Doświadczenia polowe dadzą odpowiedź na wiele pytań

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Daniel Alankiewicz
20-06-2014,13:45 Aktualizacja: 14-11-2014,13:53
A A A

W Wielkopolsce niedaleko Szamotuł, w miejscowości Gaj Mały znajduje się Centrum Doradztwa Technicznego (CDT) Bayer CropScience. Jest to jedna z sześciu lokalizacji, w których firma Bayer prowadzi badania i obserwacje porównawczo-wdrożeniowe.

Badania wykonywane są na najważniejszych dla tego regionu polski uprawami - pszenicy, życie, pszenżycie i jęczmieniu, a także kukurydzy, rzepaku i burakach cukrowych. Przeznaczono pod nie 5 ha i na tym obszarze realizowane jest przeszło 40 różnych typów doświadczeń.

- Nie tylko badamy nasze środki i technologie, ale wykorzystujemy zdobywaną tam wiedzę do edukacji naszych pracowników, klientów oraz doradców - mówi Jerzy Próchnicki, dyrektor działu rozwoju i rejestracji Bayer CropScience.

Herbicydy w uprawie kukurydzy i buraków

Jeden zabieg herbicydowy w uprawy kukurydzy? Czy to możliwe? Założone w Gaju Małym doświadczenie, w którym na poszczególnych poletkach wykorzystywane są różne technologie zwalczania chwastów ma dać odpowiedź na to pytanie.

Na początek wschodów zastosowano nowy herbicyd Maister® Power 42,5 OD. Maister Power w odróżnieniu od Maister® 310 WG, wykazuje nie tylko lepsze działanie na chwasty i ma szersze spektrum działania, ale również może być stosowany nieco wcześniej. W jego skład wchodzą trzy substancje aktywne, z których dwie - jodosulfuron metylosodowy i foramsulfuron działają poprzez liście, a trzecia - czyli tienkarbazon metylu, wykazuje zarówno działanie nalistne, jak również jest pobierana przez korzenie młodych chwastów.

W uprawie buraków, wykonano szereg doświadczeń mających na celu wypracowanie optymalnego programu herbicydowego w dawkach dzielonych, dostosowanych do warunków pogodowych i fazy wzrostu chwastów. Podstawowym herbicydem w tej uprawie jest Betanal® maxxPro® 209 OD, stosowany w różnych dawkach i w połączeniu z innymi partnerami - zwiększającymi liczbę zwalczanych chwastów o samosiewy rzepaku i chwasty rumianowate.

Jak przypominał Piotr Choroszewski z Bayer CropScience, warunki pogodowe w jakich wykonywany jest zabieg, decydują o jego skuteczności i wpływie na rośliny uprawne.

- Trzeba pamiętać, że herbicydy powinno się stosować w optymalnych warunkach, czyli przy niskim nasłonecznieniu, właściwej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. W praktyce zalecam, by zabiegi wykonywać po godzinie 18-19 - mówi.

W prezentowanym doświadczeniu porównywano z kontrolą działanie różnych mieszanin zastosowanych w dawkach dzielonych. Jedna z kombinacji, oparta na zabiegach Betanalem maxxPro 209 OD (w dawce 1,25 l/ha) + partner (0,5 l/ha), powtarzanych trzykrotnie, dała bardzo dobry efekt.

Zwalczanie chwastów wiosną czy jesienią?

Większość wiosennych herbicydów w uprawie zbóż, oparta jest o związki z grupy sulfonylomoczników, na które wiele chwastów, w tym miotła zbożowa, ale też wyczyniec i chaber bławatek są odporne.

Lepsze efekty daje jesienne zwalczanie chwastów w uprawie zbóż ozimych. Udowodniono to w jednym z doświadczeń. Na poletkach z pszenicą ozimą porównywano różne strategie zwalczania chwastów. Jesienne zabiegi herbicydem Komplet® 500 SC, stosowanym w różnych terminach, z zabiegami wiosennymi. W ocenie Piotra Choroszewskiego, najlepsze efekty dało jesienne zastosowanie Komplet 500 SC w fazie szpilkowania, w dawce 0,5 l/ha.

Inne doświadczenie prezentowało, jak brak jesiennego zwalczania chwastów może ograniczyć wzrost i kondycję jęczmienia ozimego. Tam, gdzie nie wykonano jesiennego zabiegu herbicydowego, nie tylko były one nadal obecne w uprawie (pomimo wiosennego zabiegu mieszaniną herbicydów Puma® Universal 42,5 OD i Sekator® 125 OD), ale również wyraźnie słabsza była kondycja uprawy zasadniczej. Tu również dobry efekt dało zastosowanie Kompletu 500 SC w fazie szpilkowania roślin.

Zaprawy do zbóż

Znaczenie zapraw dla zdrowotności upraw zbóż jest oczywiste. Aby lepiej przedstawić korzyści zaprawiania, ziarna pszenicy i jęczmienia przed siewem, nasiona zostały sztucznie zainfekowane zarodnikami grzybów patogenicznych, a następnie tylko część z nich zastała zaprawiona różnymi zaprawami (Lamardor® 400 FS, Scenic® 080 FS, Baytan® Universal 094 FS i nowy Baytan® Trio 180 FS).

W dalszym okresie uprawy nie wykonywano już żadnych zabiegów fungicydowych. Na roślinach w fazie kłoszenia wyraźnie widać było duże różnice w zdrowotności między poletkami zaprawionymi a tymi bez ochrony. Na jęczmieniu ozimym bez trudu można było zauważyć objawy głowni, nie było ich z kolei na poletkach z roślinami, które wyrosły z ziarna zaprawianego przed siewem.

Fungicydy zbożowe

Na plantacji porównywane są warianty ochrony fungicydowej pszenicy ozimej dopasowane do różnych strategii ochrony. Wśród nich można zaobserwować efekty ochrony fungicydowej wykonanej preparatem Univo® XproTM, w której do pierwszego zabiegu zastosowano Aviator® XproTM 225 EC.

Drugi zabieg wykonano w fazie kłoszenia fungicydem Fandango® 200 EC. W 2015 roku firma Bayer CropScience planuje wprowadzenie nowego fungicydu Boogie® 400 EC, który zastąpi w pierwszym zabiegu preparat Aviator Xpro.

Boogie zawiera takie same substancje czynne (biksafen, protiokonazol) jak w preparacie Aviator Xpro oraz dodatkowo 375 g/ha spiroksaminy, która wzmacnia działanie interwencyjne przeciwko mączniakowi prawdziwemu.

Nowe odmiany rzepaku

Wśród 10 odmian rzepaku, które wysiano na poletkach w Gaju Małym, znalazły się zarówno odmiany mieszańcowe - Puncher F1, Lexer F1, Jumper F1, Jenifer F1, Belana F1, Bagira F1, Vectra F1, Elektra F1, jak również liniowe - Letitia i Bellavue.

Można więc porównać same odmiany, a także pełną technologię ochrony Bayer CropScience przed chorobami i szkodnikami.

Jesienią zastosowano Tilmor® 240 SC (0,75 l/ha), chroniący rośliny przed chorobami i zabieg nim powtórzono również wiosną, w dawce 1 l/ha. W zabiegu wiosennym połączono ten fungicyd z insektycydem Proteus® 110 OD, chroniąc równocześnie rośliny przed słodyszkiem rzepakowym. W chwili opadania płatków użyto fungicydu Propulse® 250 SE przeciwko zgniliźnie twardzikowej i innym chorobom okresu około kwitnieniowego oraz ponownie zastosowano Proteus 110 OD.

Troska o owady zapylające

Ze stu roślin uprawnych zapewniających 90 proc. światowej żywności, aż siedemdziesiąt jest zapylanych przez pszczoły i inne owady. Od ponad 25 lat BCS jest zaangażowane w poszukiwanie rozwiązań sprzyjających zdrowiu pszczół miodnych. Przykładowo, Bayer jest głównym użytkownikiem usług pszczelego zapylania w uprawie rzepaku InVigor w Kanadzie.

Z tego powodu powołano do istnienia dwa centra opieki nad pszczołami, tzw. Bee Care Centers, po obu stronach Atlantyku: w centrali Bayer CropScience w Monheim, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

***

Centrum Doradztwa Technicznego w Gaju Małym znajduje się na terenach należących do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego GAŁOPOL Sp. z o.o.

Powierzchnia gruntów ornych tego gospodarstwa wynosi 1250 ha. Oprócz upraw rolnych (najwięcej uprawia się zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych i lucerny), spółka GAŁOPOL zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego oraz posiada stado ogierów w Sierakowie.

- Jest to gospodarstwo nowoczesne i zarazem specyficzne, bowiem prowadzi uprawę w technologii uproszczonej (bezorkowej), co daje możliwość sprawdzenia naszych produktów w takich właśnie warunkach - mówi Piotr Choroszewski z Bayer CropScience.

W gospodarstwie GAŁOPOL stosuje się nawożenie mineralne za pomocą rozsiewaczy rzutowych, ale i organiczne - obornikiem. Dawki nawozów mineralnych określane są poprzez wykonywane regularnie próby glebowe zasobności. Na ich podstawie określane są dawki nawozu, ale również obornika.

Zabiegi ochronne wykonywane są opryskiwaczami Krukowiak wyposażonymi w dysze eżektorowe i jednym Hardi z nadmuchem strumieniowym do uprawa zwartych i głębokich. Zarządzający gospodarstwem poważnie rozważają konieczność zakupu kompletnego oprogramowania dla rolnictwa precyzyjnego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu