Krzem na ziemniak

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
16-05-2020,12:00 Aktualizacja: 20-05-2020,9:32
A A A

Aplikacja dolistna krzemu w uprawie ziemniaka szczególnie dobre efekty daje w warunkach, w których rośliny są poddane silnym warunkom stresowym, na przykład suszy.

Doświadczenia przeprowadzone w IHAR-PIB  Oddział w Jadwisinie przez dr. inż. Cezarego Trawczyńskiego dowiodły, że stosowanie dolistne kalcytu morskiego zawierającego krzem wpłynęło korzystnie na plon ogólny i handlowy bulw. Wzrosły one odpowiednio o 10 i 12 proc. Nastąpiło także zmniejszenie w plonie udziału bulw najdrobniejszych na rzecz dużych.

W przypadku dwukrotnego stosowania dolistnego nawozu zawierającego krzem w formie kwasu ortokrzemowego oraz mikroelementy (bor, miedź, cynk i molibden) zaobserwowano przyrost plonu bulw o prawie 11 proc., a także wzrost zawartości skrobi i witaminy C, a ograniczenie zawartości azotanów. Jednocześnie nie zmienił się udział bulw poszczególnych frakcji wielkości.

bakterioza pierścieniowa ziemniaka, KRIR, Clavibacter michiganensis, lista chorób kwarantannowych

Czy bakterioza pierścieniowa ziemniaka zostanie wykreślona z listy chorób kwarantannowych?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z III Posiedzenia KRIR VI Kadencji, które odbyło się 31 stycznia 2020 roku, zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o podjęcie działań na forum Unii Europejskiej, dotyczących...

Podobnie korzystny wpływ stosowania dolistnego nawozu dolistnego zawierającego krzem w formie kwasu ortokrzemowego oraz bor na przyrost plonu bulw zaobserwowano w badaniach przeprowadzonych w Europie Zachodniej. Stwierdzony w nich przyrost wyniósł prawie 7 proc.

Jednocześnie zaobserwowano mniejsze porażenie roślin przez choroby grzybowe w stosunku do wariantu bez oprysku krzemem.

W uprawie ziemniaka rekomenduje się przeprowadzić od 2 do 3 oprysków produktami zawierającymi krzem w okresie wegetacji (tabela).

W sprawie możliwości ich łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin należy dowiedzieć się u producenta.

Tak jak zawsze w przypadku stosowania mieszanin należy dla pewności przeprowadzić test mieszalności.

Tabela. Produkty z krzemem polecane do oprysków dolistnych w uprawie ziemniaka

Produkt

Zalecenia stosowania

Agriker Silicium

2 x 1 l/ha: od fazy 5.-6. liścia (BBCH 15-16) i po 10-14 dniach

ASX Krzem plus

1-3 x 0,5 l/ha: po wytworzeniu pokroju krzaka (BBCH 29); następny przed kwitnieniem (do BBCH 51). Ostatnie dwa zabiegi wykonać po kwitnieniu ziemniaków w odstępach 10-14 dni 

Barrier Si-Ca

4 x 1 l/ha: pierwszy począwszy od momentu zawiązywania bulw (BBCH 40-41), kolejne co dwa tygodnie

Diacellite Nutri - Ziemia Okrzemkowa

9 kg/ha w fazie tworzenia liści i łodygi (BBCH 10-19)

Insol Krzem 100

2 x 1 l/ha: na początku zawiązywania bulw (BBCH 40-41); gdy bulwy osiągają 80 proc. standardowej masy (BBCH 48-49)

Krzemian

1-3 x 0,5-0,8 l/ha: od fazy rozwiniętego 3. liścia na pędzie głównym do zakrycia redlin (BBCH 13-39), ostatni możliwy zabieg wykonać miesiąc przed zbiorem

Megis

3-5 x 0,5-0,75 l/ha w fazie intensywnego wzrostu (od BBCH 15-31), przeciętnie co 10-14 dni

MobiCal

2-3 x 1,25 l/ha w fazie rozwiniętych 9 lub więcej liści

na głównej łodydze do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 19-59)

NanoFYT Si

2 x 0,5 l/ha: w fazie początku pojawiania się kwiatostanu (BBCH 51) oraz w fazie pełni kwitnienia (BBCH 65)

Optysil

Optysil Eko

□ 0,5 l/ha rozwinięty 3.-6. liść na pędzie głównym (BBCH 13-16); □ 0,5 l/ha rozwój pędów bocznych - zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21-39); ■ 0,5 l/ha początek zawiązywania bulw - bulwy osiągają 10 proc. typowej masy (BBCH 40-41), ■ 0,5 l/ha bulwy osiągają 80-90 proc. typowej masy (BBCH 48-49)

Pro Horti Si Max

2 l/ha w fazie początku zawiązywania bulw (BBCH 40-41)

Siti Go

2 x 0,3 l/ha: po uformowaniu redlin, kolejny tydzień przed kwitnieniem

SmartSil SC

3 x 1-1,5 l/ha: w fazie 8.-10. liścia (BBCH 18-20); gdy liście zakrywają 70-90 proc. międzyrzędzi (BBCH 37-39); początek kwitnienia (BBCH 60)

SmartSil WP

3 zabiegi x 0,5-1 kg/ha: w fazie 8.-10. liścia (BBCH 18-20); gdy liście zakrywają 70-90 proc. międzyrzędzi (BBCH 37-39); początek kwitnienia (BBCH 60)

YaraVita Actisil

0,5 l/ha od fazy, gdy nać osiąga 15 cm wzrostu do fazy przed kwitnieniem  (BBCH 15-59); zabieg można powtarzać

ZumSil

1ZumSil 3-4 x 0,5 l/ha: w fazie 3.-6. liścia (BBCH 13-16); 2-3 x od fazy wzrostu i rozwoju pędów do osiągnięcia przez 20 proc. jagód typowej wielkości (BBCH 23, 32, 42 lub 72);

2 ZumSil (0,5 l/ha) w fazie 3.-6. liścia (BBCH 13-16); AdeSil (10 kg/ha) 1-2 x od fazy wzrostu i rozwoju pędów do osiągnięcia przez 20 proc. jagód typowej wielkości (BBCH 23, 32, 42 lub 72);

3AdeSil (10 kg/ha) + ZumSil (2 l/ha) w fazie 3.-6. liścia (BBCH 13-16)

■ – terminy optymalne; □ – terminy uzupełniające;

* w celu regeneracji i detoksykacji roślin po stresie herbicydowym producent zaleca wykonanie dodatkowych zabiegów co 5-7 dni;

1 w warunkach optymalnych dla wzrostu i rozwoju roślin; 2 w warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju roślin; 3warunki pogodowe są nieprzewidywalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji producentów

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu