Gminy wiejskie przeciwko oświatowej rewolucji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-10-2016,11:10 Aktualizacja: 27-10-2016,11:55
A A A

"Nieuniknionym skutkiem reformy systemu edukacji w zapowiedzianym kształcie będzie zredukowanie wielu małych szkół 6-klasowych do funkcji 4-klasowych szkół filialnych" - alarmuje Związek Gmin Wiejskich RP.

Największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (zrzesza blisko 600 samorządów) odniosła się negatywnie w oficjalnym stanowisku do reformy oświatowej, której szczegóły zaprezentowano w połowie września. Ostatnio sporo mówi się o możliwym przesunięciu jej wdrażania o co najmniej rok, ale ministerstwo edukacji chce szybkich zmian, m.in. likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowej podstawówki.

Związek Gmin Wiejskich RP, gminy, gminy wiejskie, men, gimnazja, szkoły

Gminy wiejskie przeciwko likwidacji gimnazjów

Władze ponad 75 procent gmin wiejskich uważają, że planowana likwidacja gimnazjów będzie wiązała się ze zwolnieniami nauczycieli.  Samorządy są również przeciwko wygaszaniu tych placówek.  Ministerstwo Edukacji...

Według ZGW RP, błędnie przyjęto tezę o niewydolności obecnego systemu oświaty, szczególnie w odniesieniu do gimnazjów. Z doświadczenia samorządów wiejskich wynika, że wdrażany od 1999 roku system zaczął wreszcie, po licznych korektach, przynosić zamierzone efekty.

"Opieka przedszkolna, szkoły podstawowe, gimnazja, bo za te poziomy wychowania i kształcenia odpowiedzialne są samorządy wiejskie, okrzepły i osiągnęły satysfakcjonujący poziom organizacyjny, wyniki nauczania i wychowania" - przekonuje Związek.

I powołuje się na dane wynikające m.in. z przeprowadzonej ankiety. Aż 75 proc. biorących w niej udział gmin wiejskich wyraziło sprzeciw wobec likwidacji gimnazjów. Prawie wszystkie przewidują konieczność zwolnienia znacznej liczby nauczycieli, a 25 proc. potrzebę przebudowy budynków szkolnych.

Tymczasem niemal 9 proc. samorządów spłaca jeszcze kredyty zaciągnięte na budowę gimnazjalnych gmachów. Do tego dodać trzeba, że na inwestycje dostosowujące bazę oświatową do obecnego systemu "teren" wydał 8 miliardów złotych.
edukacja, uczniowie, szkoła, rolnictwo, Krzysztof Jurgiel, MRiRW

Ministerstwo rolnictwa chce przejmować kolejne szkoły

Nowy szef resortu rolnictwa zapowiada rewolucję w edukacji rolniczej. Krzysztof Jurgiel chce, aby pod skrzydła ministerstwa trafiło kilkadziesiąt nowych placówek. - Podejmiemy energiczne działania w tym zakresie - mówił podczas...

"Wygaszanie gimnazjów spowoduje, tylko w pierwszych dwóch latach, dodatkowe koszty, szacowane w samorządach na kwotę ponad 1 miliarda złotych. Do tego należy doliczyć trudne do oszacowania koszty pośrednie likwidacji gimnazjów, które dotkną nie tylko samorządy" - wskazuje Związek.

W jego opinii nieuniknionym skutkiem reformy systemu edukacji w zapowiedzianym kształcie będzie także zredukowanie wielu małych szkół 6-klasowych do funkcji 4-klasowych szkół filialnych. A to wiąże się z dodatkowym dowożeniem dzieci, czyli z pogorszeniem warunków nauczania i niezadowoleniem rodziców.

Poza tym samorządowy związek wytyka autorom reformy ogólnikowość przy prowadzeniu konsultacji publicznych, nierealność harmonogramu działań (niemożliwe do zachowania terminy), brak czasu na przeprowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych dla uczniów i rodziców, czy też niezagwarantowanie w projekcie budżetu państwa środków na pokrycie wydatków związanych z reforma.

"Związek Gmin Wiejskich RP, nie negując potrzeby głębokiej refleksji nad sprawnością obecnego systemu edukacji, widząc potrzebę zmian programowych, doceniając dobrą koncepcję zmian w szkolnictwie zawodowym, zmuszony jest negatywnie zaopiniować przedstawione projekty ustaw Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe z dnia 16.09.2016 roku" - podsumowuje ZGW RP.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu