Zielone światło dla reformy wzmacniającej ochronę oznaczeń geograficznych win i produktów rolnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
29-02-2024,8:30 Aktualizacja: 29-02-2024,8:32
A A A

Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu w środę dał zielone światło dla reformy przepisów Unii Europejskiej, wzmacniających ochronę oznaczeń geograficznych wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych.

Oznaczenia geograficzne są zdefiniowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej jako oznaczenia stosowane na produktach, które mają określone pochodzenie geograficzne i posiadają cechy lub reputację wynikającą z tego pochodzenia.

Unijny rejestr oznaczeń geograficznych zawiera prawie 3500 wpisów, których wartość sprzedaży wynosi prawie 80 mld euro. Produkty posiadające oznaczenie geograficzne często mają wartość sprzedaży około dwukrotnie większą niż podobne produkty bez certyfikatu. Przykładami produktów objętych ochroną są Parmigiano Reggiano, Szampan i Polska Wódka.

Rozporządzenie, przyjęte w środę 520 głosami "za", przy 19 głosach "przeciw" i 64 "wstrzymujących się", ma lepiej chronić oznaczenia geograficzne, przyznając ich producentom większe uprawnienia i upraszczając proces ich rejestracji.

francja, rząd, prawo, nazwy produktów

Sznycel jest z mięsa. Francuski rząd zakazuje stosowania nazw towarów pochodzenia zwierzęcego dla produktów roślinnych

Francuski rząd za pomocą dekretu, opublikowanego we wtorek, doprecyzował listę nazw produktów pochodzenia zwierzęcego, których nie można stosować przy sprzedaży towarów pochodzenia roślinnego. To odpowiedź na żądania sektora...

Podczas negocjacji z państwami członkowskimi posłowie do PE nalegali, by władze krajowe musiały podjąć środki administracyjne i sądowe, aby zapobiec nielegalnemu używaniu oznaczeń geograficznych także w internecie. Nazwy domen, korzystające z oznaczeń geograficznych nielegalnie, zostaną zamknięte lub dostęp do nich zostanie wyłączony poprzez blokowanie geograficzne. System ostrzegania o nazwach domen zostanie wprowadzony przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Producenci oznaczeń geograficznych będą mogli zapobiegać wszelkim środkom lub praktykom handlowym, które szkodzą wizerunkowi i wartości ich produktów, w tym obniżaniu cen.

Zgodnie ze zaktualizowanym rozporządzeniem, Komisja pozostanie wyłącznym podmiotem kontrolującym system oznaczeń geograficznych. Proces rejestracji oznaczeń będzie prostszy.

Gdy Rada formalnie przyjmie rozporządzenie, zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu