Nalistne odchwaszczanie kukurydzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
29-04-2020,8:00 Aktualizacja: 29-04-2020,16:13
A A A
Susza nie odpuszcza. Najbliższe dni wyjaśnią czy spadnie upragniony deszcz i możliwe będzie wykonanie zabiegów doglebowych w sianej na przełomie kwietnia i maja kukurydzy. Nie mniej jednak warto poznać wariant „b” ochrony przed chwastami, który stanowią zabiegi nalistne. 
 
Wybór preparatów do odchwaszczania nalistnego kukurydzy jest szeroki. To 250 kombinacji stworzonych na bazie 20 substancji czynnych. Jest więc z czym się zapoznawać.
 
Tym bardziej, że program jest skomplikowany, chociażby z tego powodu, że obejmuje stosowanie identycznych kombinacji, ale oferowanych przez różnych producentów. Stąd też koszty ich nabycia są inne. 
 
REKLAMA
 
kukurydza, rośliny, pole

Krzem pomaga kukurydzy

Nowym standardowym zabiegiem w uprawie kukurydzy zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, staje się aplikacja dolistna krzemu (Si). Jako główną zaletę tego zabiegu uważa się wzrost tolerancji roślin na suszę. Rośliny odczuwające...
Mogą one stanowić podstawę do tworzenia mieszanin według własnej recepty. To nie zwiększy liczby odrębnych kombinacji, ale pomoże w uzyskaniu tańszych rozwiązań. 
 
Nikosulfuron w towarzystwie 
 
Zabiegi nalistne z pewnością zdominowały środki sulfonylomocznikowe, a w śród nich nikosulfuron reprezentowany przez ponad 60. produktów w kilku formach użytkowych, zawierających od 40 do 750 g substancji czynnej w 1 kg produktu. 
 
Preparaty te przeznaczone są do zwalczania gatunków dwuliściennych prosowatych (40 g s.cz./ha w fazie 2-4 liści) i perzu właściwego (60 g s.cz./ha w fazie 4-7 liści). Dla pojedynczych herbicydów zróżnicowane są terminy stosowania. Wszystkie jednak mieszczą się w przedziale 2-9 liści kukurydzy. 
 
odchwaszczanie kukurydzy, doglebowe odchwaszczanie kukurydzy, odchwaszczanie przed i powschodowe kukurydzy

Zwalczanie chwastów w kukurydzy: preparaty doglebowe przed- i powschodowo

Jak na razie nie ma idealnych warunków do stosowania środków doglebowych, ze względu na niedobór wilgoci w glebie. Ale zaletą programu odchwaszczania kukurydzy jest to, że 95% preparatów doglebowych można stosować także...
Rimsulfuron, znany głównie jako Titus 25 WG, reprezentowany jest przez 10. środków produkowanych w formulacji WG lub WP, zawierających po 250 g s.cz. w 1 kg preparatu. Wszystkie zalecane są łącznie z adiuwantami.
 
Rimsulfuron służy do zwalczania chwastów dwuliściennych i prosowatych, a w najwyższych dawkach także perzu właściwego (60 g/ha). W zależności od formy użytkowej, zawierające go preparaty można stosować od wschodów do 7 liścia kukurydzy.
 
Trzeci wariant o podobnym profilu zwalczanych chwastów stanowią fabryczne mieszaniny foramsulfuronu z jodosulfuronem metylosodowym, reprezentowane przez MaisTer 310 WG i jego odpowiedniki w formulacji OD. 
 
Innym wariantem tej kombinacji jest Mosoon Active (foramsulfuron + tienkarbazon metylu). A kontynuacją uniwersalny MaisTer Power 42,5 OD posiadający w składzie wszystkie trzy wspomniane substancje. 
 
Łącznie z sulfonylomocznikami
 
Spośród sulfonylomoczników jedynie tritosulfuron jest przeznaczony do niszczenia wyłącznie gatunków dwuliściennych. Stanowi komponent preparatu Mocarz 75 WG (i odpowiedników), którego drugim składnikiem jest dikamba. 
 
REKLAMA
 
 
nawożenie kukurydzy, potrzeby pokarmowe kukurydzy, odczyn gleby, nawożenie kukurydzy azotem

Nawożenie kukurydzy

W intensywnej technologii uprawy roślin trudno uzyskać wysokie plony dobrej jakości bez prawidłowo zbilansowanego nawożenia. W polskich warunkach klimatyczno-glebowych, w nawożeniu kukurydzy, poza azotem, kluczowe znaczenie mają fosfor i potas....
Mieszanina ta ogranicza występowanie około 20. gatunków chwastów, w tym tak uciążliwych jak jasnoty, komosa biała, maruna nadmorska, przytulia czepna, rdesty, rumiany i rumianki, szarłat szorstki i żółtlica drobnokwiatowa. 
 
Drugim mniej popularnym sulfonylomocznikiem jest prosulfuron, który razem z dikambą wchodzi w skład preparatu Casper 55 WG. Dikamba jest też partnerem nikosulfuronu w nowo zarejestrowanym herbicydzie Kaltor 750 WG. 
 
Równie popularne trójketony
 
Trójketony reprezentowane są przez mezotrion, sulkotrion i tembotrion. Zwalczają chwasty dwuliścienne i prosowate. Mezotrion można znaleźć w blisko 25. preparatach (np. Callisto 100 SC), sulkotrion w czterech (np. Shado 300 SC), a  tembotrion w dwóch, w tym w Laudis 44 OD. 
 
To preparaty zalecane na ogół w fazie 2-8 liści kukurydzy. Optymalna faza wrażliwości chwastów, to cztery liście. W celu zwiększenia skuteczności oraz zakresu zwalczanych chwastów, trójketony stosowane są łącznie, głównie z herbicydami sulfonylomocznikowymi. 
 
odmiany kukurydzy kiszonkowej, wyniki PDO 2019, PZPK, COBORU, plonowanie kukurydzy na kiszonkę

Kukurydza na kiszonkę: wyniki PDO 2019

Zakup materiału siewnego nie może być przypadkowy. Każdego roku na rynek trafia wiele nowych odmian kukurydzy. Są to odmiany wpisane do Krajowego rejestru, czyli przetestowane w warunkach Polski. Oprócz nich przedsiębiorcy rolni mają do...
Najczęściej wykorzystywanym komponentem dla mezotrionu jest nikosulfuron w mieszaninach fabrycznych oraz w mieszaninach zbiornikowych. Pierwszym takim rozwiązaniem był i do tej pory jest bardzo popularny herbicyd Elumis 105 OD (1-1,5 l/ha). To skuteczna eliminacja takich gatunków dwuliściennych jak: bodziszki, dymnica, fiołki, gwiazdnica, jasnoty, komosa, przytulia, psianka, rdesty, rumiany i rumianki (w tym maruna nadmorska), samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki i żółtlica drobnokwiatowa. Z klasy jednoliściennych do wrażliwych należy chwastnica jednostronna i perz właściwy.
 
Zalecane są także mieszaniny mezotrionu z rimsulfuronem. Optymalne rozwiązanie stanowi, np. preparat Arigo 51 WG (mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron), który w celu uzyskania jeszcze lepszego efektu, zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC. Mezotrion polecany jest m.in. także z terbutyloazyną (Calaris 400 SL) lub bromoksynilem (Gryzzly 200 OD i odpowiedniki).
 
Sulkotrion stosuje się pojedynczo oraz w mieszaninach zbiornikowych z nikosulfuronem, a także w mieszaninie fabrycznej łącznie z terbutyloazyną (Sulkotrek 500 SC). Podobnie tembotrion - pojedynczo oraz z bromoksynilem (Auxo 337 EC) i tienkarbazonem metylu (Capreno 547 SC).
 
Trójketony stosowane pojedynczo oraz w mieszaninach mogą być przyczyną pojawienia się na liściach kukurydzy podłużnych białych plam. To ich charakterystyczna cecha. Objawy są przejściowe i nie mają ujemnego wpływu na dalszy wzrost i rozwój kukurydzy.
 
Problem uodparniania się
 
PDO kukurydza, odmiany kukurydzy ziarnowej, plonowanie kukurydzy, COBORU, wyniki PDO, choroby fuzaryjne, flint, dent

Jak plonowała kukurydza ziarnowa w PDO w 2019 roku?

Wybór odmiany kukurydzy do uprawy jest zadaniem wymagającym głębszej analizy. Jedną z ważniejszych cech, którą bierze się pod uwagę jest stabilność plonowania, a więc odmiana powinna osiągać zadowalające plony nawet w niesprzyjających...
Omówione sulfonylomoczniki (inhibitory syntazy acetylomleczanowej - ALS) oraz trójketony (inhibitory syntezy pigmentów) reprezentują zaledwie dwa mechanizmy działania, a zalecane są w blisko 200.  wariantach zabiegowych (na ok. 250 wszystkich). 
 
Należy zwrócić uwagę, że do grupy ALS należą także tienkarbazon metylu zwiększający skuteczność zwalczania chwastów prosowatych oraz florasulam, który analogicznie poszerza destruktywne działanie przeciwko chwastom dwuliściennym. Oba są komponentami kilkunastu herbicydów. 
 
W celu uniknięcia zjawiska uodparniania należy je stosować przemiennie (w monokulturach kukurydzy), nie więcej niż jeden raz w trakcie sezonu i w miarę możliwości z substancjami czynnymi reprezentującymi inne mechanizmy działania. A jest ich kilkanaście.
 
Regulatory wzrostu
 
Regulatory wzrostu niszczą wyłącznie chwasty dwuliścienne. W kukurydzy zarejestrowano zaledwie trzy spośród 11. stosowanych w ochronie innych upraw. 
 
ziarno kukurydzy, ręka

Kukurydza - obsada a plonowanie

Wysokość i jakość uzyskiwanych plonów zależy zarówno od warunków glebowo-klimatycznych, w których prowadzona jest produkcja rolna, jak i wszelkich działań podejmowanych przez rolnika. Obecnie coraz bardziej oczywiste...
2,4-D jest składnikiem preparatów Dicopur 600 SL i Esteron 600 EC, a łącznie z florasulamem komponentem środka Mustang 306 SE i jego kilku odpowiedników. To środki do zwalczania chwastów w fazie do 6 liści właściwych. 
 
Grupa preparatów z udziałem florasulamu zwalcza także gatunki bardziej zaawansowane we wzroście. Proces ich ginięcia jest stosunkowo długi i może trwać nawet ponad trzy tygodnie. 
 
Dikamba jest również zalecana w formie pojedynczej substancji czynnej (Dicash, Dolero, Oceal 700 SG, Vermeil 700 SG) oraz jako komponent kilku herbicydów. Jedną z najnowszych mieszanin jest wspomniany preparat Kaltor 750 WG z udziałem nikosulfuronu. 
 
Trzecim regulatorem wzrostu jest fluroksypyr. Mimo wielu zarejestrowanych form użytkowych, w kukurydzy zaleceń doczekały się zaledwie trzy (Fluxyr Pro, Minstrel, Starane 333 EC). Jedną z podstawowych cech fluroksypyru jest zwalczanie przytulii czepnej w każdej fazie rozwojowej.
 
Warsztaty Horsch w Polsce

Warsztaty Horsch – niezbędna wiedza o uprawie kukurydzy

Horsch zorganizował na początku marca 2020 r. spotkanie – warsztaty dla rolników dotyczące uprawy kukurydzy. Odbyło się ono pod wspólnym tytułem: „Wyzwania w siewie kukurydzy w perspektywie zmian klimatycznych”....
Wymienione regulatory wzrostu są zalecane w różnych fazach wzrostu kukurydzy, w tym przekraczających fazę piątego liścia. To okres, w którym większość odmian kukurydzy zawiązuje organy generatywne. 
 
Regulatory wzrostu w tej fazie uaktywniają się i mogą negatywnie wpływać na rozwój zawiązywanych kolb, stąd mimo niektórych zaleceń późniejszego stosowania, korzystniej jest wykonać zabieg do w pełni wykształconego czwartego liścia.
 
Inne mechanizmy działania
 
Do grupy inhibitorów fotosyntezy należą cztery związki. Pierwszy z nich - bromoksynil jest środkiem kontaktowym, parzącym. Stosowany pojedynczo (Bromotril 250 SC, Emblem 20 WP, Emblem Pro 385 SC) oraz w mieszaninach działa szybko. Jest przystosowany do niszczenia znacznej liczby chwastów dwuliściennych (masowe równoczesne wschody). Podobnym działaniem charakteryzuje się bentazon. Mimo wielu herbicydów posiadających tą substancję czynną, w kukurydzy zarejestrowano jedynie herbicyd Benz.
 
nawożenie kukurydzy, obsada roślin kukurydzy, krzewienie kukurydzy, Katedra Agronomii UP w Poznaniu

Nawożenie kukurydzy stymuluje obsadę roślin i krzewienie

O powodzeniu w uprawie kukurydzy znacząco decyduje obsada roślin. Nawet najlepsza odmiana, przy nieodpowiednim zagęszczeniu nie ujawni w pełni swoich możliwości plonotwórczych. Według aktualnych zaleceń, w uprawie na ziarno, obsada kukurydzy...
Petoksamid jest składnikiem preparatów Successor i Traksor, należy do związków bardzo dobrze działających i wspierających inne substancje (synergizm), stąd rejestracja w mieszaninie z sulkotrionem. 
 
Pirydat był już dawno zalecany w kukurydzy w formie preparatu Lentagran, aktualnie wznowiono rejestrację tej substancji czynnej w formie środków Diva, Elara i Onyks. Należy je stosować na suche rośliny. Zwilżone - np. opadającą mgłą - są narażone na lekkie poparzenia.
 
Najbardziej popularną substancją reprezentującą inhibitory fotosyntezy jest terbutyloazyna o działaniu doglebowym, ale często stosowana też nalistnie. 
 
Zabiegi samą terbutylazyną są zalecane w formie nowo zarejestrowanych herbicydów Tebusar, Terbustar i Tezosar. W innych środkach substancja ta jest komponentem (np. Calaris 400 SC, Sulkotrek 500 SC, Zeagran 340 SE) . 
 
Ze względu na doglebowe działanie należy ją stosować zawsze na młode chwasty. Przez długi czas hamuje wzrost kiełkujących nasion, dzięki czemu zaliczana jest do herbicydów dobrze zabezpieczających plantacje przed zachwaszczeniem wtórnym. 
 
kukurydza, rośliny, pole

Odmiany kukurydzy rekomendowane na kiszonkę 2020

W 2020 roku do uprawy polecanych jest 18 odmian kukurydzy na kiszonkę: 3 mieszańce wczesne, 9 średnio wczesnych i 6 średnio późne. W województwie podlaskim rekomenduje się 11 odmian, w kujawsko-pomorskim 9, w pomorskim 5 i w...
Tylko w odmianach odpornych na cykloksydym można stosować Focus Ultra 100 EC, w celu zwalczania chwastów prosowatych (niższe dawki) i/lub perzu właściwego (wyższe dawki). 
 
Mieszaniny w formie dwupaków
 
Zarejestrowane substancje czynne stwarzają wiele możliwości opracowywania własnych mieszanin zbiornikowych. 
 
W tym zakresie rolników wyręczają producenci środków, oferując tzw. dwupaki. W opakowaniu zbiorczym można nabyć np. zestaw zawierające 5 litrów preparatu Shado 300 SC i 7,5 litra preparatu Successor 600 EC na powierzchnię 5 hektarów. 
 
Nagano Active Combo, to dwupak zawierający preparaty Ikanos 040 OD (nikosulfuron) oraz Nagano 200 OD (mezotrion + bromoksynil). 
 
Innym rozwiązaniem jest Gardo Gold Pak w składzie którego znajdują się Gardo Gold 500 SE (S-metolachlor + terbutyloazyna) oraz Impreza Max 040 OD (nikosulfuron). Zestaw przeznaczony jest do odchwaszczania plantacji o powierzchni 2 ha. 
 
Ostatnio polecanym krajowym zestawem jest Tezosar Extra Box. To wielopak w składzie, którego znajduje się Tezosar 500 SC (terbutyloazyna), Nikosar 060 OD (nikosulfuron) oraz Jozuan 100 SC (mezotrion). Charakteryzuje się bardzo dobrym działaniem doglebowym i nalistnym. 
 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj