Mało kandydatów do komisji funduszy promocji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-06-2021,8:40 Aktualizacja: 10-06-2021,8:48
A A A

W związku ze zgłoszeniem zbyt małej liczby kandydatów na członków komisji zarządzających Funduszu Promocji - Mięsa Końskiego oraz Mięsa Owczego na kadencję 2021-2025 - minister rolnictwa ogłosił nabór uzupełniający.

W pierwszym Funduszu na jedno miejsce dla kandydata reprezentującego zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz niebędące zakładami przetwórczymi przedsiębiorców prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie uboju koni.

Stefan Krajewski, Miłosz Motyka, PSL, promocja mięsa

PSL chce wiedzieć, co minister myśli o możliwości zaprzestania promocji mięsa

Domagamy się stanowczej reakcji Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa i Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa dotyczącej możliwości zaprzestania promocji mięsa - podkreślili politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Komisja Europejska...

A w drugim na trzy miejsca dla kandydatów reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz niebędące zakładami przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju owiec.

Kandydatury mogą zgłosić ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze do 18 czerwca na udostępnionym formularzu, w formie papierowej, na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Do formularza zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające cel i opis działalności, a także formę prawną działania danej organizacji (np. statut, uchwała, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument) oraz wiedzę i doświadczenie kandydata na członka komisji zarządzającej.

Fundusze promocji zostały utworzone na mocy ustawy z maja 2009 r. Obecnie jest ich 10. Mają wspierać marketing rolny, wzrost spożycia oraz promować produkty rolno-spożywcze. Na ten cel dysponują pieniędzmi zebranymi ze sprzedaży zwierząt i płodów rolnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu