Odchwaszczanie zbóż jarych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
12-02-2021,19:20 Aktualizacja: 12-02-2021,19:38
A A A
Zwalczanie chwastów w zbożach jarych jest łatwiejsze niż w ozimych, choć skład botaniczny w obu uprawach jest podobny. Różnica polega na tym, że w zbożach jarych nie ma form zimujących i chwasty można zniszczyć w bardziej wrażliwej fazie - siewek.
 
Podobieństwo zachwaszczenia pozwala na stosowanie tych samych herbicydów, dlatego zalecenia zwalczania chwastów w zbożach jarych są wycinkiem programu zbóż ozimych. Są jednak pewne różnice, które dotyczą w znacznej mierze wysokości dawek. Preparaty stosowane wyłącznie na młode chwasty, z założenia mogą być aplikowane w niższych dawkach niż jest to wymagane w celu zniszczenia gatunków zimujących.
 
jeczmień jary, kłosy, rośliny

Nowe odmiany zbóż jarych 2021

Krajowy Rejestr wzbogaci się aż o 24 nowe odmiany zbóż jarych. Najwięcej, bo połowę z nich, stanowią odmiany jęczmienia jarego. Poza tym jest jeszcze 8 odmian pszenicy zwyczajnej, 2 owsa zwyczajnego oraz po jednej pszenżyta i żyta jarego....
Coraz częściej diflufenikan
 
Jedną z bardziej popularnych substancji czynnych zalecanych w zbożach jest diflufenikan. To substancja o działaniu doglebowym, zalecana przed- i wcześnie powschodowo. W zbożach jarych diflufenikan pierwszy raz zalecono w mieszaninie fabrycznej łącznie z florasulamem jako Saracen Delta 550 EC. 
 
Preparat od kilku lat z dobrym skutkiem jest stosowany do zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmieniu. Nieco później zarejestrowano dwie identyczne mieszaniny – Alliance 660 WG i Gildox 660 WG (+ metsulfuron) również do zwalczania gatunków dwuliściennych, rozszerzając zalecenia o możliwość stosowania także w pszenicy. 
 
Jednak najbardziej nowatorskim rozwiązaniem stosowania diflufenikanu była rejestracja preparatów: Fenfludi 500 WG, Mendel 500 WG i Ossetia. Od kilku lat są one zalecane przedsiewnie, chociaż można je także wykorzystać do zabiegów nalistnych, od momentu szpilkowania, aż do drugiego kolanka. 
 
Całość uzupełnia rejestracja środków: Delfin 500 SC, Kinara 500 SC, Matrix 500 SC i Sempra 500 SC (tylko w jęczmieniu) zalecanych w fazie od pełni do końca krzewienia. Decydując się na stosowanie herbicydów z udziałem diflufenikanu należy pamiętać, że na dobry efekt jego działania wpływa wilgotna gleba i młodociana faza rozwojowa chwastów dwuliściennych.
 
ochrona fungicydowa zbóż jarych, pszenica jara, jęczmień jary, plamistość siatkowa liści, strobiluryny, triazole

Jare też wymagają ochrony

W ostatnim czasie gospodarstwa skupiły się na wykonywaniu zabiegu T2 na plantacjach zbóż ozimych, wykorzystując do tego celu okna pogodowe, ale nie można zapominać o zbożach jarych, które także atakuje wiele chorób. ...
Sulfonylomoczniki pojedynczo
 
Jest to grupa substancji czynnych dominujących w programie odchwaszczania zbóż jarych. Najstarszy – chlorosulfuron reprezentowany jest przez Glean 75 WG i Nuher 75 WG. Zalecany jest w niskich dawkach (7 g/ha), przede wszystkim w celu zwalczania samosiewów rzepaku. Tribenuron metylu jest oferowany w licznej grupie herbicydów (około 30) produkowanych w formulacjach zawierających 500 lub 750 g s.cz. w 1 kg produktu.
 
Bez względu na formę użytkową herbicydy te są zalecane w dawce 10-15 g s.cz./ha. W celu polepszenia skuteczności, wiele z nich należy stosować łącznie z adiuwantami. Spośród gatunków uciążliwych skutecznie zwalczają: chabra bławatka (formy wrażliwe), rumiany i rumianki oraz wieloletni ostrożeń polny. 
 
Kolejny „solista” to metsulfuron metylu. Oferowany jest w siedmiu herbicydach zawierających 200 g s.cz. w 1 kg środka, zalecany w dawce 4-6 g s.cz./ha. Zwalcza gatunki dwuliścienne, często wykorzystywany jest do niszczenia samosiewów roślin bobowatych (bobik, groch, lucerna, łubin). 
 
Tylko dwa preparaty zawierają amidosulfuron (Faraon 75 WG, Grodyl 75 WG). To następna substancja czynna zwalczająca gatunki dwuliścienne. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdej fazie rozwojowej zwalcza przytulię czepną. Stąd zalecenia stosowania nawet do drugiego kolanka zbóż, chociaż w praktyce korzystniej jest zwalczać przytulię w młodszych fazach rozwojowych, skracając jej okres konkurencyjnego działania. 
 
zaprawianie zbóż jarych, certyfikat ESTA, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, zwalczanie chorób zbóż jarych, zgorzel siewek

Zapraw ziarno zbóż jarych

Plonowanie zbóż jarych zależy w dużej mierze od warunków panujących na polu, zwłaszcza uwilgotnienia gleby, z czym ostatnio z powodu suszy są poważne problemy.    Trudności w ich uprawie mogą być dodatkowo spowodowane...
Sulfonylomoczniki parami
 
W celu zagwarantowania szerszego spektrum zwalczanych gatunków chwastów, preparaty sulfonylomocznikowe zalecane są w formie mieszanin fabrycznych. Nie są one dobrym rozwiązaniem na plantacjach, na których występują gatunki uodpornione, natomiast można je z dobrym skutkiem stosować jeżeli zjawisko to nie występuje. 
 
Jednocześnie należy pamiętać, aby prowadzić rotację herbicydów o różnych mechanizmach działania. Mieszaniny zalecane są do zwalczania gatunków dwuliściennych, a zakres ich skuteczności jest uzależniony od dobranych komponentów. Do takich wariantów należy mieszanina amidosulfuron + jodosulfuron (Sekator 125 OD), chlorosulfuron + tifensulfuron (Chisel Nowy 51,6 WG), metsulfuron + tribenuron (Concert SX 44 SG, Finish SX 40 SG), metsulfuron + tifensulfuron (Chenkar 750 WG, Connex 750 WG, Ergon 750 WG, Looma 750 WG, Vima-Tifenmet), metsulfuron + tribenuron (Bluskay 500 SC, Mofat 500 SC, TrimetGuard), tifensulfuron + tribenuron (Calibre SX 50 SG, Granstar Ultra SX 50 SG, Picaro SX 50 SG, Pragma SX 50 SG). 
 
Na uwagę zasługuje mieszanina bensulfuron + metsulfuron (Loop, Xanadu). To wprowadzenie na rynek nowego sulfonylomocznika oraz możliwość zastosowania preparatów we wszystkich podstawowych zbożach jarych (jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto). Wymieniany tifensulfuron jest jedynie komponentem mieszanin fabrycznych. Jako pojedyncza substancja czynna skutecznie zwalcza: gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, poziewnik szorstki, rdesty, rumiany i rumianki (w tym marunę nadmorską), samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.
 
siewnik, pole

Technologia produkcji jęczmienia jarego pastewnego

Zaletą jęczmienia jarego jest spośród wszystkich gatunków zbóż jarych odporność na suszę i wysokie temperatury, a także opóźnienie siewu. Plony jęczmienia jarego uzyskiwane w praktyce daleko odstają od doświadczeń PDO. W...
Mieszaniny z udziałem sulfonylomoczników
 
Wśród mieszanin z sulfonylomocznikami można rozróżnić dwa typy herbicydów. Mieszaniny z substancjami reprezentującymi ten sam mechanizm działania lub inny. Pierwsze z punktu widzenia strategii zapobiegania zjawisku uodparniania można uznać za mniej korzystne, drugie za bardziej. Oba warianty herbicydów są skuteczne w przypadku występowania form wrażliwych.
 
Do pierwszych można zaliczyć kilka herbicydów, w składzie, których obok sulfonylomocznika znajduje się florasulam reprezentujący ten sam mechanizm działania. Można tu wymienić takie preparaty jak: Saracen Max 80 WG (florasulam + tribenuron), jeden z nowszych Tripali 27,1 WG (florasulam + metsulfuron + tribenuron), Biathlon 4D (florasulam + tritosulfuron) czy identyczne: Fundamentum 700 WG, Locus 700 WG i Troping 700 WG (florasulam + metsulfuron + tribenuron). Wszystkie kombinacje są zalecane w celu zwalczania chwastów dwuliściennych.
 
Wśród mieszanin sulfonylomoczników z substancjami reprezentującymi inne mechanizmy działania można wyróżnić przede wszystkim warianty z udziałem regulatorów wzrostu. Należą do nich np. takie środki jak: Croupier (fluroksypyr + metsulfuron), Omnera LQM (fluroksypyr + metsulfuron + tifensulfuron), Sekator Plus (2,4-D + amidosulfuron + jodosulfuron), Gradio 74,4 SG, Granstar Power 74,4 SG (mekoprop-P + tribenuron). W ramach tego typu kombinacji zalecanych jest wiele mieszanin zbiornikowych. Przy stosowaniu mieszanin z udziałem sulfonylomoczników należy zwracać uwagę, czy są zalecane z adiuwantami co pozwala zmniejszyć dawkę herbicydu lub zwiększyć skuteczność.
 
owies, rośliny, pole, niebo

Krzem na suszę w zbożach jarych

Zboża jare są wrażliwsze na suszę niż zboża ozime, a wszystko wskazuje na to, że znowu będziemy mieć z nią problem. Zagrożenie to można ograniczyć na wiele sposobów, a jednym z bardziej skuteczniejszych jest oprysk dolistny krzemem (Si)....
Spora grupa syntetycznych auksyn
 
Syntetyczne auksyny (popularnie regulatory wzrostu) oprócz ww. mieszanin z sulfonylomocznikami są zalecane jako pojedyncze substancje czynne, wzajemne mieszaniny oraz mieszaniny z substancjami czynnymi reprezentującymi inne mechanizmy działania.
Najczęściej zalecanymi są: 2,4-D, MCPA, dikamba i mekoprop-P. To grupa preparatów zalecana głównie w całym okresie krzewienia się zbóż, z wyjątkami zalecanymi przed tą fazą lub po niej (np. Agritox 500 SL, Emcee, Osnova 600 SL). 
 
Preparaty działają typowo nalistnie, stąd zastosowane zbyt wcześnie, mogą być zaaplikowane w momencie częściowych wschodów chwastów (niższa skuteczność), a zastosowane później w znacznej mierze rozwój starszych chwastów tylko hamują. W obu przypadkach nie przestrzegania terminów może dojść do uszkodzeń zbóż. Zwłaszcza należy unikać stosowania poza terminem krzewienia herbicydów zawierających dikambę.
 
W praktyce należy zwrócić uwagę na zamieszczone w etykietach terminy stosowania tych preparatów. Część z nich zalecana jest od czwartego liścia do końca krzewienia (BBCH 14-21), a część od początku do końca krzewienia (BBCH 21-29). Z botanicznego punktu widzenia terminy te są równoznaczne (inaczej zinterpretowane). Substancje te są skuteczne w zwalczaniu wielu gatunków, zwłaszcza kapustowatych (łącznie z samosiewami rzepaku), a z pozostałych uciążliwych eliminują głównie: chabry (2,4-D), maki (MCPA) i przytulię czepną (mekoprop-P).
 
IOR-PIB, Marek Mrówczyński, 61 sesja IOR-PIB, przyszłość ochrony roślin, nowe wyzwania dla rolnictwa

Ochrona roślin: nowa rzeczywistość i nowe wyzwania

O tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na organizację Sesji Naukowej IOR – PIB, jakie wyzwania stoją przed współczesnym rolnictwem i w jaki sposób się ono zmienia mówi prof. dr. hab. Marek...
W mieszaninach fabrycznych wykorzystane są jako związki wspierające. Jedną z większych grup stanowią mieszaniny 2,4-D z florasulamem, reprezentowane przez popularny Mustang 360 SE i jego 17 odpowiedników. W nieco mniejszej liczbie jest zalecana mieszanina dikamby z tritosulfuronem reprezentowana przez środek Mocarz 75 WG i jego cztery odpowiedniki. 
 
Do regulatorów wzrosty należą także: aminopyralid, chlopyralid i fluroksypyr. Pierwsze dwa w zbożach jarych zalecane są jedynie jako komponenty kilku herbicydów. Zalecane są nalistnie, ale pomimo wszystko mogą przez dłuższy czas zalegać w glebie, co należy uwzględnić planując siew roślin następczych. 
 
Fluroksypyr natomiast jest popularny jako pojedyncza substancja czynna oraz jako komponent dwu- i trzyskładnikowych preparatów. Na rynku jest znany głównie jako Starane (kilka form). Fluroksypyr ma około 10 odpowiedników formulacji 200 EC i 250 EC, jest składnikiem ponad 20 mieszanin fabrycznych oraz jest zalecany w kilkunastu mieszaninach zbiornikowych. 
Popularność zawdzięcza wysokiej skuteczności. Jest niezawodny w zwalczaniu przytulii czepnej bez względu na jej fazę rozwojową, choć im starsza tym wyższe są zalecane dawki. Doskonale zwalcza wiele gatunków dwuliściennych (gwiazdnica, jasnoty, maruna, mniszek, pokrzywy, powój, poziewniki, przetaczniki, rdesty, rumiany i rumianki oraz wyki). Jest jedynym, który silnie ogranicza (nie zwalcza!) rozwój skrzypu polnego.
 
pszenica jara, żdźbła, liście, ręka, łan

Najlepiej plonujące jakościowe odmiany chlebowe pszenicy jarej w 2019 roku

Plony pszenicy jarej w doświadczeniach PDO prowadzonych przez COBORU w 2019 r. były najniższe w ostatnich 3 latach. Na przeciętnym poziomie agrotechniki plon wzorca nie przekroczył 5,5 t z 1 ha, na wysokim był o 0,7 t większy.  ...
Wśród mieszanin znajdują się też nowsze preparaty. W grupie tej należy wyróżnić środki Arrva i Kinvara zawierające jedynie regulatory wzrostu (fluroksypyr + chlopyralid + MCPA). Również niedawno zarejestrowane zostały Flurostar Super SE i Valentia 102 SE, składem bardzo zbliżone do znanego już środka Tomigan Forte 102,5 SE (fluroksypyr + florasulam). Mimo dużego podobieństwa pod względem składu, zalecenia różnią się. Croupier OD oprócz fluroksypyru zawiera metsulfuron. To mieszanina fabryczna, która jest także zalecana w kilku formach mieszanin zbiornikowych. Formą poszerzoną o tifensulfuron metylu jest kolejny stosunkowo nowy preparat Omnera LQM.
 
Omówione syntetyczne auksyny mają wspólną cechę. Do skutecznego działania wymagają temperatury około 8oC. Najnowszy związek z tej grupy – halauksyfen metylu (Arylex), jak dotąd jest pierwszą i jedyną substancją czynną efektywnie działającą od 2oC. Można ją stosować w formie pojedynczej substancji czynnej (GF-2573), ale zdecydowanie większą popularnością cieszą się mieszaniny z jej udziałem. Jest to Pixxaro (+ fluroksypyr), a także dwie różne formy użytkowe z florasulamem. 
 
Jedną z nich reprezentuje Quelex zalecany z adiuwantami, pozostałe to identyczne herbicydy: Mattera, Renitar i Zypar. Jedną z podstawowych różnic jest termin stosowania. Quelex jest zalecany do drugiego kolanka (BBCH 32), a pozostałe do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45). Część preparatów zawierających halauksyfen metylu zalecana jest także w jarych formach pszenicy durum i orkisz.
 
Nie lekceważyć jednoliściennych
 
Spośród gatunków jednoliściennych w zbożach jarych dominuje owies głuchy, zdarza się także zachwaszczenie chwastnicą jednostronną. Zalecane herbicydy są skuteczne w zwalczaniu obu gatunków. Wymagany efekt chwastobójczy spełniają wszystkie herbicydy zawierające pinoksaden lub fenoksaprop-P etylu. 
 
W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych pinoksaden jest zalecany w mieszaninie fabrycznej z florasulamem (Axial One 50 EC, Axial 50 EC), natomiast fenoksaprop-P etylu jest zalecany w wielu mieszaninach zbiornikowych z udziałem takich substancji czynnych jak: amidosulfuron + jodosulfuron, dikamba + MCPA, fluroksypyr i tribenuron. Średni efekt chwastobójczy w stosunku do owsa głuchego i perzu właściwego można uzyskać po zabiegu preparatem Attribut 70 WG (propoksykarbazon sodowy).
 
  •  Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 1-2021 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj