Agrologistyka, czyli przyszłość agrobiznesu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (bea) | redakcja@agropolska.pl
27-07-2015,11:45 Aktualizacja: 27-07-2015,12:01
A A A

Logistyka poprzez swój interdyscyplinarny charakter znajduje miejsce w licznych sektorach gospodarki, w tym coraz częściej w agrobiznesie. Nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu mogą stać się istotnym obszarem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

Agrologistyka, rozumiana jako logistyka w agrobiznesie obejmuje planowanie, organizację, realizację i kontrolę przepływu towarów rolno-spożywczych. Łańcuch ten obejmuje procesy od wytworzenia surowców rolnych, poprzez kanały związane z ich skupem, magazynowaniem, produkcją czy dystrybucją, aż do finalnego odbiorcy. Celem działań jest zaspokojenie wymagań rynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przy minimalnych kosztach czy zaangażowaniu kapitału.

Rozwój zagadnień związanych z agrologistyką jest naturalną konsekwencją zmieniającego się charakteru rolnictwa, które staje się w coraz większym stopniu zautomatyzowane i skomputeryzowane. Postęp procesów produkcji żywności, a także rosnące wymagania rynków produktów żywnościowych oraz konsumentów sprawiają, że sektor agrobiznesu staje się polem do wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych – to one stają się powoli podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych, zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.

– Istnieje duży potencjał do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie logistyki w sektorze agrobiznesu – mówi Sławomir Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży marki SOOT. – Stosowane w logistyce systemy IT, gwarantują właściwe planowanie oraz organizację transportu, ułatwiają komunikację czy współpracę z przewoźnikami, zapewniają przyspieszenie całego procesu w konsekwencji zmniejszenie jego kosztu. W przypadku produktów rolnych sprawność procesu logistycznego ma szczególne znaczenie, a tym samym może zadecydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Niewłaściwy transport produktów rolniczych i wyrobów gotowych może przyczynić się do obniżenia ich jakości, jak również stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Lepsza organizacja procesów związanych z transportem, magazynowaniem, zapasami, czy zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego może prowadzić do podniesienia poziomu obsługi klientów. Tymczasem polskie firmy z sektora agrobiznesu skupiają się na działalności produkcyjnej, często zapominając o roli logistyki. Świadczy o tym chociażby niski poziom kosztów logistycznych w kosztach całkowitych przedsiębiorstwa, lub brak komórki organizacyjnej zajmującej się organizacją transportu. Niewielki odsetek firm inwestuje w technologie informatyczne, które pozwoliłyby optymalizować łańcuch dostaw.

– Znaczenie logistyki w agrobiznesie stopniowo wzrasta, jednak w wielu firmach nadal brak świadomości w tym zakresie – dodaje Sławomir Woźniak. – Nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalają usprawnić proces planowania, kontroli czy realizacji transportu. Jak doskonale logistyka oraz rozwiązania IT wpływają na kondycję przedsiębiorstw, można zaobserwować na przykładzie światowych liderów w agrologistyce. Przykładowo spółka Glencore, działająca na terenie Polski, a także prowadząca działalność eksportową do krajów sąsiadujących, osiąga tak dobre wyniki, dzięki pełnej kontroli procesów logistycznych w obszarze transportu oraz sprawnemu zarządzaniu procesami logistycznymi. Wszystko wskazuje na to, że coraz więcej przedsiębiorstw agrobiznesu, aby rozwijać się, będą potrzebowały podobnych narzędzi by dorównać liderom na rynku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt