Krajowy Plan Strategiczny zamiast PROW. Więcej możliwości dla krajów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-10-2018,10:10 Aktualizacja: 12-10-2018,10:20
A A A

W kolejnym okresie unijnego programowania, czyli po roku 2020, nie będzie Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich. Zastąpi go Krajowy Plan Strategiczny z zapisami, jak dany kraj będzie realizował wskazane przez UE cele ogólne i szczegółowe wsparcia.

Według Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra rolnictwa kraj członkowski będzie miał większe możliwości wybierania instrumentów i narzędzi do realizacji Krajowego Planu Strategicznego. Będzie się to oczywiście odbywać w pewnych ramach, którymi są wspomniane cele.

dopłaty do użytków zielonych, użytki zielone, hodowla zwierząt, jan krzysztof ardanowski, szczecinek

Ardanowski: nie będzie zwierząt, nie będzie dopłat do użytków zielonych

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa na spotkaniu z gospodarzami w Szczecinku zapowiedział, że chce uzależnić dopłaty do użytków zielonych od posiadania zwierząt hodowlanych. - W Polsce mamy ok. 3,5-4 mln ha użytków zielonych,...

Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa polityk wymieniał, że cel pierwszy to będzie wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych w całej UE oraz bezpieczeństwa żywności. Cel drugi to zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, a kolejny element to poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.

- Następny, czwarty cel szczegółowy to przyczynienie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowanie się do zmian klimatycznych. Nie możemy dopuścić do tego, żeby działo się to kosztem rolników, musimy szukać dla nich rekompensat. Kolejnym celem jest zrównoważony rozwój i wydajne gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze - opowiadał Zarudzki.

Pozostałe cele to: ochrona bioróżnorodności biologicznej, przyciąganie młodych rolników i ułatwienie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, promowanie zatrudnienia, sprawy społeczne, rozwój lokalny na obszarach wiejskich oraz bezpieczna żywność i promowanie zdrowego odżywiania.

krir, izby rolnicze, ministerstwo rolnictwa, susza rolnicza, pomoc suszowa, pomoc dla rolnictwa

Siedem postulatów do rządu. Tego chcą rolnicy

Podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji wypracowano siedem postulatów do rządu w związku z trudnościami, z jakimi borykają się polscy rolnicy dotknięci tegoroczną suszą. Izby domagają się przede wszystkim jak...

- Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie to mówimy, że nowy system obejmuje elementy obowiązkowe i dobrowolne dla państw członkowskich. Do pierwszych należeć będzie, po pierwsze, podstawowe wsparcie dochodów, zastępujące system płatności podstawowej oraz system jednolitej płatności obszarowej, które co do zasady ma być przyznawane bez konieczności stosowania uprawnień do płatności - mówił wiceszef resortu rolnictwa.

Do elementów obowiązkowych należy też redystrybucyjne wsparcie dochodów. Ma zapewnić przesunięcie wsparcia z gospodarstw większych do mniejszych lub średnich, analogicznie do obecnie stosowanej płatności dodatkowej. A trzecim obowiązkowym elementem nowego systemu płatności bezpośrednich są systemy na rzecz klimatu i środowiska.

Wśród pozycji dobrowolnych znajdzie się m.in. wsparcie dla młodych rolników rozpoczynających działalność. Chodzi tu jednak jedynie o to, że państwa będą miały elastyczność w zakresie definiowania kryterium kwalifikowalności co do wsparcia, choć pozostanie jako stałe np. kryterium wieku (nie więcej niż 40 lat).

pożyczki dla rolników, Jan Krzysztof Ardanowski, Piotr Serafin, kowr, wsparcie dla rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich

KOWR będzie udzielał pożyczek rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia program pożyczkowy dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - poinformował Piotr Serafin, dyrektor ośrodka. Maksymalnie będzie można pożyczyć 500 tys. zł, a okres...

- Łącznie z drugim filarem na wsparcie wymiany pokoleń musi zostać przeznaczona kwota odpowiadająca co najmniej 2 proc. środków z pierwszego filara. Każdy procent to są poważne środki - zapewniał Zarudzki.

Kolejny element dobrowolny przyszłego unijnego wsparcia to pomoc związana z produkcją do określonych, istotnych dla danego państwa członkowskiego sektorów.

- Będziemy mieli prawo to określać. Wsparcie związane z produkcją można przyznawać w określonych sektorach lub do określonych rodzajów lub konkretnych typów rolniczych, znajdujących się w trudnej sytuacji lub borykających się z trudnościami, w celu zwiększenia ich konkurencyjności, zrównoważonego charakteru lub poprawy jakości - tłumaczył wiceminister.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu