NCBR zapowiada: nawozy ze ścieków i biometan z odpadów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-01-2022,8:10 Aktualizacja: 14-01-2022,8:16
A A A

W przedsięwzięciach badawczych "Innowacyjna biogazownia" i "Oczyszczalnia przyszłości" powstają technologie, które tworzą gospodarkę obiegu zamkniętego - wskazało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Zainicjowane przez Centrum przedsięwzięcia mają spełniać założenia strategii "Od pola do stołu" oraz na rzecz bioróżnorodności przewidzianych w Europejskim Zielonym Ładzie. Są finansowane z funduszy europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój.

rozwój sektora biogazu i biometanu, Anna Gembicka, Anna Moskwa, Ireneusz Zyska,

Jest porozumienie na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

Przedstawiciele administracji, instytucji badawczych, finansowych, przemysłu i biznesu podpisali porozumienie na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Głównym celem jest wykorzystanie polskiego potencjału w tym obszarze. Sygnatariuszami...

"W niedalekiej przyszłości oczyszczalnie ścieków wraz z biogazowniami staną się fundamentem gospodarki cyrkularnej. Dzięki nim cenne rolniczo biogeny będą krążyły w obiegu zamkniętym, znacznie ograniczając produkcję nawozów na bazie surowców kopalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych zostaną zaś przetworzone na biogaz, a następnie biometan, co pozwoli wykorzystać potencjał surowcowy kraju oraz odejść od paliw konwencjonalnych w ciepłownictwie. Ta futurystyczna wizja może się ziścić już w ciągu najbliższych lat" - zapowiedziało NCBR.

Chce opracować zautomatyzowaną technologię, która odmieni polski rynek biogazowni. Podstawowa zakładana zmiana to wytwarzanie najwyższej jakości paliwa odnawialnego - biometanu, który będzie wtłaczany do sieci gazowej lub sprężony i wykorzystywany w transporcie, np. jako paliwo dla silników gazowych, do tankowania autobusów czy źródło "zielonego" wodoru. Możliwości wykorzystania biometanu będą jeszcze analizowane.

biometan, biogaz, biogaz rolniczy, michał kurtyka, OZE

Biometan ze wsparciem. Jest projekt ustawy

Do wykazu prac Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Przewiduje wprowadzenie definicji biometanu i określenie zasad prowadzenia działalności...

"Jednak nie mniej istotne są pozostałe kluczowe wymagania, jakie stawiamy przed wykonawcami opracowywanych technologii. Nasz problem - a zarazem szansa - to duży niewykorzystany wolumen odpadów. Krajowe zużycie gazu ziemnego wynosi obecnie ponad 21 mld m sześc. w ciągu roku, z czego około 18 mld m sześc. importujemy. Okazuje się, że dużą część sprowadzanego przez Polskę gazu ziemnego można zastąpić produkowanym na miejscu paliwem odnawialnym. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oszacowali możliwość wykorzystania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w Polsce na równowartość blisko 8 mld m sześc. metanu rocznie. A do tego są jeszcze odpady biodegradowalne z miast, które zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej będziemy w coraz większym stopniu sortować" - wyliczyło NCBR.

Opracowywana w ramach projektu biogazownia ma być uniwersalna (w kontekście wykorzystywanego surowca), zautomatyzowana i ograniczy lub wręcz wyeliminuje konieczność zapewnienia ciągłego, specjalistycznego nadzoru nad przebiegiem procesu wytwarzania biometanu.

biogazownia, biogaz, produkcja biogazu, Agraves, Intagra, Karol Mazur, Mikołaj Baum, trzoda chlewna, gnojowica

Czy biogazownie są przyszłością?

Dlaczego warto inwestować w produkcję energii z biogazu? Czy budowa biogazowni wciąż wiąże się z bardzo dużymi kosztami oraz czy taka inwestycja jest bezpieczna i może gwarantować hodowcom i producentom trzody chlewnej stabilność na coraz bardziej...

Jeśli chodzi o przedsięwzięcie "Oczyszczalnia przyszłości", trzeba podać tło jego zainicjowania. Otóż z danych GUS wynika, że w 2018 r. zostało wytworzonych ponad 583,1 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych, podczas gdy 15 lat wcześniej było to 447 tys. ton. Powstała więc potrzeba stworzenia mechanizmów sprzyjających rozwiązaniu narastającego problemu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, stanowiących odpady. Do tego trzeba dysponować odpowiednią technologią.

"Do wyścigu o przełomowe rozwiązania w tym zakresie stanęło w ubiegłym roku NCBR, rozpoczynając przedsięwzięcie ‘Oczyszczalnia przyszłości’. Jak wskazują eksperci NCBR, aby stworzyć nowe szanse rozwojowe dla sektora gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, należy rozwiązać kilka podstawowych problemów. Główne wyzwania to: zagospodarowanie oczyszczonych ścieków (odnowa i odzysk wody), ograniczenie utraty pierwiastków biogennych oraz zanieczyszczenia nimi środowisk wodnych (odzysk biogenów), usunięcie ze ścieków mikrozanieczyszczeń, odzysk energii i energooszczędność procesów technologicznych oraz wspomniane już wcześniej efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych. Ponadto dzięki instalacji zostanie odzyskana woda, służąca do powtórnego wykorzystania w rolnictwie, a w miastach - do zaspokojenia potrzeb komunalnych lub przemysłowych. Z kolei odzyskane surowce, takie jak: związki fosforu, azotu i węgla, posłużą do produkcji nawozów oraz polepszaczy gleby w rolnictwie i ogrodnictwie" - zaznaczyło Centrum.
 

Poleć
Udostępnij