Cyferki w gospodarstwie można coraz łatwiej policzyć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2017,10:30 Aktualizacja: 13-05-2017,11:11
A A A

Od beneficjentów kilku rodzajów wsparcia z PROW 2014-2020 wymaga się prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Ale tak naprawdę każdy rolnik powinien wziąć pod uwagę takie "rozliczenie".

To nie jest bowiem wcale trudne, zwłaszcza, że istnieją pomocne narzędzia. Jednym z nich może być z pewnością aplikacja w arkuszu kalkulacyjnym dla potrzeb dokumentowania zdarzeń gospodarczych, której już drugą wersję opracował radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, Modernizacja gospodarstw rolnych, prow 2014-2020, pieniądze dla rolnictw

Aplikacje usprawniają prowadzenie gospodarstwa. Są na to pieniądze

W czerwcu planowany jest kolejny ważny nabór wniosków z PROW 2014-2020. Będzie to "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych". Z pewnością zainteresuje to...

Przy okazji wydania komunikatu informującego o udostępnieniu aplikacji przypomniano, że obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie dotyczy beneficjentów ważnych i popularnych działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Chodzi o "Modernizację gospodarstw rolnych", "Restrukturyzację małych gospodarstw" czy "Premię dla młodych rolników.

Korzystający z dobrodziejstwa tego wsparcia muszą prowadzić ewidencję pod rygorem zastosowania sankcji przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii ("młody rolnik", "restrukturyzacja") lub podpisania umowy ("modernizacja").

"Zachęcamy także do korzystania z aplikacji pozostałych rolników, chcących dokumentować zdarzenia gospodarcze dla własnych celów, w szczególności do prostej analizy po stronie przychodów i kosztów w ujęciu okresu rozliczeniowego, także dla porównań pomiędzy okresami oraz szeregu innych zastosowań (gotowe dane do szeregu opracowań, analiz, biznesplanów, danych do wniosków kredytowych, inne własne)” - wskazuje CDR.

Aplikację należy pobrać ze strony (www.cdr.gov.pl) i zapisać na dowolnym komputerze. "Jest ona przystosowana do wielokrotnego użycia przez 12 miesięcy. Każdy następny rok (okres obrachunkowy) prowadzenia ewidencji wymaga ponownego zapisania aplikacji pod inną nazwą. Poszczególne arkusze nie są zabezpieczone, można je modyfikować dla własnych potrzeb” - zapewnia CDR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement