Efektywne mikroorganizmy chronią rośliny

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: prof. dr hab. Marek Korbas, mgr inż. Jakub Danielewicz Zakład Mikologii IOR-PIB w Poznaniu | redakcja@agropolska.pl
03-06-2018,7:00 Aktualizacja: 01-06-2018,6:55
A A A

Integrowana ochrona roślin spośród wielu niechemicznych metod ograniczania występowania agrofagów promuje metody biologiczne. Takie możliwości daje między innymi stosowanie efektywnych mikroorganizmów (EM), które stają się coraz częściej obiektem badań naukowych.

Naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów agrofagów, a także ich introdukcja na teren uprawy chronionej, doskonale wpisują się w integrowaną ochronę roślin. Pozwala to ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony do niezbędnego minimum i zmniejszyć ich presję na środowisko naturalne oraz chronić jego bioróżnorodność.

PSOR, integrowana ochrona roślin, środki ochrony roślin, konferencja PSOR, rolnictwo zrównoważone

PSOR: rolnictwo zrównoważone kluczem do sukcesu

Stosowanie dobrych praktyk w ochronie roślin jest pierwszym krokiem do zrównoważonej produkcji rolnej  - przypominają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, które skupia producentów i importerów...

Na ile skuteczne są EM-y?

Na to pytanie szukają odpowiedzi naukowcy, prowadząc szczegółowe badania. Według wielu ośrodków, preparaty te mogą być wykorzystywane w ochronie roślin jako uzupełnienie innych zabiegów ograniczających występowanie agrofagów, między innymi chemicznych. Zastosowane doglebowo nie działają bezpośrednio na patogeny, ale podwyższając aktywność biologiczną gleby, przyspieszają rozkład masy organicznej i w ten sposób ograniczają rozwój grzybów chorobotwórczych, bytujących na resztkach pożniwnych.

Korzystne działanie efektywnych mikroorganizmów potwierdzają między innymi wstępne badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, gdzie w warunkach szklarniowych badano wpływ EM-ów na wzrost, rozwój i zdrowotność pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego oraz żyta. Razem z wieloskładnikowymi zaprawami do zaprawiania ziarna stosowano środek EM Multi Grower (EM MG).

58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Opalenicy, ochrona roślin, Opalenica

Jak będzie wyglądała ochrona roślin uprawnych za 10 lat?

100-leciu ochrony roślin w Polsce poświęcona jest 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB, która odbywa się w dniach 6-8 lutego w Opalenicy pod Poznaniem. Goście mogą wysłuchać ponad 50 referatów przygotowanych przez...

Korzystne działanie

Doświadczenia wykazały korzystne działanie zarówno stosowanych zapraw chemicznych, jak i efektywnych mikroorganizmów. Substancje czynne wchodzące w skład zapraw nie zmniejszyły pozytywnego oddziaływania preparatu Multi Grower na rośliny. Według producenta, zastosowany w doświadczeniu preparat, w zależności od metody aplikacji wzmacnia i wyrównuje kiełkowanie nasion, intensyfikuje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa potencjał plonotwórczy, stymuluje regenerację tkanek roślinnych po uszkodzeniach wywołanych przez warunki stresu, poprawia zdrowotność roślin i ogranicza rozwój mikroflory patogennej. Udało się to potwierdzić w rocznym doświadczeniu, które jednak wymaga powtórzenia.

W doświadczeniach stwierdzono także pozytywny wpływ efektywnych mikroorganizmów na ograniczanie występowania zgorzeli siewek na zbożach. Zaprawianie ziarna pszenicy ozimej wszystkimi zarejestrowanymi zaprawami użytymi w doświadczeniu oraz ich połączenie z EM MG oraz stosowanie samego EM MG wpłynęło w istotnym stopniu na zmniejszenie procentu roślin z objawami choroby.

Zaobserwowano również, że po zastosowaniu testowanych zapraw z dodatkiem EM MG nastąpił istotny wzrost świeżej i suchej masy części nadziemnej pszenicy ozimej. Podobnie pozytywny wpływ efektywnych mikroorganizmów na wzrost i rozwój roślin wykazano w przypadku jęczmienia ozimego oraz żyta.

Uzyskane wyniki są zgodne z obserwacjami innych ośrodków naukowych, które potwierdzają korzystny wpływ EM-ów na rozwój i zdrowotność roślin. Trwają dalsze badania naukowe mające na celu wykazanie przydatności produktów zawierających efektywne mikroorganizmy do szerokiego zastosowania w rolnictwie wielkoobszarowym.

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 4-2018 - ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.