Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i ogrodniczych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
17-02-2021,10:10 Aktualizacja: 19-02-2021,13:40
A A A
Od 1996 roku Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu wieloletniego wykonuje urzędowe badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Ostatnia tura tych badań obejmuje lata 2016-2020. Ich wyniki przedstawiamy poniżej. 
 
Celem badań jest ocena prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w Polsce na etapie produkcji pierwotnej. 
 
Próbki były pobierane losowo z sadów, pól, szklarni, spod folii na obszarze 16 województw, przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin (PIORiN), zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin (GIORiN). 
 
raport EFSA, pozostałości pestycydów, EFSA, bezpieczeństwo żywności, kontrola jakości żywności, Aleksandra Mrowiec

Pozostałości pestycydów w żywności. EFSA opublikowała raport

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport dotyczący pozostałości pestycydów w żywności dostępnej w Europie. Wyniki badań obejmują ponad 84,5 tys. próbek żywności z 28 państw Unii Europejskiej.   ...
W ciągu czterech lat, ogółem pobrano 7385 próbek z 50-66 upraw (w zależności od roku). Najwięcej w warzywach (2835), w zbożach (2166) oraz w owocach (1728). Nasiona i owoce oleiste znalazły się na czwartym miejscu (296), rośliny cukrodajne na piątym (183), na szóstym jadalne nasiona roślin strączkowych na (111), rośliny paszowe na siódmym (56), a na ostatnim miejscu przyprawy (10). 
 
Analizowano je pod kątem występowania 564 substancji aktywnych. Największa częstotliwość  występowania pozostałości w badanych latach występowała przyprawach (ok. 80%), które miały jednak marginalny udział w analizie. Na drugim miejscu znalazły się owoce ze średnią 59,9%. Trzecią lokatę zajęły warzywa (42,4%), a na czwartym miejscu znalazły się rośliny cukrodajne (41%). Spośród badanych grup zboża zajęły szóstą lokatę ze średnią prawie 25%. 
 
Odsetek próbek z wieloma pozostałościami wyniósł 21,5%. Przy czym najwięcej było tych z dwiema (8,5%) i z trzema pozostałościami (5,73%). W omawianych badaniach na 564 oznaczane związki, ogółem w ciągu czterech lat wykryto 156, najwięcej fungicydów (67), a najmniej herbicydów (36). 
 
W zależności od roku badań, udział próbek z pozostałościami wynosił od 37,4 do 43,2%. Jednak co najistotniejsze, próbki z przekroczeniami najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) miały marginalny udział, od 0,2 do 2,2%. Nieco większy udział w poszczególnych latach miały próbki z pozostałościami substancji niedozwolonych, m.in. wycofanych - od 7,5 do 10%. 
 
W grupie owoców odsetek próbek z pozostałościami wnosił od 56,1 do 68,9% w zależności od roku. W grupie warzyw od 31,3 do 53,2%, a w zbożach od 14,4 do 28,5%. Natomiast odsetek próbek  z pozostałościami substancji niedozwolonych (m.in. wycofanych) wynosił odpowiednio: od 5 do 10% (owoce), od 11,9 do 25,3% (warzywa) oraz od 0,4 do 1,7% (zboża). 
 
  •   Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE