Konsultacje społeczne dobiegły końca. Teraz czas na polityków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2019,10:35 Aktualizacja: 05-07-2019,11:16
A A A

Konsultacje publiczne dotyczące "Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" zakończyły się. W sierpniu resort rolnictwa ogłosi raport w tej sprawie, a do października gotową strategię ma przyjąć rząd.

Minister Jak Krzysztof Ardanowski powiedział, że w konsultacjach, które trwały od 29 maja do 2 lipca udział wzięło 60 podmiotów, z czego ok. 50 stanowili partnerzy instytucjonalni, w tym samorządy, uczelnie, organizacje rolnicze oraz instytucje pozarządowe.

pomoc państwa w rolnictwie, rozwój obszarów wiejskich, komisja europejska, sektor rolny, krir

Jak ma wyglądać pomoc państwa w rolnictwie? Trwają ważne konsultacje

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu reguł dotyczących pomocy państwa w rolnictwie, na obszarach wiejskich i w leśnictwie. Są one regulowane w dwóch dokumentach: wytyczne Unii Europejskiej w sprawie...

Do MRiRW wpłynęło kilkaset opinii lub propozycji zmian zapisów w dokumencie. Szef resortu zaznaczył ponadto, że choć oficjalnie konsultacje publiczne zostały zakończone, resort pozostaje jednak otwarty na sugestie i opinie, które mogą znaleźć się z dokumencie. Dodał, że oczekuje na uwagi do strategii od specjalistów z sekcji "Wieś i rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Polityk wskazał, że Strategia to ważny dokument, który będzie oddziaływał na kształt ustaw, na ich oprzyrządowanie prawne, na przepływ środków w rolnictwie oraz wyznaczy również kierunek środków unijnych.

Ardanowski dodał, że mieszkańcy wsi generalnie akceptowali cele konsultowanej strategii, którymi są wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi.

Według resortu rolnictwa Strategia ma częściowo odpowiadać na megatrendy, jak np. globalizacja, zmiany demograficzne, cyfryzacja, zmiany klimatu. Będzie odzwierciedlać również nowy model rozwoju kraju, przyjęty w "Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju" (SOR).

skup płodów rolnych, płody rolne, GIJHARS, jakość handlowa produktów rolnych

Skup płodów rolnych ma być lepiej nadzorowany. Ruszyły konsultacje

Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością skupu produktów rolnych - zakłada projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dokument właśnie trafił do konsultacji publicznych, które potrwają miesiąc....

Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu wiceminister Ryszard Zarudzki powiedział, że proces opracowania strategii "miał charakter dynamiczny, bardzo otwarty i partycypacyjny".

Dodał, że prace rozpoczęły się wkrótce po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). oraz, że Strategia dla rozwoju wsi jest jej uzupełnieniem w ramach polityki rozwoju kraju.

Zapowiedział ponadto, że w sierpniu resort przygotuje raport końcowy, a we wrześniu lub na początku października, gotowa już "Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE