Firmy z branży rolniczej przekazujące dane pod większą kontrolą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2021,9:20 Aktualizacja: 13-04-2021,9:26
A A A

Po zmianie przepisów z możliwością kontroli będzie mogło liczyć się ok. 550 przedsiębiorców przekazujących dane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej - wynika z projektu rozporządzenia MRiRW. Kontrole nie będą dotyczyły tylko tych, którzy np. dokonują uboju bydła rzeźnego.

"Aby było możliwe dalsze prowadzenie czynności kontrolnych wśród przedsiębiorców raportujących dane rynkowe do ministerstwa, musi nastąpić również aktualizacja i odpowiednie dostosowanie przepisów dotyczących kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, Plan strategiczny dla WPR, kontrole w gospodarstwach

Komisarz zapowiada: mniej kontroli u rolników

W ramach reformy WPR chcemy, by unijne kontrole mniej skupiały się na rolnikach, a bardziej na administracji państw członkowskich - zapowiedział Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa. W poście na Twitterze stwierdził też, że kontrolerzy...

Jednym z nowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie, jest możliwość objęcia kontroli wszystkich pozostałych przedsiębiorców przekazujących dane rynkowe, a nie tylko tych, którzy dokonują zakupu i uboju bydła rzeźnego lub zlecają taki ubój, jak miało to miejsce w dotychczasowych przepisach.

"Wprowadzenie możliwości kontroli wszystkich przedsiębiorców przekazujących dane rynkowe w ramach pozostałych rynków rolnych, które również są objęte badaniami jest niezwykle istotne z punktu widzenia podniesienia jakości zbieranych danych rynkowych. Już sama świadomość podlegania kontroli spowoduje, że przedsiębiorcy będą z większą starannością i co również istotne w terminie przekazywać dane do ministerstwa. Świadczą o tym kontrole, które są już regularnie prowadzone na rynku mięsa wołowego. Na tym przykładzie obserwuje się, że przedsiębiorcy popełniają nie tylko mniej błędów, ale również w zdecydowanej większości przekazują dane w wyznaczonym terminie. Dzięki temu możliwa jest szybsza weryfikacja danych oraz terminowe wydanie biuletynów informacyjnych na podstawie przesłanych danych, co w przypadku dość zmiennej sytuacji podażowo-popytowej powoduje, że dostęp do bieżącej i rzetelnej informacji jest szczególnie istotny dla wszystkich uczestników rynku" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Podlaska Izba Rolnicza, kontrole arimr w gospodarstwach, pandemia koronawirusa

Pandemia w natarciu, a kontrolerzy wciąż wizytują gospodarstwa

Podlaska Izba Rolnicza domaga się zawieszenia do końca roku kontroli prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z pandemią koronawirusa. W wystąpieniu podkreśla, że na skutek wprowadzonych obostrzeń biura...

W projekcie zaproponowano, aby z wyjątkiem firm, które dokonują skupu i uboju bydła - gdzie kontrole są regularne i stosunkowo częste (raz na kwartał), raz na 3 lata również byli kontrolowani pozostali przedsiębiorcy włączeni do systemu raportowania danych rynkowych.

Zgodnie z projektem, niezależnie od regularnych kontroli przedsiębiorców (raz na kwartał lub raz na 3 lata), minister rolnictwa będzie mógł w określonych przypadkach zlecić Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), przeprowadzenie dodatkowych kontroli.

Takie kontrole będą mogły być przeprowadzone w ściśle określonych przypadkach - gdy przedsiębiorcy są zobowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych, a ich nie przekazują lub przekazywane dane są niezgodnie z otrzymanym zawiadomieniem bądź jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne ze stanem faktycznym.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement