Zbiory ziemniaków coraz wyższe. Ceny spadają, a rolnicy protestują

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-03-2018,14:45 Aktualizacja: 08-03-2018,15:00
A A A

Konsekwencją większych zbiorów w dwóch ostatnich latach są nadwyżki ziemniaków na rynku, co doprowadziło do spadku ich cen - poinformował Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa.

Zbiory ziemniaków w Polsce w 2017 r. wyniosły 9,5 mln ton i były prawie o 0,7 mln ton większe niż rok wcześniej oraz o 1,6 mln ton powyżej średniej z lat 2011-2015. Dodatkowo w bieżącym sezonie jest silna presja wysokiej podaży i niskich cen w Europie Zachodniej, gdzie produkcja była rekordowo wysoka.

ziemniaki, warzywa, Bronisze, ziemniaki z Cypru, ziemniaki z Francji

Polski rynek szturmują ziemniaki z Cypru i Francji

Na rynku hurtowym w Broniszach pod Warszawą jest spora podaż młodych ziemniaków z Cypru i Francji, są one o 1/3 tańsze niż w ubiegłym roku. Pojawiły się polskie pomidory malinowe, ale ich cena jest na razie dużo wyższa od importowanych. W...

Bogucki odniósł się do protestów rolników. Producenci ziemniaków blokowali drogę krajowa nr 12 w miejscowości Błaszki oraz Wróblewo (powiat sieradzki). Jak poinformował Michał Kołodziejczak, jeden z organizatorów protestu głównym postulatem jest ograniczenie importu warzyw, w tym ziemniaków i ostrzejsze kontrole przywożonych produktów.

Jak mówił, obecnie sprzedaż ziemniaków przez polskich rolników "graniczy z cudem", natomiast rynek jest "zapchany" ziemniakami z importu, m.in. z Francji. Poinformował, że odbiorcy proponują za ziemniaki po 20 gr za kg, podczas gdy np. w supermarketach sprzedawane są po prawie 2 zł za kg.

Poinformował, że w proteście wzięło udział łącznie ok. 400 rolników. Organizatorem było niedawno powstałe (jest w procesie rejestracji) Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw "Unia Warzywno-Ziemniaczana". Rolnicy chcą odwołania ministra Krzysztofa Jurgiela, ponieważ nie ma reakcji na ich postulaty, które przedstawili na spotkaniu w resorcie rolnictwa w styczniu. Protesty mają być  kontynuowane.

ziemniaki, taśma, RZD Żelazna

Listy odmian zalecanych ziemniaka 2018

Ukazały się Listy odmian zalecanych ziemniaka do uprawy w tym roku w województwach: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.   Najwięcej odmian jest polecanych w województwie warmińsko-mazurskim (13)....

Zdaniem wiceministra, import nie ma istotnego wpływu na kształtowanie się cen ziemniaków w kraju. Sprowadzane są na ogół wczesne ziemniaki w miesiącach, gdy nie ma ich jeszcze na rodzimym krajowym, import kończy się zaś, gdy w sprzedaży pojawia się ziemniak pochodzący z krajowych upraw.

Dodał, że to konsumenci oczekują jak najszybszego pojawienia się młodych ziemniaków w sklepach. Takie warzywa wypierają pochodzące ze zbiorów ubiegłorocznych od polskich rolników.

- Jesteśmy otwarci na to, by z każdą grupą rolników rozmawiać - zapewnił Bogucki. Jego zdaniem rozwiązaniem może być wzmocnienie siły producentów, tak by mogli uzyskiwać wyższe ceny.
Według badań resortu, rolnicy uzyskują tylko ok. 40 proc. ceny końcowej ziemniaków, pozostałą część dostają pośrednicy i handel. Dodatkowo wyższe dochody ze sprzedaży płodów rolnych gospodarze mogą uzyskiwać dzięki ułatwieniom w sprzedaży bezpośredniej.

Wiceminister zauważył, że o ile są ograniczenia w imporcie ziemniaków z krajów trzecich, to nie ma ich w handlu wewnątrzunijnym.

ziemniak, bulwy, pryzma

Odmiany ziemniaka: nowości 2018

Krajowy rejestr odmian powiększy się o trzy nowe odmiany ziemniaka. Wszystkie to odmiany jadalne pochodzące z krajowej hodowli. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor COBORU po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka 25 stycznia br....

Kontrolą importowanych ziemniaków zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Główny inspektor Andrzej Chodkowski poinformował, że 100 proc. przesyłek z krajów pozaunijnych jest kontrolowane. Import z państw afrykańskich przechodzi przez port w Neapolu i tam podlega kontroli. Następnie ziemniaki są rozwożone samochodami po różnych krajach.

- Jeżeli chodzi o przywóz ziemniaków z innych krajów unijnych, to możemy te kontrole wzmocnić (...), jednak z dotychczasowych kontroli wynika, że stopień porażenia ziemniaków szkodnikami kwarantannowymi (...) jest znikomy - powiedział Chodkowski.

W latach 2012-2016 badanych było rocznie od 229 do 361 prób ziemniaków pochodzących z innych państw.

Natomiast dużo więcej jest restrykcji przy eksporcie ziemniaków z Polski, ponieważ w naszym kraju występuje choroba ziemniaków - bakterioza - zaznaczył szef PIORiN.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj