Doradztwo rolne ma wrócić pod nadzór ministerstwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-02-2016,7:35 Aktualizacja: 04-02-2016,8:17
A A A

Resort rolnictwa przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących doradztwa rolniczego. Nadzór nad Ośrodkami Doradztwa Rolniczego (ODR) ma być przekazany od marszałków województw do ministra rolnictwa.

- Ustawa o doradztwie rolnym funkcjonuje od 11 lat (od 2004 r.)i w tym czasie zaszły zmiany w rolnictwie. Jest nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020, są nowe zadania i wyzwania stojące przed rolnictwem. Doradztwo w obecnym kształcie jest niedostosowane, chociażby przez to, że konstytucyjny minister odpowiadający za ten sektor nie ma instrumentów bezpośredniego zarządzania. Trzeba więc zmienić tę sytuację i podległość przenieść od marszałków do ministerstwa rolnictwa - tłumaczył  - Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

krzysztof jurgiel, priorytety resortu rolnictwa, debata o rolnictwie

Jurgiel przedstawił posłom swoje priorytety

Wyrównanie warunków konkurencji w rolnictwie UE i polskim, a także stabilizacja na rynkach rolnych, to główne założenia programu PiS dla rolnictwa, które przedstawił w  Sejmie Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa....

- Podporządkowanie ODR-ów resortowi oznacza lepszą koordynację działań w skali całego kraju jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy unijnych, dopłaty bezpośrednie itp. Są nowe działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest też nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich i ktoś musi to rolnikom wytłumaczyć - przekonywał polityk. Jak mówił, nie może być 17 różnorodnych podejść, tylko jednolite według ustalonej metodologii.

Zmiany legislacyjne będą też polegały na weryfikacji zadań ODR-ów (na bezpłatne i płatne) i kompetencji Centrum Doradztwa Rolniczego, wprowadzeniu akredytacji prywatnych podmiotów doradczych, weryfikacji systemu szkoleń doradców.

Projekt nowelizacji ustawy jest już gotowy, grupa robocza ds. doradztwa rozpoczyna pracę, będą wieloetapowe konsultacje. - Musimy zapytać samych doradców, czy te zmiany są przez nich akceptowane i jak daleko mają iść - mówi Zarudzki.

Zaznaczył, że w wariancie optymistycznym kompetencyjne przejęcie ODR-ów, może nastąpić w połowie roku. W drugim etapie trzeba rozstrzygnąć sprawy budżetowe i wdrożenie nowych przepisów, co może nastąpić 1 stycznia 2017 r.
MRiRW, ODR, ośrodek doradztwa rolniczego, rolnicy, Krzysztof Jurgiel

Ośrodki doradztwa rolniczego czeka prawdziwa rewolucja

O tym, że doradztwo rolnicze w Polsce kuleje mówi się od dawna, ale dotychczas żadnemu z ministrów rolnictwa nie udało się uzdrowić sytuacji. Powód jest prosty - od 2009 roku 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa...

Zdaniem wiceministra, druga połowa br. może być trudna dla ODR-ów, będzie to okres przejściowy, jeżeli chodzi o finansowanie ich działalności. Obecnie całe doradztwo jest finansowane z budżetu państwa poprzez budżety wojewodów.

- Marszałkowie, którzy mieli przekazywać środki na doradztwo w ramach zadań celowych, w 2015 r. przekazali w skali kraju jedynie 3 mln zł, w tym 1,3 mln zł w województwie kujawsko-pomorskim - podkreślił Zarudzki.

Dodał, że od nowego roku nowe zadania dla ODR-ów będą wymagały wsparcia budżetu. Jak mówił, resort ma świadomość, że wydatki na doradztwo będą musiały być zwiększone. - Obecnie sytuacja finansowa pracowników ODR-ów jest zła, otrzymują "głodowe" wynagrodzenia i mają niski status społeczny. Degradację trzeba powstrzymać - zaznaczył.

System publicznego doradztwa rolniczego w Polsce tworzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków (ODR). Do ich najważniejszych zadań należy prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wśród rolników i mieszkańców wsi.

Pracownicy ODR pomagają też w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów UE m.in. pod względem dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska. W naszym kraju jest ok. 4 tys. certyfikowanych doradców rolnych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj