Mniej upraw, więcej ugorów. GUS o użytkowaniu ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2019,13:45 Aktualizacja: 04-04-2019,13:51
A A A

Zmniejszenie powierzchni upraw trwałych i zwiększenie powierzchni gruntów ugorowanych w 2018 r. - takie są m.in. wnioski z badania gospodarstw dotyczącego użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, przeprowadzonego przez GUS.

W ubiegłym roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów. To poziom zbliżony do notowanego w 2017 roku. W gospodarstwach indywidualnych, dominujących w polskim rolnictwie, znajdowało się około 15,1 mln ha gruntów.

kowr, kupno ziemi, dzierżawa ziemi, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa o ustroju rolnym musi jeszcze poczekać. Komisja nie omówiła projektu

Sejmowa komisja rolnictwa debatowała nad projektem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Prace nad proponowanymi przez rząd rozwiązaniami będą konturowane w przyszłym tygodniu. Na posiedzeniu odbyła się jedynie debata wokół...

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały z kolei około 1,3 mln ha ogólnej powierzchni gruntów.

"W 2018 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła ok. 1 425 tys., tj. o 1,4 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gospodarstw posiadających powierzchnię powyżej 1 ha użytków rolnych było ok. 1 401 tys., w tym ok. 1 180 tys. posiadających powierzchnię zasiewów" - podaje Główny Urząd Statystyczny.

Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wyniosła 10,29 ha, przy czym w tych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha 10,46 ha, natomiast o powierzchni do 1 ha - 0,7 ha.

"Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1-5 ha powierzchni użytków rolnych, tj. ok. 1 049 tys. (powyżej 74 proc. gospodarstw posiadających użytki rolne) i zajmowały one 28 proc. powierzchni gospodarstw rolnych. Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było ok. 352 tys. i zajmowały one 72 proc. powierzchni gospodarstw" - wylicza GUS.

ceny ziemi ornej, ziemia rolnicza, sprzedaż ziemi. dzierżawa ziemi, arimr, gus

Głód ziemi wciąż spory. Hektar droższy o trzy tysiące

Ogólnopolska średnia cena zakupu-sprzedaży ziemi w czwartym kwartale 2018 roku grubo przekroczyła 45 tys. zł za hektar. Stawki (bardzo zróżnicowanie regionalne) rosną, co oznacza, że na rynku utrzymuje się popyt. Informacje o średnich...

W 2018 roku powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniosła ok. 14 669 tys. ha, czyli 89,4 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych.

Liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła ok. 1 425 tys., w tym ok. 24 tys. posiadało powierzchnię użytków rolnych do 1 ha włącznie.

Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej w gospodarstwach rolnych zajmowały ok. 14 540 tys. ha i stanowiły 99,1 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych. Powierzchnię użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej posiadało ok. 1 425 tys. gospodarstw.

W ogólnej powierzchni użytków rolnych największy był udział powierzchni zasiewów i wynosił 73,8 proc., udział powierzchni łąk trwałych 18,8 proc., a pastwisk trwałych 2,7 proc.

Powierzchnia gruntów ugorowanych stanowiła 1,2 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych. Udział powierzchni upraw trwałych wynosił 2,4 proc., natomiast powierzchni ogrodów przydomowych 0,2 proc.

"Powierzchnia zasiewów w 2018 r. wyniosła ok. 10,8 mln ha i była zbliżona do ubiegłorocznej. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się w użytkowaniu 91,2 proc. powierzchni zasiewów ogółem (ok. 9 878 tys. ha)" - wskazuje GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021