GUS: dochody gospodarstw rolnych wzrosły, nakłady spadły

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-06-2021,11:50 Aktualizacja: 02-06-2021,11:57
A A A

Najmniejsze przeciętne wydatki w przeliczeniu na osobę są w gospodarstwach domowych rolników. W nich zanotowano też najwyższe nadwyżki dochodu nad wydatkami - wyliczył Główny Urząd Statystyczny.

Badanie sytuacji gospodarstw domowych za 2020 r. wykazało, że nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi.

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, budżet rolny, dopłaty do rolnictwa

Małe gospodarstwa o 7 procent dopłat więcej, wielkie o 5 procent mniej

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa zdradził jeden z istotnych punktów, który dzieli negocjujących przyszły wspólnotowy budżet rolny. Póki co przedstawiciele Rady UE, Parlamentu Europejskiego i...

Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych (2238 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1412 zł) wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym.

O ile najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę w 2020 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów (1522 zł, o 20,7 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej), o tyle najniższe przeciętne wydatki na "głowę" odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (840 zł - o 30,6 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem).

"Tak jak w latach poprzednich, najwyższy udział wydatków w dochodach (78,8 proc.) i najniższą kwotę nadwyżki przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych nad średnimi wydatkami (322 zł), odnotowano w gospodarstwach domowych rencistów. Najniższy udział wydatków w dochodach (45,3 proc.) i największą średnią kwotę nadwyżki dochodu nad wydatkami (1014 zł) miały gospodarstwa domowe rolników" - podał GUS.

wsparcie za straty związane z pogodą, arimr, susza, grad, deszcz nawalny

Czeka wsparcie za straty w uprawach związane z pogodą

Od 7 do 30 czerwca producenci rolni, którzy w gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Ministerstwo rolnictwa wyjaśniło, że...

Co ciekawe, to także w gospodarstwach domowych rolników zanotowano najwyższy realny wzrost dochodów (o 7,7 proc.), a najniższy w grupie emerytów (o 0,2 proc.).

W ocenie statystyków, na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach domowych rolników wpłynął przede wszystkim wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego w stosunku do 2019 r. (o 12 proc.) oraz w mniejszym stopniu ze świadczeń społecznych (o 2,7 proc.), przy jednoczesnym spadku nakładów bieżących na gospodarstwo rolne (o 9,4 proc.).

"Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych z miasta był wyższy o 28 proc. niż na wsi (w 2019 r. o 28,4 proc.). Różnice te wynikały z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, jak również związane były z większą liczbą osób wchodzących w skład gospodarstw domowych zamieszkujących wieś. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku wydatków gospodarstw domowych. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach z miasta były o 35,4 proc. wyższe niż na wsi (w 2019 r. o 34,8 proc.)" - czytamy w dokumencie GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj