KE przedstawia zalecenia dotyczące celu redukcji emisji do 2040 r. "Rolnictwo może odegrać rolę w transformacji"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Artur Ciechanowicz PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2024,9:05 Aktualizacja: 07-02-2024,9:06
A A A

Komisja Europejska opublikowała we wtorek szczegółową ocenę sposobów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Na tej podstawie KE zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Odpowiedni wniosek ustawodawczy zostanie przedstawiony przez nową Komisję po wyborach europejskich i uzgodniony z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi.

"Europa podjęła już strategiczną decyzję o inwestowaniu w innowacyjną, zrównoważoną i konkurencyjną w skali światowej gospodarkę, koncentrującą się na sprawnym, czystym przemyśle. Dziś czynimy kolejny krok, aby to osiągnąć, dążąc do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zapewnienie długoterminowego dobrobytu, stabilnych miejsc pracy i większego bezpieczeństwa gospodarczego UE" - oświadczył wiceprzewodniczący KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Marosz Szefczovicz.

"Wiodącą pozycję w przemyśle i sprawiedliwą transformację postrzegamy jako dwie strony tego samego medalu. Jako silny podmiot na arenie międzynarodowej w dziedzinie technologii neutralnych emisyjnie UE będzie nadal dbać o sprawiedliwość i solidarność" - dodał.

Jak podkreśliła Komisja w opublikowanym komunikacie, osiągnięcie redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. będzie wymagało spełnienia szeregu warunków podstawowych. Punktem wyjścia jest pełne wdrożenie obowiązujących przepisów, mających na celu ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

ue, parlament europejski, rada ue, porozumienie, emisje

Unijne porozumienie w sprawie obniżenia emisji CO2 z ciężarówek i autobusów. Pojazdy rolnicze wyłączone

Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli w czwartek wstępne porozumienie polityczne w sprawie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich (HDV). Celem jest dalsza redukcja emisji CO2 w sektorze transportu drogowego i...

W tym celu, "Zielony Ład musi teraz stać się porozumieniem w sprawie dekarbonizacji przemysłu, które opiera się na istniejących mocnych stronach przemysłu, takich jak energia wiatrowa, hydroenergia i elektrolizery, i nadal zwiększa krajowe zdolności produkcyjne w sektorach rozwijających się, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, energia fotowoltaiczna, biogaz i biometan oraz gospodarka o obiegu zamkniętym".

KE przewiduje, że sektor energetyczny osiągnie pełną dekarbonizację wkrótce po 2040 r. w oparciu o bezemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania energetyczne. Sektor transportu ma się zdekarbonizować dzięki połączeniu rozwiązań technologicznych i ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych. Rolnictwo może odegrać rolę w transformacji dzięki odpowiedniej polityce i wsparciu, zapewniając jednocześnie wystarczającą produkcję żywności w Europie - ocenia KE.

Zastrzega jednocześnie, że osiągnięcie zalecanego celu 90 proc. będzie wymagało zarówno redukcji emisji, jak i usuwania dwutlenku węgla. Oznacza to konieczność wdrożenia technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, a także wykorzystania wychwyconego dwutlenku węgla w przemyśle.

Poleć
Udostępnij