleby, projekty, ochrona gleb, produkcja żywności

Unia Europejska zainwestuje 90 mln euro na 17 nowych projektów wspierających zdrowe gleby

Unia Europejska zainwestuje 90 mln euro w 17 nowych projektów badawczych. Celem projektów będzie odbudowa i ochrona zdrowia gleby na potrzeby zrównoważonej produkcji zdrowej żywności, ochrony różnorodności...

„Był i jest to strategiczny element planowania i optymalizacji gospodarki leśnej na poziomie lokalnym i krajowym, bezcenny w procesie oceny wyzwań i zagrożeń, a do nich niewątpliwie należy zachowanie trwałości i odporności lasów” - zauważyła.

Kosztowny monitoring lasów

Zdaniem Anity Sowińskiej, środki i narzędzia służące osiągnięciu celu w ramach monitorowania lasów powinny odzwierciedlać specyfikę i różnorodność lasów w całej Europie, a także oczekiwania społeczne w tym zakresie.

„Działania w zakresie monitoringu należą do kosztownych. Należy więc w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące już systemy monitorowania lasów oraz właściwie oszacować koszty i nakłady na poziomie państw członkowskich tak, aby zagwarantować właściwe wdrożenie uzgodnionych rozwiązań, które powinny być zgodne z przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi zasadami zrównoważonego rozwoju” – dodała wiceminister.

Poleć
Udostępnij