"Elektryki" dla rolników. Wkrótce rusza nabór wniosków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2021,18:20 Aktualizacja: 08-11-2021,18:23
A A A

Rolnicy indywidualni są wśród potencjalnych beneficjentów wsparcia w zakupie auta zeroemisyjnego w ramach ostatniego komponentu programu "Mój elektryk", uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd NFOŚiGW zwiększył budżet tego programu o 200 mln zł (do 700 mln zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty niebędące osobami fizycznymi.

ekologiczne autobusy elektryczne, przewóz uczniów, Michał Kurtyka, Maciej Chorowski, NFOŚiGW

40 milionów na elektryczne autobusy. Mają wozić dzieci na wsiach

W kolejnych 16 gminach na obszarach wiejskich dzieci do szkół będą woziły ekologiczne autobusy elektryczne. Podpisano w tej sprawie stosowne umowy. Dofinansowania dla samorządów wiejskich na zakup zeroemisyjnych autobusów...

Wnioski będą mogły składać rolnicy indywidualni, przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Nabór potrwa od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet.

- W Polsce sektor komunikacyjny odpowiada za około 15 procent emisji gazów cieplarnianych, a także hałas i wyrzucanie do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, przy czym największy w tym udział ma transport drogowy, dlatego konsekwentnie dążymy do obniżenia zużycia paliw emisyjnych w tym obszarze – zaznaczyła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Jak dodała, dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane m.in. przedsiębiorcom i instytucjom wydatnie wpłyną na upowszechnienie w kraju "zielonego" transportu, gdyż wedle statystyk właśnie biznes i podmioty instytucjonalne są głównymi nabywcami nowych pojazdów.

tauron, ing bank śląski, elektromobilność, samochody elektryczne, stacja ładowania samochodów elektrycznych, carsharing

Bank wesprze budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych

Budowy infrastruktury dla elektromobilności i rozwoju carsharingu samochodów elektrycznych chcą wspólnie podjąć się Tauron Polska Energia i ING Bank Śląski. List intencyjny w tej sprawie podpisały podczas kończącego się dziś...

Uruchamiany wkrótce nabór wniosków dotyczy pomocy polegającej na częściowej refundacji kosztu zakupu zeroemisyjnego auta do kwot określonych w programie "Mój elektryk". Przedmiotem wsparcia mają być zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, a także pojazdy kategorii L o zeroemisyjnym napędzie (elektryczne lub wodorowe).

- Dla osobowych "elektryków" przewidziano dotację w wysokości 18 tys. 750 zł lub 27 tys. zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu, przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy - zadeklarował Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Program "Mój elektryk" przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych.

Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

To kolejna faza wdrażania oferty programu "Mój elektryk". Dotychczas NFOŚiGW uruchomił dotacje dla osób fizycznych na zakup aut osobowych oraz dotacje do leasingu oraz najmu długookresowego, we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj