Herbicydy w pszenicy do pierwszego kolanka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Inż. Adam Paradowski IOR-PIB Poznań, (bea) | redakcja@agropolska.pl
30-04-2015,12:00 Aktualizacja: 30-04-2015,12:47
A A A

Powracając do kombinacji wiosennych ograniczonych tylko końcowym terminem stosowania, należy wymienić preparaty zalecane do stosowania w pszenicy do pierwszego kolanka.

Są to fabryczne mieszaniny metsulfuronu metylowego i tifensulfuronu metylowego, reprezentowane przez środki Herkules 75 WG, Toto 75 SG i Tytan 75 SG, przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych. Działanie ich można „wzmocnić”, stosując je łącznie z adiuwantem Asystent 90 EC.

W inaczej określonych terminach, w fazie od początku krzewienia do pierwszego kolanka (BBCH 21-31), zalecane są Chenkar 750 WG, Connex 750 WG i Ergon 750 WG. Jeszcze inną rejestrację posiada Finish SX 40 SG, zalecany z adiuwantem Trend 90 EC także w pszenicy, ale również w pszenżycie i życie.

Z kolei sam metsulfuron metylowy w formie preparatów Galmet 20 SG, Primstar 20 SG i Superherb 20 SG można stosować pojedynczo lub z dodatkiem adiuwanta Asystent 90 EC. Inny wariant mieszaniny (już bez adiuwanta) to łączny zabieg z fluroksypyrem (Galaper 200 EC, Fluroherb 200EC i Herbistar 200 EC). Sam i w mieszaninach jest zalecany w fazie BBCH 21-31. Praktycznie takie same preparaty jak: Coma 20 WG, Desperado 20 WG, Pike 20 WG, Sheriff 20 WG i Winnetou 20 WG są zarejestrowane w nieco „przesuniętym” terminie obejmującym fazy od momentu pełni krzewienia do trzeciego kolanka (BBCH 25-33). Preparaty te w tym samym okresie można stosować z herbicydem Aurora 40 WG (karfentrazon etylu). Tylko do zabiegów pojedynczych w fazie od trzeciego liścia do trzeciego kolanka jest zarejestrowany Finy 200 WG. Omówione warianty są zalecane do zwalczania tylko chwastów dwuliściennych, niestety nie obejmują one zabiegów w jęczmieniu.


metsulfuron metylowy – Coma 20 WG, Desperado 20 WG, Finy 200 WG, Galmet 20 SG, Primstar 20 SG, Pike 20 WG, Sheriff 20 WG, Superherb 20 SG, Winnetou 20 WG: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, poziewnik szorstki, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne.

metsulfuron metylowy + tifensulfuron metylowy – Chenkar 750 WG, Connex 750 WG, Ergon 750 WG, Finish SX 40 SG, Herkules 75 WG, Toto 75 SG, Tytan 75 SG: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdest ptasi, rdestówka powojowa, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki.


Tylko chwasty jednoliścienne

Możliwość zwalczania tylko chwastów jednoliściennych w zbożach jest dość ograniczona. Jednym z nielicznych wariantów jest wykorzystanie fenoksaprop-P-etylu. Jego najstarszą zarejestrowaną forma użytkową jest Puma Uniwersal 069 EW. Później zarejestrowano preparaty Agria Fenoksaprop 069 EW, Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW i Jaguar 069 EW. Mimo że wszystkie z wymienionych środków są identyczne, ich rejestracja jest odmienna.

Rozpatrując je pod kątem samej substancji czynnej można je stosować od momentu ruszenia wegetacji do trzeciego kolanka. Nie posiadają rejestracji w jęczmieniu ozimym. Niektóre z form można stosować w znacznie obniżonych dawkach z udziałem adiuwanta Atpolan 80 EC. W celu zwiększenia zakresu zwalczanych chwastów o gatunki dwuliścienne poszczególne formy są zarejestrowane np. z preparatem Sekator 125 OD (amidosulfuron + jodosulfuron) do fazy pełni krzewienia pszenicy (wg nowej etykiety do fazy BBCH 33), ze środkami Granstar 75 WG, Naxel 75 WG lub Nuance 75 WG (tribenuron metylowy) w różnych terminach na pograniczu strzelania w źdźbło i pierwszego kolanka (BBCH 30-31).


fenoksaprop-P-etylu – Agria Fenoksaprop 069 EW, Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW, Jaguar 069 EW, Puma Uniwersal 069 EW: owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny.


Tab. Program ochrony zbóż ozimych przed chwastami – aplikacja wiosenna do fazy pierwszego kolanka.

Kombinacje herbicydowe Substancja czynna Dawka l, kg/ha Zboża ozime* Chwasty**
BBCH Rw-30 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło)
Atlantis 12 OD mezosulfuron + jodosulfuron 0,45-1,2 p, pż, ż j + d
Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG mezosulfuron + jodosulfuron + amidosulfuron 0,45 l + 40 g p, pż, ż j + d
Atlantis 12 OD + Granstar 75 WG mezosulfuron + jodosulfuron + tribenuron 0,45 l + 25 g p, pż, ż j + d
Atlantis 12 OD + Mustang 306 SE mezosulfuron + jodosulfuron + florasulam + 2,4-D 0,45 + 0,6 p, pż, ż j + d
Atlantis 12 OD + Sekator 125 OD (mezosulfuron + jodosulfuron + (amidosulfuron + jodosulfuron) 0,45 + 0,15 p, pż, ż j + d
Duplosan DP 600 SL dichloroprop-P 2,0-2,5 p d
Glean 75 WG; Nuher 75 WG chlorosulfuron 10-15 g j, p, pż, ż d
Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC tribenuron metylowy 20-25 g + 0,05% p, pż, ż d
Naxel 75 WG 20 g p d
Nuance 75 WG 20 g p d
Nuance 75 WG + Atpolan 80 EC 20 g + 1,5 p d
Naxel 75 WG + Foxtrot 069 EW tribenuron metylowy + fenoksaprop-P-etylu 20 g + 1,0 p j + d
Nuance 75 WG + Foxtrot 069 EW 20 g + 1,0 p j + d
Platform 61,5 SG karfentrazon etylu + mekoprop 0,6-1,0 j, p, pż d
BBCH Rw-31 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy pierwszego kolanka)
Herkules 75 SG; Toto 75 SG; Tytan 75 SG tifensulfuron metyl + metsulfuron metyl 70-90 g p d
Herkules 75 SG; Toto 75 SG; Tytan 75 SG + Asystent 90 EC 70-90 g + 0,1 p d

* j – jęczmień ozimy; p – pszenica ozima; pż – pszenżyto ozime; ż – żyto
** j – jednoliścienne; d – dwuliścienne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement