Wykonujesz opryski? Musisz mieć ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
22-05-2015,8:15 Aktualizacja: 22-05-2015,8:48
A A A

Podczas kontroli inspektorzy PIORiN sprawdzają nie tylko czy opryskiwacz ma ważne badania sprawności technicznej, ale także czy wykonujący je rolnik ma ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ich stosowania. Za jego brak grozi kara grzywny.

Są dwa rodzaje szkoleń: podstawowe oraz uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

Szkolenie podstawowe nie jest wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie.

Uprawnienia te są ważne przez 5 lat od dnia uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin jest wydawane przez podmiot prowadzący takie szkolenie, po zdaniu przez uczestnika szkolenia egzaminu, mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień objętych programem szkolenia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!