Substancje aktywne do wycofania. Długa lista środków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Żaneta Fiedler | redakcja@agropolska.pl
26-08-2019,9:40 Aktualizacja: 26-08-2019,12:31
A A A
Obecny sezon wegetacyjny to ostatnia szansa na zastosowanie 61 środków ochrony roślin, a dokładniej 17 herbicydów, 43 fungicydów oraz jednego insektycydu,  zawierających tiuram, fenamidon, propineb, dikwat, chinoksyfen, pimetrozynę i propikonazol. 
 
Komisja Europejska zdecydowała o wycofaniu zezwoleń dla tych substancji lub o ich nie przedłużaniu. Jeśli chodzi o dikwat, to w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1532 z 12 października 2018 r. czytamy, że państwa członkowskie wycofują zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dikwat jako substancję czynną najpóźniej do 4 maja 2019 r. 
 
środki ochrony roślin, pestycydy, rolnictwo, PIORiN, kontrola ŚOR

Środki ochrony roślin pod kontrolą. Znamy najnowsze dane

Ponad 6,5 tysiąca kontroli obrotu środkami ochrony roślin i ok. 23,5 tysiąca kontroli stosowania środków ochrony roślin w Polsce przeprowadzono w 2017 roku. Nieprawidłowości stwierdzono w 7 proc. z nich. Chodziło o oferowanie środków...
Dodatkowy okres na zużycie zapasów tej substancji przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej 4 lutego 2020 r. Z kolei koniec okresu wyprzedaży to 30 listopada 2019 r. 
 
Dikwat to nieselektywna substancja wykorzystywana do zwalczania chwastów i desykacji niektórych upraw rolniczych takich jak: len oleisty, koniczyny czerwona i biała, rzepak ozimy i jary (desykacja plantacji nasiennych), ziemniaki (niszczenie naci) oraz w uprawach warzywnych - bób. Obecnie zarejestrowanych jest 17 herbicydów z tą substancją czynną, z czego najbardziej znany to Reglone 200 SL firmy Syngenta. 
 
Propikonazol nie uzyskał odnowienia zezwolenia zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1865 z 28 listopada 2018 r. Termin sprzedaży i dystrybucji środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną to 19 października 2019 r., zaś stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie można przeprowadzić do 19 marca 2020 r. 
 
To substancja należąca do grupy chemicznej triazoli, o działu układowym, przeznaczona do stosowania zapobiegawczego i leczniczego, głównie w uprawach zbóż, ale także warzyw i w sadach. Szybko pobierana i rozprowadzana w roślinie znajduje zastosowanie m.in. w uprawach jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i żyta w zwalczaniu brunatnej plamistości liści, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septorioz, rdzy, czy plamistości siatkowej jęczmienia. 
 
pestycydy, przemyt

Środki ochrony roślin: uważać na fałszerstwa

Na podstawie danych z ostatnich lat szacuje się, że sprzedaż środków ochrony roślin w Unii Europejskiej sięga rocznie około 400 tys. ton. W przypadku Polski dane wskazują na około 24 tys. ton. Do najczęściej stosowanych środków należą...
Dużym problemem zwłaszcza w uprawach warzywnych, jest wycofanie fungicydów zawierających tiuram, zarówno tych zalecanych do stosowania w formie nalistnej, jak i w zaprawach, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z 9 października 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających tę substancję. 
 
Na wycofanie tiuramu KE ustaliła dwa terminy - dla środków stosowanych w zabiegach nalistnych okres sprzedaży do 31 marca 2019 r. i okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania do 30 kwietnia 2019 r., natomiast dla zapraw nasiennych okres sprzedaży do 30 lipca 2019 r., a okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania do 30 stycznia 2020 r. 
 
Oznacza to, że po 31 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie zakaz używania (wysiewania) i wprowadzania do obrotu nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających tiuram. W Polsce zarejestrowano 12 preparatów, z których pięć przeznaczonych jest do zabiegów nalistnych oraz siedem do zaprawiania nasion przed siewem. W większości tiuram występuje pojedynczo, w pozostałych łącznie z tebukonazolem i karboksyną. 
 
Fenamidon to substancja czynna z grupy imidazolin. Występuje w czterech fungicydach jako składnik mieszaniny z fosetylem glinu (III) i z chlorowodorkiem propamokarbu. Ostateczny termin wycofania tej substancji z rynku UE to listopad 2019 r. Preparaty oparte na fenamidonie zarejestrowane są m.in. w uprawach ziemniaków przeciwko alternariozie i zarazie ziemniaka. 
 
środki ochrony roślin, bezpieczna żywność, płody rolne, pozostałości środków ochrony roślin, ochrona roślin, psor

PSOR: pestycydy to leki dla roślin. Dzięki nim żywność jest bezpieczna

Pestycydy chronią rośliny, a opryski zapobiegają zagrożeniom dla naszego zdrowia ze strony np. toksycznych mikroorganizmów. Eksperci podkreślają, że ponad 96 proc. żywności spełnia najbardziej wyśrubowane europejskie normy. - Ochrona roślin...
Kolejną substancją czynną stosowaną m.in. do zwalczania zarazy ziemniaka był propineb, zarejestrowany w Polsce tylko w jednym preparacie - Antracol 70 WG firmy Bayer. Piszemy o nim w czasie przeszłym, ponieważ ostateczny termin wycofania z rynku UE upłynął w czerwcu 2019 r. 
 
Termin wycofania chinoksyfenu został wyznaczony na marzec 2020 r. Substacja ta również zawarta jest tylko w jednym fungicydzie - Atlas 500 SC i zarejestrowana w uprawach pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. 
 
Zniknie też jeden insektycyd. Według rozporządzenia KE UE 2018/1501 z 9 października, odnowienia nie uzyskała pimetrozyna z grupy chemicznej pirydyny. 
 
Środki ochrony roślin zawierające pimetrozynę straciły ważność zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich 30 kwietnia 2019 r. Terminy wycofania z obrotu to 29 września br., a dodatkowy okres na zużycie zapasów powinien być jak najkrótszy i nie dłuższy niż do 30 stycznia 2020 r. Na naszym rynku jest tylko jeden insektycyd z tą substancją czynną - Plenum 500 WG firmy Adama, zarejestrowany w Polsce do zwalczania słodyszka rzepakowego.  
 
Czym można zastąpić wycofywane produkty? O tym lipcowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".
 
 
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu