Kontrole na miejscu nie będą zawieszone

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-11-2020,9:25 Aktualizacja: 24-11-2020,9:29
A A A

Resort rolnictwa negatywnie ocenił wniosek samorządu rolniczego w sprawie zawieszenia przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach do końca 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa.

W wystąpieniu podnoszono, że biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamknięte, a jednocześnie nadal prowadzone są kontrole z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwach, co w obecnej sytuacji epidemicznej budzi poważne obawy.

Podlaska Izba Rolnicza, kontrole arimr w gospodarstwach, pandemia koronawirusa

Pandemia w natarciu, a kontrolerzy wciąż wizytują gospodarstwa

Podlaska Izba Rolnicza domaga się zawieszenia do końca roku kontroli prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z pandemią koronawirusa. W wystąpieniu podkreśla, że na skutek wprowadzonych obostrzeń biura...

Inspektorzy w ramach kontroli terenowej wchodzą do budynków inwentarskich oraz mieszkań rolników celem weryfikacji dokumentacji, m.in. rejestrów wypasów, paszportów, ksiąg stada.

W odpowiedzi ministerstwo podkreśla, że zgodnie z art. 68 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, co do zasady kontrole na miejscu w zakresie wymogów lub norm zasady wzajemnej zgodności dotyczą 1 proc. całkowitej liczby beneficjentów otrzymujących płatności, do których stosuje się zasadę wzajemnej zgodności.

Natomiast przepisy innego unijnego rozporządzenia - w związku ze środkami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19 - państwa członkowskie mają możliwość zmniejszenia poziomu kontroli na miejscu wymogów zasady wzajemnej zgodności z 1 do 0,5 proc. w odniesieniu do wniosków składanych w 2020 r.

"Jednakże zmniejszenie to nie dotyczy poziomów kontroli wynikających z innych przepisów sektorowych (np. w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt). Zmniejszenie poziomu kontroli zasady wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt byłoby możliwe jedynie w przypadku zmniejszenia poziomu kontroli urzędowych w tym zakresie" - wskazuje resort rolnictwa.

Halina Szymańska, ARiMR, prow 2014-2020, wsparcie dla rolników, nabory wniosków dla rolników

ARiMR uruchamia cztery nowe nabory wniosków dla rolników

Uruchamiamy cztery nowe nabory wniosków dla rolników, którzy m.in. chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć gospodarstwa w urządzenia nawadniające - poinformowała w piątek ARiMR. Jak wskazała Halina Szymańska, prezes...

Jak podkreśla, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej z 19 maja 2020 roku minimalne poziomy kontroli ustanowione w unijnych przepisach dla owiec i kóz oraz w odniesieniu do bydła nie będą zmienione w 2020 roku.

"Jednocześnie państwo członkowskie może sobie wybrać termin przeprowadzenia kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt obejmujących minimalny odsetek gospodarstw i/lub zwierząt, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19, ale co do zasady poziom ich wykonania nie może zostać zmniejszony poniżej norm przewidzianych w ww. regulacjach prawnych i musi być zrealizowany w ciągu roku kalendarzowego" - wyjaśniają ministerialni urzędnicy.

I podsumowują: "Odnosząc się do kwestii zawieszenia przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca 2020 roku, należy stwierdzić, iż w świetle powyższych przepisów stanowiłoby to naruszenie prawa, co w konsekwencji miałoby m.in. negatywny wpływ na otrzymywane przez beneficjentów płatności".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj