Europejski związek myśliwych interweniuje u polskich władz

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2018,15:50 Aktualizacja: 22-03-2018,15:55
A A A

Prezydent Andrzej Duda oraz posłowie są adresatami wystąpienia Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE). Jej członkowie uważają, że proponowane zmiany w polskim Prawie łowieckim są niezgodne m.in. z Konwencją Berneńską.

FACE przekonuje w piśmie sygnowanym przez Ludwiga Willneggera, sekretarza generalnego, że ostatnie poprawki w ustawie "dosłownie zabijają wieloletnią polską tradycję, kulturę i metody łowieckie".

ASF, wirus, myśliwi, trzoda chlewna, dziki

ASF. Myśliwi kluczowym ogniwem walki z wirusem

Myśliwi przez niewłaściwe działania mogą powodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. Monitorują oni również stan zdrowia dzików i odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia zwierząt domowych.   Komisja Europejska...

Autorzy dokumentu wskazuje na:

  • zakaz płoszenia zwierzyny w przypadku, gdy celem nie jest wykonywanie polowania (poprawka uniemożliwia myśliwym skuteczne szkolenie i przetestowanie psów myśliwskich i sokolnikom szkolenie ptaków drapieżnych - działalność, która została uznana przez UNESCO za "niematerialne dziedzictwo kulturowe")
  • powoływanie przez ministra środowiska łowczego krajowego i możliwość jego odwołania po wydaniu opinii przez Naczelną Radę Łowiecką (poprawka eliminuje samorządność Polskiego Związku Łowieckiego i stanowi bezpośredni atak na demokrację)
  • brak kar w przypadku utrudniania polowania (poprawka pozwala przeciwnikom łowiectwa na prowadzenie skutecznych blokad oraz sabotażu)
  • zakaz udziału młodzieży w polowaniach do 18. roku życia (poprawka eliminuje możliwość przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie)

Federacja Związków Łowieckich Państw UE podkreśla, że udział młodzieży w polowaniach jest powszechny we wszystkich europejskich kulturach łowieckich.

nowe prawo łowieckie, prawo łowieckie, senat, ministerstwo środowiska, polski związek łowiecki

Senat nie zgodził się, by dzieci brały udział w polowaniach

Senatorowie nie poparli poprawki, by w polowaniach mogły brać udział dzieci. Nie zgodzili się też, by psy myśliwskie szkolić przy pomocy żywych zwierząt. Izba opowiedziała się z kolei za tym, by myśliwi przechodzili okresowe badania. Senatorowie...

"Myślistwo jest naturalnym i zdrowym sposobem pozyskania ekologicznego mięsa dla gospodarstwa domowego. Udział młodzieży w polowaniach zapewnia kluczową wiedzę na temat przyrody oraz głębokie zrozumienie idei zarządzania dziką przyrodą, jak również dobrostanem zwierząt. Ma pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny rozwój dzieci" - twierdzi FACE.

Władze federacji dodają, że podstawowym prawem rodziców jest edukacja dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami i zwyczajami. W tym kontekście zwracają uwagę na art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ("Państwo powinno szanować prawo rodziców do zapewnienia wykształcenia oraz nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi").

Według FACE nowelizowana ustawa jest również sprzeczna z wieloma kluczowymi zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej, która została przyjęta przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w listopadzie 2007 roku.

"Zdecydowanie nawołujemy do ponownego rozważenia proponowanych zmian w prawie łowieckim" - podsumowano wystąpienie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj