Na Opolszczyźnie nowy PROW trochę skromniejszy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2015,8:10 Aktualizacja: 26-03-2015,12:56
A A A
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie opolskim będzie można pozyskać środki na drogi, gospodarkę wodno-ściekową i targowiska. Niestety, pieniędzy będzie mniej niż dotychczas.
 
Jak poinformował Antoni Konopka, wicemarszałek województwa region może liczyć z tego programu na ponad 50 milionów euro, czyli ok. 200 mln zł. To o 190 mln zł mniej niż w poprzednim okresie finansowym.
 
Do wspomnianych 200 mln doliczyć trzeba jednak 21 mln euro, które zapisane zostały w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na meliorację i ochronę przeciwpowodziową. Dotychczas te działania finansowane były z PROW.
 
Władze województwa ujawniły też, że w nowo przyznanej puli prawie milion euro przeznaczonych zostanie na scalenie gruntów, 25,6 mln euro na podstawowe usługi i odnowę wsi (lokalne drogi, których modernizacji już nie będzie można finansować z RPO oraz gospodarkę wodno-ściekową, targowiska, kulturę i ochronę zabytków). 
 
Z kolei rozpoczynanie działalności gospodarczej, rozwój firm, niekomercyjna infrastruktura turystyczna, dziedzictwo lokalne będzie dofinansowywane z osi Leader, której budżet w woj. opolskim PROW wynosi 23,6 mln euro.
 
Urząd marszałkowski zaapelował też do działających w regionie lokalnych grup działania, by szybko przystąpiły do opracowania miejscowych strategii rozwoju. 
 
Jak wytłumaczył Tomasz Karaczyn, dyrektor departamentu PROW w urzędzie, chodzi o to, by był czas na spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami i mieszkańcami, podczas których składane będą propozycje i pomysły, które w strategiach powinny się znaleźć - m.in. rewitalizacja terenów wiejskich, gospodarka niskoemisyjna czy odnawialne źródła ciepła.
 
Ważnym elementem pracy LGD będzie też współdziałanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Połowa funduszy wspomnianego Leadera przeznaczona została bowiem na tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj