Czym odchwaścić zboża jare?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
16-04-2020,10:30 Aktualizacja: 16-04-2020,11:30
A A A
W zbożach jarych zdecydowanie łatwiej wybrać termin wykonania zabiegu. A to z prostej przyczyny, że istnieje tylko jedna możliwość zastosowania zabiegu przedwschodowego. Wszystkie pozostałe opcje obejmują zabiegi powschodowe. 
 
Tym jedynym wariantem jest wykorzystanie diflufenikanu w formie preparatów: Fenfludi 500 WG, Mendel 500 WG lub Ossetia. Zalecane są w jęczmieniu i pszenicy w dawce 0,24 l/ha, do zwalczania chwastów dwuliściennych. 
 
REKLAMA
 
odchwaszczanie zbóż ozimych wiosną, odchwaszczanie zbóż, zwalczanie miotły zbożowej, wyczyniec polny, chwasty

Wiosenne odchwaszczanie zbóż w trzech wariantach

Bez względu na przebieg pogody w okresie jesienno-zimowym, zawsze jest koniczna wiosenna lustracja ozimin i ocena poziomu zachwaszczenia oraz składu botanicznego chwastów. Wszystko po to, aby w razie potrzeby jak najszybciej je zniszczyć....
Zaopatrzenie się w nie, w celu wykonania zabiegu doglebowego nie stwarza problemu w sytuacji niewykorzystania ich w tym terminie. Równie dobrze można je zastosować - pod warunkiem, że chwasty są młode - aż do fazy drugiego kolanka. Potwierdzeniem tego jest rejestracja diflufenikanu w fazie od pełni do końca krzewienia jęczmienia (Delfin, Kinara, Matrix Sempra - wszystkie 500 SC). 
 
Jednym z nowszych rozwiązań jest rejestracja w jęczmieniu i pszenicy preparatu Alliance 660 WG (diflufenikan + metsulfuron) zalecanego nalistnie w dawce 100 g/ha.
 
Dominują sulfonylomoczniki
 
Podobnie jak w zbożach ozimych tak i w jarych dominują sulfonylomoczniki. Przeznaczone są przede wszystkim do zwalczania chwastów dwuliściennych. Najwcześniej, bo od fazy szpilkowania zalecany jest Glean 75 WG lub Nuher 75 WG (chlorosulfuron), w niskiej dawce 7 g/ha, przeznaczonej głównie do zwalczania samosiewów rzepaku w jęczmieniu, pszenicy i owsie. Chisel Nowy 52,6 WG (60 g/ha), czyli mieszanina z dodatkiem tifensulfuronu zalecana jest w podobnych fazach wzrostu, w tych samych uprawach. 
 
REKLAMA
 
 
Tribenuron metylu posiada rejestrację w 24. formach użytkowych (Granstar i inne). W zależności od formulacji, poszczególne środki zalecane są od dwóch liści do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego. Wszystkie można stosować w jęczmieniu, a jedynie część w pszenicy, najczęściej w dawce 12,5-15 g s.cz./ha. 
 
profilaktyczna ochrona przed zachwaszczeniem, profilaktyka, zwalczanie chwastów, odchwaszczanie, płodozmian

Odchwaszczanie: profilaktyka jest najważniejsza

Dzięki bogatej ofercie herbicydów walka z chwastami zazwyczaj nie stanowi problemu. Dlatego mniej uwagi poświęca się działaniom profilaktycznym, dzięki którym zachwaszczenie można utrzymać na możliwie niskim poziomie. To błąd. ...
Pojedynczo stosowany jest także amidosulfuron (Faraon 75 WG, Grodyl 75 WG), którego podstawową cechą jest zwalczanie przytulii czepnej, w każdej fazie rozwojowej. Może być wykorzystywany w jęczmieniu, pszenicy i pszenżycie, od czterech liści do drugiego kolanka w dawce 20 g/ha. 
 
Kolejnym sulfonylomocznikiem stosowanym pojedynczo jest metsulfuron metylu, zawarty m.in. w środkach Coma, Finy, Galmet, Pike, Primstar, Superherb oraz Winnetou  (wszystkie po 200 g s.cz.), zarejestrowanych w jęczmieniu i częściowo w pszenicy, w granicach 0,2-0,3 kg/ha. 
 
Apyros 75 WG i Nylon 75 WG (sulfosulfuron) polecane w dawce 26,5 g/ha, to jedyne środki z tej grupy, które zwalczają także gatunki jednoliścienne.
 
Wiele sulfonylomoczników zalecanych jest w mieszaninach fabrycznych. Tifensulfuron stanowi komponent  kilku herbicydów. Łącznie z metsulfuronem (Chenkar, Connex, Ergon, Looma, Vima-Tifenmet - wszystkie 750 WG), zalecany jest w jęczmieniu, w dawce 60 g/ha. Natomiast w parze z tribenuronem (Calibre SX 50 SG, Pragma SX 50 SG) w dawce 36-40 g/ha oraz w innych proporcjach, w dawce 40-48 g/ha (Granstar Ultra SX 50 SG, Picaro SX 50 SG), łącznie z adiuwantem, w jęczmieniu i pszenicy.  
 
pszenica jara, pole, niebo

Odchwaszczanie zbóż jarych

Siew zbóż jarych to decyzja zamierzona lub wymuszona uzyskaniem nieplanowanego stanowiska po wymarzniętych oziminach. Jaki procentowy udział tych dwóch stanowisk będzie w tym roku pokaże przebieg warunków klimatycznych. Należy...
Wymieniony tribenuron występuje również w połączeniu z metsulfuronem, czego przykładem jest Concert SX 44 SG, który można stosować w trzech zbożach oprócz jęczmienia, w dawce 100 g/ha. Mieszanina tych samych substancji czynnych znajduje się w preparacie Finish SX 40 SG, ale w innych proporcjach (dawka 60-75 g/ha). Kolejny wariant to Bluskay 500 SC, Mofat 500 SC i TrimetGuard w dawce 16-20 g/ha.
 
Nowością w tej grupie jest Xandau, w którym obok metsulfuronu znajduje się nowy sulfonylomocznik - bensulfuron. Preparat zalecany jest w dawce 100 g/ha, a jego zaletą jest możliwość stosowania w czterech podstawowych zbożach jarych.
 
Od lat w jęczmieniu i pszenicy dostępny jest Sekator 125 OD (amidosulfuron + jodosulfuron). W zalecanej dawce 0,1-0,15 l/ha zwalcza chwasty dwuliścienne (w wyższej), w tym także wieloletni ostrożeń polny.
 
Regulatory wzrostu 
 
Do bardzo popularnych herbicydów w zbożach jarych należą syntetyczne auksyny, popularnie nazywane regulatorami wzrostu. Wśród nich najbardziej znane są 2,4-D (Aminopielk i odpowiedniki), MCPA (Chwastoxy, Premier i odpowiedniki) oraz dikamba, która w zbożach stosowana jest tylko jako komponent (np. Aminopielik Super 464 SL, Chwastox Turbo 340 SL). 
 
pszenica, pole, wschody

Odchwaszczanie zbóż: od siewu do końca wegetacji

Zakup herbicydów na określony termin stosowania jest pewnym ryzykiem. Jeżeli wystąpią anomalia pogodowe, rolnik może znaleźć się w trudnej sytuacji. Zakupione herbicydy niewykorzystane w planowanym terminie, mogą spowodować zamrożenie...
Są selektywne dla zbóż jarych, chociaż nie wszystkie posiadają szeroką rejestrację. Produkowane są też w mieszaninach trójskładnikowych, czego przykładem jest Chwastox Nowy Trio 390 SL (MCPA + dikamba + mekoprop-P). Zaleca się je stosować, z pewnymi wyjątkami, w  okresie krzewienia (BBCH 21-29). W materiałach rejestracyjnych można spotkać jako początkową fazę stosowania - cztery liście (BBCH  od 14). Z botanicznego punktu widzenia są to identyczne terminy (BBCH 14 = BBCH 21).
 
Do tej samej grupy należy również fluroksypyr. Znany przede wszystkim jako Starane 250 EC, który posiada jeszcze kilka odpowiedników. 
 
Równie selektywny dla wszystkich zbóż jarych, ale szerszą rejestrację ma Starane 333 EC. Zwalcza liczną grupę chwastów dwuliściennych, w tym przytulię czepną, bez względu na fazę rozwojową. 
 
Bardzo popularny w grupie syntetycznych auksyn chlopyralid, w zbożach jarych reprezentowany jest dość skromnie, tymczasem to bardzo skuteczna substancja w stosunku do chabrów, rumianów i rumianków oraz wieloletniego ostrożnia polnego. W jęczmieniu i pszenicy można go stosować jako komponent nowego herbicydu Kinvara (chlopyralid + fluroksypyr + MCPA), w dawce 2-3 l/ha.
 
jęczmień jary, kłosy, łan, niebo

Nowe odmiany zbóż jarych 2020

Krajowy Rejestr odmian wzbogaci się o 23 nowe odmiany zbóż jarych, w tym 9 jęczmienia, 5 owsa zwyczajnego, jedną owsa nagiego, 6 pszenicy zwyczajnej i 2 pszenżyta jarego. Jęczmień jary: Adwokat - odmiana typu pastewnego; zgłaszający:...
Całkowitą nowością w grupie regulatorów wzrostu jest halauksyfen metylu (Arylex). Od pozostałych regulatorów różni się skutecznym działaniem już w temperaturze 2oC (pozostałe od 8oC). Został zarejestrowany jako GF 2573 w dawce 0,4-0,8 l/ha w jarych formach jęczmienia, pszenicy, pszenicy durum, pszenicy orkiszowej, pszenżyta i żyta. Posiada szeroki termin stosowania (BBCH 13-45). Jednak bardziej popularny jest jako komponent mieszanin fabrycznych, łącznie z fluroksypyrem (Pixxaro), z florasulamem (Mattera, Quelex, Renitar, Zypar) oraz z florasulamem i piroksysulamem (Rexade).
 
Popularne łącznie
 
Wymienione wcześniej dwie grupy substancji czynnych łączy nie tylko popularność, ale również możliwość stosowania w mieszaninach, dzięki którym zwiększa się zakres zwalczanych chwastów. Do takich fabrycznych mieszanin należą niedawno zarejestrowane Omnera LQM (fluroksypyr + metsulfuron + tifensulfuron), Sekator Plus (2,4-D + amidosulfuron + jodosulfuron) oraz Croupier OD (fluroksypyr + metsulfuron). Bardziej ugruntowane na rynku środki to Mocarz 75 WG i odpowiedniki (dikamba + tritosulfuron) oraz Granstar Power 74 SG (mekoprop-P + tribenuron). 
 
Florasulam sam i w mieszaninach
 

Zboża jare odżywiane efektywnie i w terminie

Głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie zbóż jarych jest okresowy niedobór wody. Na początku wegetacji przeciwdziałamy temu przyspieszając termin siewu, lecz w późniejszych fazach rozwojowych wpływ na dostępność...
Często wykorzystywaną substancją czynną jest florasulam. Zwalcza chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści. Stosowany w najwyższych zalecanych dawkach niszczy także chwasty starsze, ale proces ginięcia jest znacznie wydłużony i trwa czasami ponad trzy tygodnie. Jest selektywny dla jęczmienia, owsa, pszenicy i pszenżyta, chociaż nie zawsze tak szeroko rejestrowany (Dobler 50 SC, FlorasulGuard, Saracen 050 EC, Upton 050 EC).
 
Stanowi komponent wielu herbicydów. Poza wymienionymi, w jęczmieniu można stosować: Saracen Delta 550 SC (+ diflufenikan) w dawce 0,1 l/ha, Saracen Max 80 WG (+ tribenuron) - 25 g/ha oraz Tomigan Forte 102,5 SE (+ fluroksypyr) - 1-1,5 l/ha. 
 
Odpowiednik tego preparatu - Flurostar Super SE, w tej samej dawce można aplikować także w pszenicy, podobnie jak Dragon NT 450 WG (aminopyralid) oraz Fundamentum 700 WG (+ metsulfuron + tribenuron).
Dodatkowo w owsie zalecany jest Biathlon 4D (+ tritosulfuron),  Triapali 27,1 WG (+ metsulfuron + tribenuron) oraz Mustang Forte 195 SE i odpowiedniki (2,4-D + amonopyralid). Ostatni wariant z udziałem florasulamu zalecany jest w jęczmieniu, pszenicy i pszenżycie, a reprezentuje go Mustang 306 SE i 15 odpowiedników.
 
siewnik, pole

Technologia produkcji jęczmienia jarego pastewnego

Zaletą jęczmienia jarego jest spośród wszystkich gatunków zbóż jarych odporność na suszę i wysokie temperatury, a także opóźnienie siewu. Plony jęczmienia jarego uzyskiwane w praktyce daleko odstają od doświadczeń PDO. W...
Pulę preparatów do zwalczania chwastów dwuliściennych zamyka karfentrazon etylu, stosowany pojedynczo w jęczmieniu i pszenicy pod handlowa nazwą Aurora 40 WG (50 g/ha), a także w mieszaninie fabrycznej z mekopropem jako Platform 61,5 WG (0,6-1 kg/ha). Karfentrazon jest środkiem parzącym, działa bardzo szybko i jest wykorzystywany podczas licznych równoczesnych wschodów młodych chwastów. Stosowany jest również w mieszaninach zbiornikowych z metsulfuronem. 
 
Na stanowiskach z owsem głuchym 
 
Owies głuchy jest najgroźniejszym chwastem jednoliściennym w zbożach jarych. Istnieje możliwość zwalczania go w jęczmieniu i pszenicy. Wrażliwość wykazuje w każdej fazie, ale niewątpliwe łatwiej go zniszczyć, gdy jest młody. 
 
Jednym z rozwiązań jest stosowanie pinoksadenu (Axial 50 EC i odpowiedniki). Preparat można stosować w dawce 0,6-0,9 l/ha, od fazy pierwszego liścia aż do początku rozwoju liścia flagowego zbóż. Działa już powyżej 1oC. 
 
owies, rośliny, pole, niebo

Krzem na suszę w zbożach jarych

Zboża jare są wrażliwsze na suszę niż zboża ozime, a wszystko wskazuje na to, że znowu będziemy mieć z nią problem. Zagrożenie to można ograniczyć na wiele sposobów, a jednym z bardziej skuteczniejszych jest oprysk dolistny krzemem (Si)....
Od początku krzewienia można stosować fenoksaprop-P etyl. Jego najpopularniejsza forma Puma Uniwersal 069 EW doczekała się 11 środków analogicznych i trzech w formulacji 110 EC (np. Monarchi 110 EC). 
 
Zasadniczą różnicą między tymi substancjami jest możliwość stosowania pinoksadenu tylko w mieszaninach fabrycznych z substancjami zwalczającymi gatunki dwuliścienne np. Axial Komplett (+ florasulam). Natomiast fenoksaprop-P etylu jest przystosowany do łącznego stosowania z herbicydami w mieszaninach zbiornikowych.
 
Niektóre z nich można łącznie stosować z preparatami Nuance 75 WG, Naxel 75 WG, Viking 75 WG (tribenuron), Chwastox Turbo 340 SL, MCPA Plus 340 SL (MCPA + dikamba) oraz Sekator 125 OD (amidosulfuron + jodosulfuron).
 
Propoksykarbazon w formie preparatu Attribut 70 SG skutecznie zwalcza gatunki jednoliścienne, jednak najbardziej uporczywy owies głuchy należy do średnio wrażliwych. Ponadto skutecznie ogranicza występowanie chwastów kapustowatych. Zalecany jest jedynie w pszenicy, w dawce 60 g/ha.
 
  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj