Ziemniaki będzie można sprzedawać bez badania. Są nowe zasady wywozu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2017,12:00 Aktualizacja: 14-05-2017,12:35
A A A

Od tego roku zmieniają się zasady wysyłki ziemniaków do krajów UE. Możliwa będzie m.in. sprzedaż bulw bez konieczności ich badania, jeżeli będą pochodziły w gospodarstwa, gdzie nie ma choroby ziemniaków - poinformował resort rolnictwa.

Pod koniec kwietnia weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), wywołującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

ziemniaki, konferencja w Boguchwale, PODR, Nowości w hodowli i ochronie ziemniaków, uprawa ziemniaków

Nowości w hodowli i ochronie ziemniaków

20 lutego Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (woj. podkarpackie) zorganizował konferencję dotyczącą nowości w hodowli i ochronie ziemniaków. - Wydawałoby się, że ziemniak jest uprawą niszową w województwie...

W związku z tym, że w ostatnich latach mocno udało się ograniczyć występowanie tej bakterii, zwłaszcza w dużych gospodarstwach towarowych, resort wystąpił z inicjatywą zmiany dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski do innych krajów UE.

Propozycje Polski były dyskutowane na forum Unii i wyniku negocjacji osiągnięto akceptację dla wielu uproszczeń dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków.

Zgodnie z rozporządzeniem, możliwe będzie wysyłanie bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms.

W przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, zmniejszona będzie liczba badanych bulw - zamiast 400 badane będzie 200 sztuk z każdych 25 t, co ograniczy koszty badań. Ponadto nowe przepisy przewidują odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki.

ziemniaki, zbiory ziemniaków, produkca ziemniaków, areał upraw zieminaka, plonowanie ziemniaka, bakteria clavibacter

Producenci ziemniaków chcą wsparcia w kraju i zagranicą

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne z cyklicznie organizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji reprezentujących producentów ziemniaka. Rozmowy prowadziła podsekretarz stanu Ewa Lech, a uczestniczyli w nich...

Gospodarstwa, które spełniają wymagania konieczne dla uzyskania statusu miejsca produkcji wolnego od bakterii Cms (wysadzanie jedynie bulw ziemniaka o potwierdzonej urzędowymi badaniami zdrowotności, przestrzeganie określonych w rozporządzeniu zasad higieny fitosanitarnej), powinny ubiegać się o jego uzyskanie.

W celu uznania miejsca produkcji za wolne od bakterii Cms, będą mogły zostać wykorzystane dane będące w posiadaniu inspekcji, dotyczące działań podejmowanych przez producentów rolnych w poprzednich sezonach uprawowych.

Resort zauważa, że jedynie stałe podnoszenie standardów fitosanitarnych w produkcji przez wszystkich producentów pozwoli na dalsze ograniczenie występowania bakterii Cms, co z kolei pozwoli w przyszłości na całkowite zniesienie dodatkowych wymagań obowiązujących przy wysyłce polskich ziemniaków.

Ministerstwo ponadto wskazuje, że szczególnie istotna jest dbałość o "zdrowotność" materiału wykorzystywanego do nasadzeń, której gwarancję dają jedynie sadzeniaki ziemniaka zaopatrzone w paszport roślin lub bulwy ziemniaka z tzw. "samozaopatrzenia", poddane urzędowym badaniom na obecność bakterii Cms.

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w sezonie 2015/2016 eksport ziemniaków do bezpośredniej konsumpcji wyniósł zaledwie 16,2 tys. ton wobec 22,5 tys. sezon wcześniej i 40,7 tys. ton dwa sezony wcześniej.

Największymi ich odbiorcami były: Rumunia, Wielka Brytania i Mołdawia. W opinii ekspertów Instytutu, powodem tak niskiego eksportu jest rozdrobnienie produkcji, co do skali, jak i uprawianych odmian, problemy fitosanitarne (dość powszechnie występująca w Polsce bakterioza pierścieniowa) oraz niska konkurencyjność jakościowa polskich ziemniaków.

Poleć
Udostępnij