Ministerstwo ruga ministerstwo. Chodzi o pieniądze dla weterynarii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-12-2020,13:40 Aktualizacja: 10-12-2020,13:44
A A A

Ministerstwo finansów zwraca uwagę urzędnikom z resortu rolnictwa, że to po ich stronie leży rozwiązanie problemu niewypłacania na czas pieniędzy dla urzędowych lekarzy weterynarii.

W listopadzie pisaliśmy o licznych sygnałach płynących od urzędowych lekarzy weterynarii z kilku województw, realizujących zadania z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii, do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

lekarze weterynarii , Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Jacek Łukaszewicz

Lekarze weterynarii nie dostają wynagrodzeń. Jest interwencja

Do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa zostało skierowane pismo w sprawie kilkumiesięcznych opóźnień w wypłacaniu pieniędzy dla lekarzy weterynarii za wykonanie przez nich czynności urzędowych.   Liczne sygnały dotyczące wypłat od...

Narzekali, że od miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń należnych im za wykonane czynności związane z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Pismo w tej sprawie KRL-W skierowała do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa, ale do wiadomości także do m.in. szefa resortu finansów. I właśnie to ministerstwo zareagowało, pisząc do kolegów z resortu rolnictwa.

"Pragnę zauważyć, że uruchamianie środków na ww. zadanie, ujętych w rezerwie celowej poz. 12 'Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej', następuje na podstawie wniosków wojewodów, zaakceptowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi" - wskazuje wiceminister Sebastian Skuza.

Jak podkreśla, konieczne jest zatem podjęcie działań w zakresie odpowiedniej weryfikacji wniosków wojewodów pod kątem ujętych w nich zadań do sfinansowania (nadanie priorytetów), celem zapobieżenia w przyszłości sytuacji przedstawionej we wspomnianym piśmie prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Jednocześnie polityk zapewnia, że wszystkie wnioski wojewodów zaakceptowane przez MRiRW w dniach 4 i 5 listopada, z dodatkowej transzy środków, zwiększonej na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok (rezerwy celowej), zostały zrealizowane przez wydanie decyzji ministra finansów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement