Wigor nasion buraków jest ważny. Najnowsze wyniki badań

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | arkadiusz.artyszak@agropolska.pl
21-10-2014,13:00 Aktualizacja: 20-11-2014,13:05
A A A

Nawet 17 ton korzeni buraków cukrowych z hektara mogą wynosić potencjalne straty plonu wynikające ze zbyt małego wigoru nasion - wynika z badań prowadzonych w Katedrze Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie.

Jej kierownik, prof. Sławomir Podlaski przedstawił wyniki badań z lat 2011-2013 nad wigorem nasion buraków. Wynika z nich, że jest bardzo duże zróżnicowanie pod tym względem zarówno pomiędzy firmami nasiennymi, odmianami z tej samej firmy, a także latami badań.

Na przykład, wschody oceniane po 12 dniach od siewu wynosiły (średnio dla firm) od 13,3 do 83,4 proc., szybkość wschodów jednej rośliny 11,4-14,3 dnia, a czas trwania wschodów 2,55-3,66 dnia.

Naukowcy badali jakość 57 odmian buraków cukrowych z siedmiu firm nasiennych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR).

Sprawdzano także wigor 7 odmian buraków z Kutnowskiej Hodowli (KHBC) o niskim i wysokim wigorze, a także przygotowywanych w sposób standardowy i pobudzanych według technologii KHBC i Katedry Fizjologii Roślin SGGW (łącznie sześć kombinacji).

***

Wigor jest to zdolność do kiełkowania nasion, wschodów i wzrostu roślin w szerokim zakresie warunków środowiska. Efektem wysokiego wigoru są duże, szybkie i wyrównane wschody.

Poleć
Udostępnij