Skup płodów rolnych ma być lepiej nadzorowany. Ruszyły konsultacje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-02-2019,9:20 Aktualizacja: 26-02-2019,9:31
A A A

Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością skupu produktów rolnych - zakłada projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dokument właśnie trafił do konsultacji publicznych, które potrwają miesiąc.

Projekt przygotowany przez resort rolnictwa jest odpowiedzią na wątpliwości gospodarzy co do rzetelności firm skupujących płody rolne, zwłaszcza w przypadku, gdy uzasadniają zapłatę niższych cen jakością dostarczanych produktów.

żywiec wieprzowy, trzoda chlewna, ceny skupu tuczników, zakłady mięsne

Hodowcy są na przegranej pozycji. Zakłady narzucają im ceny skupu

Pogłowie macior, według ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, zmalało aż o 18 procent. To największy spadek w historii. "Pogłębiający się kryzys w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce wynika z wielu przyczyn...

Do tej pory nie ma możliwości odwołania się od takiej decyzji, co stawia skupujących w nierównej pozycji wobec rolników i wywołuje podejrzenia co do uczciwości stosowanych praktyk rynkowych. Dodatkowo gospodarze podnoszoną kwestię kwalifikacji osób pobierających w podmiotach skupowych próbki do badań.

Obecnie obowiązują przepisy nakazujące zawieranie umów między rolnikami-producentami artykułów rolno-spożywczych a podmiotami prowadzącymi skup. Zostały  wprowadzone aby uniknąć stosowania nieuczciwych praktyk handlowych pomiędzy tymi podmiotami obrotu rynkowego.

Obowiązkowymi składowymi umowy są m.in. cena za dostawę, ilość i jakość produktów, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności itd.

Strony umowy zawartej na gruncie cywilnoprawnym ustalają wymagania co do jakości handlowej produktów rolnych np. zbóż, będących surowcem do dalszego przerobu.

sadownictwo, skup jabłek, przetwórstwo owoców, eskimos, jan krzysztof ardanowski

CBA sprawdza interwencyjny skup jabłek

- Interwencyjny skup jabłek sprawdza CBA, na to nie jest potrzebny żaden dodatkowy wniosek - powiedział Jak Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa komentując informację PO w tej sprawie. Politycy Platformy Obywatelskiej poinformowali w środę, że...

Mogą też ustalić metody badań surowca, sposobu pobierania próbek, warunków zapłaty, czy też przypadków obniżenia ceny, gdy surowiec nie spełnia wymagań wynikających z umowy.

Jednakże, jak wskazują otrzymywane przez ministerstwo sygnały od organizacji rolniczych, spółdzielni i rolników indywidualnych, te kryteria, które nie wynikają wprost z przepisów ustawy podmioty skupowe najczęściej nie chcą wprowadzać do warunków umów.

Zaproponowane przez resort rolnictwa przepisy umożliwiają stosowanie przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) nadzoru nad rzetelnością prowadzenia praktyk skupowych przez podmioty prowadzące skup płodów rolnych oraz zwierząt żywych.

W projekcie zaproponowano ponadto, aby laboratoria wykonujące badania na rzecz podmiotów skupujących produkty rolne były zatwierdzane przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Musiałyby one przedstawić dokumentację potwierdzającą, że spełniają szereg kryteriów wskazujących na obiektywność przeprowadzonych badań. Warunkiem koniecznym ma być także to, aby próbki do badań pobierali upoważnieni rzeczoznawcy.

Wprowadzenie nowych przepisów wiąże się z dodatkowymi kosztami na wynagrodzenia dla rzeczoznawców oraz na badania laboratoryjne. Oceniono, że w pierwszym roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy potrzebne będzie ok. 2,64 mln zł, a w następnych latach - 2,59 mln zł.

W Polsce działa ok. 1720 podmiotów skupowych.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE