Nieuczciwe praktyki wobec rolników. Jak zgłosić sprawę do UOKiK?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-01-2022,9:20 Aktualizacja: 13-01-2022,9:51
A A A

Sygnały od przedsiębiorców, rolników i ich organizacji pozwalają podejmować UOKiK interwencje na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi.

Podkreślił to samorząd rolniczy w świetle niekorzystnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Izby zaznaczyły, że zgodnie z przepisami zawiadomienie dotyczące stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zgłosić każdy.

UOKiK, Tomasz Chróstny, nieuczciwe praktyki hadlowe, Kaufland

UOKiK ukarał Kaufland. Za co, i ile sieć ma zapłacić?

140 mln zł kary za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz za błędne oznakowanie warzyw krajem pochodzenia nałożył Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę Kaufland Polska Markety. Ta do zarzutów...

"Dane zawarte w zawiadomieniu podlegają ochronie i nie są ujawniane, chyba że zawiadamiający wyraźnie się na to zgodzi. Może to być dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych bezpośrednio pokrzywdzony przez praktyki, ale również inna osoba lub podmiot, które zaobserwowały naruszenie prawa lub dowiedziały się o nim w sposób pośredni" - zapewnia Urząd.

Zawiadomienie należy zgłosić do Departamentu Przewagi Kontraktowej UOKiK pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu (tutaj).

Powinno zawierać:

  • wskazanie podmiotu, któremu jest zarzucane stosowanie nieuczciwej praktyki
  • opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia
  • uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy
  • zakres informacji niepodlegających ujawnieniu w toku postępowania
  • dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres)

Do zawiadomienia należy dołączyć wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia przepisów.

"Samo zawiadomienie nie zobowiązuje Urzędu do podjęcia formalnych działań. Ma natomiast obowiązek odpowiedzieć na zawiadomienie i musi przekazać zawiadamiającemu informację o sposobie rozpatrzenia tego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem" - precyzuje UOKiK.

Odpowiedzi na więcej pytań dotyczących zawiadamiania urzędu o stosowaniu praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową można znaleźć tutaj.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement