Dokarmianie dolistne krzemem ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
27-05-2019,10:00 Aktualizacja: 27-05-2019,10:02
A A A

Zastosowanie dolistne krzemu w uprawie ziemniaka korzystnie wpływa na zdrowotność roślin, jakość bulw i zwykle na wielkość plonu. Efekty są tym lepsze im w trudniejsze warunki panują dla wzrostu i rozwoju roślin.  

Badania przeprowadzone w Holandii w 2003 r. dowiodły, że dolistne zastosowanie produktu zawierającego krzem w formie kwasu ortokrzemowego oraz bor ograniczyło porażenie roślin przez choroby oraz spowodowało wzrost plonu bulw o 6,5 proc. (Laane 2017).

Wróbel (2012) w latach 2009-2011 oceniał efekty dolistnego dokarmiania ziemniaka nawozami YaraVita Actisil (zawierającym krzem) z YaraVita Ziemniak. Stosowano 3 kombinacje: 1) YaraVita Ziemniak: po zwarciu rzędów (2 l/ha), po 14 dniach (10 l/ha) i po 14 dniach po drugim zabiegu (10 l/ha), 2) YaraVita Actisil: pełnia wschodów (0,3 l/ha), po 14 dniach (0,4 l/ha) i 14 dni po drugim zabiegu (0,3 l/ha), 3) YaraVita Ziemniak + YaraVita Actisil (dawki i terminy jak przy stosowaniu pojedynczym nawozów).

ziemniaki, znakowanie ziemniaków flagą, jan krzysztof ardanowski, ministerstwo rolnictwa, Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Ziemniaki muszą być znakowane. Nowe przepisy już obowiązują

Od 26 maja - według rozporządzenia podpisanego przez ministra rolnictwa - przy sklepowych stoiskach z ziemniakami konsumenci powinni zobaczyć informację i flagę kraju, z którego pochodzą.   Na razie dotyczy to tylko ziemniaków...

Zastosowanie nawozów dolistnych nie wpłynęło na plon, ale stwierdzono istotny wpływ na redukcję frakcji bulw najdrobniejszych w plonie o około 50 proc. oraz wzrost udziału bulw największych (powyżej 60 mm), szczególnie po zastosowaniu YaraVital Actisil (+ 23 proc.) samodzielnie lub w połączeniu z YaraVita Ziemniak (+10 proc.). Zastosowanie krzemu zdecydowanie ograniczało udział bulw z objawami mokrej zgnilizny przy jednoczesnym wzroście liczby bulw ze sklerocjami. Zaobserwowano natomiast niższe porażenie bulw mokrą zgnilizną po okresie przechowywania, szczególnie po zastosowaniu preparatu krzemowego Actisil.

Trawczyński (2013) w latach 2011-2012 oceniał wpływ dokarmiania dolistnego nawozem Herbagreen Basic na plonowanie i jakość bulw ziemniaka przy zróżnicowanym nawożeniu azotem mineralnym (50, 75 i 100 kg N/ha). Produkt stosowano 3-krotnie: przy wysokości roślin ziemniaka 15-20 cm, po 2 i 4-5 tygodniach. Dawka w każdym oprysku wynosiła 2,5 kg/ha. Efekty zależały od przebiegu pogody w okresie wegetacji. Gdy była ona mniej korzystna dla rozwoju i wzrostu roślin (rok 2011) wzrost plonu ogólnego bulw wyniósł 14,8 proc., a plonu handlowego 16,4 proc., a gdy bardziej sprzyjała (rok 2012) odpowiednio 5,5 i 7,7 proc. w stosunku do kontroli. W plonie zwiększył się również udział bulw dużych: o średnicy 50-60 mm i powyżej 60 mm. Stwierdzono też, że dokarmianie dolistne pozwalało ograniczyć doglebowe nawożenie azotem mineralnym.

Trawczyński (2018) w latach 2016-2017 uzyskał przyrost plonu bulw średnio o 10,8 proc. w stosunku do kontroli po dwukrotnym zastosowaniu Krzemianu w dawce 0,8 l/ha (w fazach BBCH 19 i 39). Dokarmianie dolistne nie wpłynęło na strukturę plonu bulw oraz udział w plonie bulw zdeformowanych i zazielenionych. Pod wpływem oprysku w bulwach wzrosła zawartość skrobi i witaminy C a zmniejszyła się azotanów.

W uprawie ziemniaka poleca się wykonać 2-3 zabiegi w okresie wegetacji (tabela).

Tabela. Produkty polecane do dokarmiania dolistnego ziemniaka krzemem

Produkt

Zalecenia stosowania

Agriker Silicium

2 x 1 l/ha: od fazy 5.-6. liścia (BBCH 15-16) i po 10-14 dniach

ASX Krzem plus

1-3 x 0,5 l/ha: po wytworzeniu pokroju krzaka (BBCH 29); następny przed kwitnieniem (do BBCH 51). Ostatnie dwa zabiegi wykonać po kwitnieniu ziemniaków w odstępach 10-14 dni 

Barrier Si-Ca

4 x 1 l/ha: pierwszy począwszy od momentu zawiązywania bulw (BBCH 40-41), kolejne co dwa tygodnie

Diacellite Nutri - Ziemia Okrzemkowa

9 kg/ha w fazie tworzenia liści i łodygi (BBCH 10-19)

Insol Krzem 100

2 x 1 l/ha: na początku zawiązywania bulw (BBCH 40-41); gdy bulwy osiągają 80 proc. standardowej masy (BBCH 48-49)

Krzemian

1-3 x 0,5-0,8 l/ha: od fazy rozwiniętego 3. liścia na pędzie głównym do zakrycia redlin (BBCH 13-39), ostatni możliwy zabieg wykonać miesiąc przed zbiorem

Megis

3-5 x 0,5-0,75 l/ha w fazie intensywnego wzrostu (od BBCH 15-31), przeciętnie co 10-14 dni

MobiCal

2-3 x 1,25 l/ha w fazie rozwiniętych 9 lub więcej liści na głównej łodydze do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 19-59)

NanoFYT Si

2 x 0,5 l/ha: w fazie początku pojawiania się kwiatostanu (BBCH 51) oraz w fazie pełni kwitnienia (BBCH 65)

Optysil

2 x 0,5 l/ha: początek zawiązywania bulw - bulwy osiągają 10 proc. typowej masy (BBCH 40-41); bulwy osiągają 80-90 proc. typowej masy (BBCH 48-49)

Optysil Eko

2-6 x 0,5 l/ha: co 5-21 dni od wczesnych faz rozwojowych  oraz w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin

Pro Horti Si Max

2 l/ha w fazie początku zawiązywania bulw (BBCH 40-41)

Siti Go

2 x 0,3 l/ha: po uformowaniu redlin, kolejny tydzień przed kwitnieniem

SmartSil SC

3 x 1-1,5 l/ha: w fazie 8.-10. liścia (BBCH 18-20); gdy liście zakrywają 70-90 proc. międzyrzędzi (BBCH 37-39); początek kwitnienia (BBCH 60)

SmartSil WP

3 zabiegi x 0,5-1 kg/ha: w fazie 8.-10. liścia (BBCH 18-20); gdy liście zakrywają 70-90 proc. międzyrzędzi (BBCH 37-39); początek kwitnienia (BBCH 60)

YaraVita Actisil

0,5 l/ha od fazy, gdy nać osiąga 15 cm wzrostu do fazy przed kwitnieniem  (BBCH 15-59); zabieg można powtarzać

ZumSil

3-4 x 0,5 l/ha: w fazie 3.–6. liścia (BBCH 13-16); od fazy wzrostu i rozwoju pędów do osiągnięcia przez 20 proc. jagód typowej wielkości (BBCH 23, 32, 42 lub 72)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu