Warto oddawać opakowania. Bo można stracić sporo pieniędzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PSOR, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2017,14:35 Aktualizacja: 24-03-2017,13:51
A A A

Brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin do punktu sprzedaży może oznaczać zmniejszenie, a nawet zabranie dopłat - przypomina Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Rolnicy są zobowiązani prawem do zwrotu opakowań po wykorzystanych środkach ochrony roślin do sklepów i hurtowni, a sprzedawca do ich przyjęcia. System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia bezpłatny odbiór i zagospodarowanie odpadów na koszt producentów i importerów. Opakowanie musi być jednak czyste i trzykrotnie wypłukane.

psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, żywność, bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności

Wszystko o środkach ochrony roślin. Powstała baza wiedzy

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność. Do konsumentów musi bowiem trafić bezpieczna żywność wysokiej jakości. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin musi być zatem oparte...

- Rolnicy powinni odpowiedzialnie postępować z odpadami, które powstają w gospodarstwie. Palenie czy ich wyrzucanie podlega karze grzywny. Co więcej, jeśli  zostanie przeprowadzona kontrola ARiMR, rolnikowi wnioskującemu o płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tytułu rolnictwa ekologicznego, zalesiania lub ONW, który postępuje niewłaściwie z opakowaniami oraz przechowuje środki ochrony roślin niezgodne z etykietą grozi zmniejszenie, a w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności utrata środków - ostrzega Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
 
Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania opakowań są podane w etykietach. Środki ochrony roślin należy przechowywać w miejscach lub obiektach, w których zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, tak by uniemożliwić kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, żywność, bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności

Polacy mało wiedzą o środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło badanie, którego miało sprawdzić wiedzę Polaków na temat środków ochrony roślin. Niestety, wskaźnik poprawnych odpowiedzi na pytania wyniósł zaledwie 25 proc....

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek należy przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych, a wcześniej opróżnić i trzykrotnie przepłukać.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym właściwego postępowania z takimi opakowaniami, PSOR przygotował formularz "zwrotu/odbioru odpadu". Wystarczy go wydrukować ze strony http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png i przedstawić do podpisu w sklepie przy okazji zwrotu.

Warto pamiętać, że ARiMR przeprowadza kontrole, w ramach których sprawdza (oprócz utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej) przestrzeganie przez rolników określonych w przepisach wymogów dotyczących m.in. środowiska, zmiany klimatu, zdrowia publicznego i zdrowia roślin.

Za nieprzestrzeganie zasad stosowania środków ochrony roślin i niewłaściwego postępowania z opakowaniami po nich, w przypadku stwierdzenia pierwszej niezgodności zmniejszona jest naliczona płatność o 1, 3 lub 5 proc. W kolejnych przypadkach redukcja wynosi 15 proc., a w przypadku celowej niezgodności od 20 do nawet 100 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj