Dobrze usyp pryzmę, aby nie mieć kłopotów z odbiorem buraków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | arkadiusz.artyszak@agropolska.pl
23-10-2014,13:25 Aktualizacja: 20-11-2014,13:31
A A A

Na rolniku spoczywa odpowiedzialność za właściwą lokalizację pryzmy z burakami. Sprawa powinna być wcześniej uzgodniona ze służbą surowcową cukrowni.

Przede wszystkim pryzma musi być usypana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi utwardzonej, by niezależnie od pogody mogła być rozładowana. Podłoże powinno być pozbawione roślinności i spulchnione.

Pryzmy nie można usypywać w obniżeniu terenu, w którym gromadzi się woda, bo doprowadzi to do podgniwania korzeni. W pobliżu pryzmy nie powinno być żadnych krzewów, drzew, słupów, linii elektrycznych, które utrudniałyby pracę doczyszczarko-ładowarki i stwarzały zagrożenie dla jej operatora.

Szerokość pryzmy powinna być dostosowana do szerokości roboczej doczyszczarko-ładowarki i najczęściej wynosi 7,5 m. Buraki usypuje się na wysokość do 3 m.

Długość pryzmy zależy od ilość surowca. Ważne jest, aby pryzma była usypana starannie i miała jak najmniejszą powierzchnię. Ogranicza to straty powodowane wysychaniem korzeni.

Pryzmę usypuje się albo kombajnem albo przyczepą z tylnym rozładunkiem. Nie wolno wykorzystywać do tego celu przyczep z rozładunkiem bocznym, bo skutkuje to rozgniataniem wysypanych korzeni przez koła.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu