Polifoska z krzemem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
08-10-2016,10:10 Aktualizacja: 08-10-2016,10:10
A A A

Grupa Azoty wprowadziła w tym sezonie na rynek nawóz Polifoska Krzem. To pierwszy taki nawóz przedsiewny zawierający krzem (Si). Pierwiastek ten zaczyna znajdować swoje miejsce w nawożeniu roślin rolniczych.

Polifoska Krzem jest nawozem przeznaczonym głównie do stosowania przedsiewnego pod zboża. Może być też wykorzystywana do nawożenia pogłównego zbóż ozimych wiosną.

Skład nawozu jest zbliżony do innych nawozów z rodziny Polifosek. Zawiera 6 proc. N, 12 proc. P2O5, 34 proc. K2O, 10 proc. SO3 i 1 proc. SiO2.

Krzem przyswajalny w nawozie jest na bazie bentonitu, którego głównym składnikiem jest montmorylonit. Bentonit wpływa korzystnie na aktywność mikrobiologiczną gleb. Dzięki swoim zdolnościom sorpcyjnym, a także z powodu odkwaszania gleby, sprzyja rozwojowi wielu korzystnych grup drobnoustrojów.

W pewnym stopniu wiąże azot oraz inne składniki mineralne w glebie, zapobiegając ich wymywaniu i ułatwiając roślinom ich pobieranie.

buraki, NDVI, Sahryń

Dokarmianie dolistne buraka cukrowego krzemem

Na doświadczeniu z burakami cukrowymi, które prowadzę wspólnie z Witoldem Ferensem w Sahryniu na Zamojszczyźnie zdecydowana większość roślin osiągnęła fazę 6 liści (BBCH 16). Dlatego 27 maja wykonano pierwszy oprysk nawozami...

Po wymieszaniu z wierzchnią warstwą gleby powoduje zatrzymywanie w niej wody, niweluje wahania temperatury i gromadzi składniki pokarmowe w strefie korzeniowej. Umieszczony w głębszych warstwach gleby zatrzymuje tam wodę, która może być uwalniana dla roślin podczas suszy.

Bentonit ma zdolność do trwałego wiązania metali ciężkich, zmniejszając tym samym ich zawartość w roślinach.

Stwierdzono też, że dodany do nawozów przedłuża ich działanie i przyspiesza kiełkowania roślin.

Krzem występuje w roślinach w bardzo różnych ilościach. Wyróżnia się rośliny o zawartości krzemu:

  • małej (do 10 g SiO2/kg s.m.); są to głównie rośliny dwuliścienne;
  • średniej (10-30 g SiO2/kg s.m.); są to trawy, większość zbóż i niektóre rośliny dwuliścienne;
  • dużej (ponad 30 g SiO2/kg s.m.); ryż, a z roślin rosnących u nas pokrzywa i skrzyp.

W Europie obserwuje się znaczne zubożenie gleby w krzem przyswajalny na tych polach, z których zbiera się słomę. W badaniach przeprowadzonych na Słowacji nawożenie krzemem spowodowało znaczny plonu ziarna zbóż w porównaniu z kontrolą (bez krzemu). Było to efektem większej obsady kłosów oraz masy 1000 ziaren. Zaobserwowano także lepsze pobieranie fosforu przez rośliny, co skutkowało zwiększoną zawartością tego pierwiastka w ziarnie i słomie.

buraki_cukrowe

Krzemem zwalczysz stres i podniesiesz plon

Nowym elementem w nawożeniu buraków cukrowych jest dokarmianie dolistne krzemem (Si). Już w latach 30. ubiegłego wieku naukowcy stwierdzili, że jest to pierwiastek, który jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu wielu gatunków...

Krzem wpływa na zwiększenie grubości, sztywności i wytrzymałości ściany komórkowej, a tym samym zwiększa odporność roślin na wyleganie. Przez to może przeciwdziałać skutkom nadmiernego nawożenia azotem.

Zwiększa odporność roślin na porażenie przez grzyby, żerowanie niektórych owadów oraz zwierząt roślinożernych. W ścianach komórkowych roślin krzem tworzy powłokę (krzemionka amorficzna), która powoduje ścieranie aparatu gryzącego larw. W wyniku tego na plantacjach nawożonych krzemem stwierdzono mniejszą ilość owadów oraz mniejszą ich różnorodność. Krzem wpływa również na naturalne mechanizmy obronne – syntezę związków oraz na przyspieszenie sygnalizacji międzykomórkowej.

Krzem zmniejsza transpirację roślin i przyczynia się do utrzymania wody w tkankach. Zwiększa sztywność kanałów tlenowych w tkankach, przez co ułatwia przenikanie tlenu przez korzenie do wyższych partii rośliny.

Si poprawia także wydajność procesu fotosyntezy. Ogranicza stres roślin wywołany zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą oraz zasoleniem.

Krzem zmniejsza także wchłanianie oraz fitotoksyczność metali ciężkich. Korzystnie wpływa na równowagę jonową w roślinach, na wspomaganie oraz regulowanie pobierania makro- i mikroelementów. Powoduje lepszą przyswajalność i gromadzenie składników pokarmowych, zwłaszcza potasu, fosforu i żelaza.

Obniżenie zawartości krzemu w środowisku prowadzi do zahamowania fotosyntezy, syntezy białek i chlorofilu, więdnięcia liści oraz zatrzymania wzrostu roślin, a w końcowym efekcie na obniżenie plonu i pogorszenie jego jakości.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement