Stonka atakuje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
26-05-2014,12:40 Aktualizacja: 14-11-2014,12:46
A A A

Na plantacjach ziemniaków w okolicy Warszawy pojawiły się już chrząszcze stonki ziemniaczanej. Powodem jest duża produkcja ziemniaków na wczesny zbiór w tym rejonie.

W celu skutecznego zwalczenia szkodnika należy regularnie dokonywać lustracji plantacji. Według Metodyki Integrowanej Ochrony Ziemniaka, próg szkodliwości dla tego szkodnika wynosi 1-2 chrząszcze zimujące na 25 roślin lub 10 złóż jaj na 10 roślin lub 15 larw na roślinę.

Aby zapobiec powstawaniu odporności szkodnika konieczne jest stosowanie insektycydów o różnych substancjach czynnych. Podczas zabiegu należy zwrócić szczególną uwagę na dawkę preparatu, ilość wody, temperaturę powietrza, okres prewencji (okres, w którym po zabiegu człowiek i zwierzęta, w szczególności pszczoły, nie powinni przebywać na chronionej plantacji) oraz okres karencji (czas, jaki musi upłynąć od ostatniego zabiegu do zbioru).

Jeśli tylko nie ma przeciwwskazań, insektycyd można stosować w przebadanych mieszaninach z mocznikiem, siarczanem magnezu oraz dolistnymi nawozami mikroelementowymi. W ten sposób ogranicza się liczbę przejazdów z opryskiwaczem po polu. Trzeba pamiętać, że środek ochrony roślin dodaje się do cieczy roboczej jako ostatni.

Fakt wykonania oprysku należy odnotować w ewidencji zabiegów ochrony roślin. Najlepiej to zrobić natychmiast po jego przeprowadzeniu. Od tego roku rolnik musi przechowywać prawidłowo prowadzoną ewidencję przez trzy, a nie jak to było wcześniej, przez dwa lata.

Poleć
Udostępnij