Kary finansowe za zakup produktów rolnych bez umowy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-02-2017,12:10 Aktualizacja: 04-02-2017,12:25
A A A

Od 11 lutego br. dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego będzie mógł nałożyć karę za zakup produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem. W umowie musi być m.in. określona cena - informuje ministerstwo rolnictwa.

Umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą.

uokik, sieci handlowe, nieuczciwe praktyki sieci handlowych, dostawy żywności

Nieuczciwe praktyki handlowe zostaną ukrócone

Sejm poparł 7 poprawek Senatu o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Ustawa ta ma wzmocnić rolę producenta żywności wobec handlu i przetwórstwa....
Przede wszystkim powinna ona zawierać cenę za dostarczone produktu, a także określać ilość i jakość produktów wraz z terminem dostaw. Ponadto, w umowie powinien być określony okres obowiązywania umowy, jak również terminy i procedury płatności za dostarczony towar.

Jak zaznacza resort rolnictwa, wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów są swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są do spółdzielni, której producent jest członkiem.

Dostawcy produktów mleczarskich mają problemy z siecią handlową Biedronka.

Biedronka idzie na wojnę z dostawcami produktów mleczarskich

Na początku kwietnia Biedronka zażądała od dostawców produktów mleczarskich obniżenia cen swoich produktów o 15-20 procent.   Jak informuje Polskiego Radia, Polska Izba Mleka i Polska Federacja Hodowców Bydła i...
"Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych ma na celu wzmacnianie współpracy w łańcuchu dostaw żywności. Widząc potrzebę wzmocnienia pozycji producenta, Polska wdrożyła przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych" - informuje resort.

Za nabywanie przez przedsiębiorców produktów rolnych bez umów lub niespełniających ich warunków będą nakładane kary przez ARR w wysokości 10 proc. wartości produktów zakupionych wskutek wadliwej umowy.

Odstąpienie od umowy lub zmniejszenie jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej) nie likwiduje obowiązku zapłacenia kary pieniężnej ani jej wysokości.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj