Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje dłużej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Olga Zakolska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-07-2020,9:20 Aktualizacja: 13-07-2020,9:55
A A A

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 26 lipca - wynika z rozporządzeń Rady Ministrów opublikowanych w Dzienniku Ustaw.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

kwarantanna, zasiłek dla rolników, covid-19, krus

Rolnik na kwarantannie. Co z obiecanym zasiłkiem?

Co prawda rządowa "tarcza antykryzysowa" przewiduje zasiłki dla rolników objętych kwarantanną lub hospitalizacją z powodu koronawirusa, ale nie określono jeszcze, jak mają być wypłacone i skąd będą pochodzić pieniądze. Kasa...

Okres, na jaki przysługiwał był już kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem zasiłek miał obowiązywać do 12 lipca. Nowe przepisy wydłużają jednak to prawo o kolejne 14 dni, czyli do 26 lipca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki z powodu COVID-19 została zamknięta placówka, do której uczęszcza dziecko. Obecnie chodzi m.in. o żłobki, kluby dziecięce i przedszkola. Zasiłek przysługuje również wówczas, gdy niania lub opiekun dzienny nie może sprawować opieki z powodu COVID-19.

MRPiPS podaje, że - podobnie jak do tej pory - zasiłek będzie przysługiwał zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji podjęcia przez rodzica decyzji o nieposłaniu dziecka do żłobka lub przedszkola.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek mogą też otrzymać rodzice dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement