Jest postulat w sprawie zbóż. Niech rząd wykupi je na cele strategiczne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2023,13:30 Aktualizacja: 07-02-2023,13:44
A A A

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej (PIRPP-W) wnosi o wprowadzenie wykupu przez polski rząd zboża od naszych rolników na cele strategiczne - żywnościowe.

"Rezerwy strategiczne stanowią kategorie produktów surowców, materiałów oraz urządzeń gromadzonych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej" – podkreśla w komunikacie Porozumienie, w skład którego wchodzą: Lubelska Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Opolska Izba Rolnicza, Podkarpacka Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza i Świętokrzyska Izba Rolnicza.

Lubelska Izba Rolnicza, import ziarna z Ukrainy, ceny zbóż, rzepak, kukurydza

Izby Rolnicze wnioskują o interwencyjny skup kukurydzy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania ziarna przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu. KRIR...

Te izby przypominają, że rezerwy strategiczne, żywnościowe utrzymywane są w grupach asortymentowych, takich jak: zboża i produkty zbożowe, mięso i przetwory mięsne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, produkty mleczne i inne (np. woda pitna, mineralna cukier). Według ich oceny, największym problemem roku 2023 jest trudna sytuacja na rynku zbóż, spowodowana zbożami z Ukrainy, które nadal wjeżdżają do kraju. A rolnicy w Polsce mają duży problem ze sprzedażą zbóż związany nie tylko z niską ceną, ale również ze znalezieniem kupca na swoje produkty.

Dlatego Izby Rolnicze Polski Południowo-Wschodniej proponują, aby wykupem zboża na cele strategiczno-żywnościowe zajęła się rządowa agencja rezerw strategicznych.

„Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego, a tym samym zarządzania kryzysowego. Wykup zboża na cele strategiczno-żywnościowe po cenach rynkowych wpłynąłby bezpośrednio na ustabilizowanie sytuacji na rynku zbóż” – przekonują rolniczy działacze.

 

Poleć
Udostępnij