Masz swoje "patenty" w gospodarstwie? Jest konkurs i pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-09-2022,10:00 Aktualizacja: 23-09-2022,13:13
A A A

Trwa konkurs "Moje własne innowacje". Zgłoś swoje rozwiązanie - wymyślone, opracowane i wdrożone w gospodarstwie rolnym - i wygraj nagrody pieniężne! - zachęca organizator, Centrum Doradztwa Rolniczego.

To druga edycja konkursu, odbywającego się w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem jest promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin oraz mają zastosowanie w ich codziennej pracy.

Innowacje w polskim rolnictwie. Wydajne zbiory możliwe przez cały rok!

Efektywnie, lokalnie i przez cały rok - takie zbiory umożliwia technologia uprawy wertykalnej opracowana przez Hydropolis krakowską firmę z branży Agritech. Wszystko dzięki wykorzystaniu kontrolowanych warunków oraz precyzyjnego nawadniania....

Zmagania konkursowe przewidziano w 3 kategoriach:

  • maszyny i urządzenia
  • innowacyjne rozwiązania cyfrowe wspierające produkcję lub zarządzanie finansami w gospodarstwach rolnych
  • innowacyjne formy bezpośredniej sprzedaży żywności

Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić kartę zgłoszenia oraz przygotować fotografie i/lub krótki amatorski film prezentujące wdrożone innowacyjne rozwiązanie. Całość można przekazać pisemnie (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Moje własne innowacje"), osobiście (pod tym samym adresem w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełnioną elektronicznie i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź zaawansowanym podpisem elektronicznym, tj. podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym (podpis zaufany), kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, należy przesłać na adres mailowy warszawa@cdr.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila: Zgłoszenie na "Konkurs Moje własne innowacje").

Innowacyjny dodatek do pasz, krowy mleczne, hodowla bydła, Stella Kyriakides

Innowacyjny dodatek do pasz zmniejszy emisję metanu przez krowy mleczne

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wprowadzenie do obrotu na terytorium Wspólnoty innowacyjnego dodatku paszowego, który powoduje ograniczenie wytwarzania metanu w jelitach hodowlanych krów mlecznych - poinformowała Komisja...

W ramach każdej z kategorii organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne: I miejsce – 9000 zł, II miejsce - 7000 zł, III miejsce - 5000 zł, wyróżnienie - 3000 zł.

Oferuje ponadto możliwość wsparcia mentoringowego nagrodzonych rozwiązań przez akcelerator biznesu dedykowany sektorowi technologii rolniczych.

"Zgłoszenia należy przekazać do 15 października. Za datę złożenia uznaje się dzień wpływu dokumentów do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia" - informuje CDR.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uwzględnione zostały w regulaminie (tutaj).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu