Rolnicy będą mogli ubiegać się o zwrot części wydatków na bioasekurację

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-09-2017,13:45 Aktualizacja: 13-09-2017,14:00
A A A

Producenci trzody chlewnej ze strefy objętej ograniczeniami z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń od 26 września mogą starać się o refundację 50 proc. wydatków poniesionych na zakup m.in. mat dezynfekcyjnych, produktów biobójczych czy odzieży ochronnej.

Resort rolnictwa poinformował, że dokumenty można będzie składać do 17 października. O rekompensatę mogą ubiegać się rolnicy, którzy w latach 2015-2018 przez co najmniej rok hodowali świnie w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

asf, walka z asf, bioasekuracjai, zakaz hodowli świń, wybicie świń

Hodowcy mają żal. Rząd walczy z ASF likwidując małe gospodarstwa

Rząd stara się w jak największym stopniu pomóc rolnikom, którzy ponoszą straty w wyniku afrykańskiego pomoru świń. Są to rekompensaty za niższe ceny sprzedaży świń czy z tytułu rezygnacji z chowu tuczników do końca 2018 roku -...

Do takiego obszaru zalicza się część gmin w powiatach sejneńskim, augustowskim, białostockim, sokólskim, hajnowskim, wysokim mazowieckiem, zambrowskim, monieckim, grajewskim, bielskim, siemiatyckim, kolneńskim, łomżyńskim w województwie podlaskim. Część gmin w powiecie łosickim i siedleckim w woj. mazowieckim oraz niektóre gminy w powiatach: bielskim oraz Biała Podlaska w województwie lubelskim.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis. Refundacja kosztów dotyczyć będzie połowy wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć faktury lub ich kopie, rachunki dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie, oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące wykorzystania pomocy de minimis.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2022

Hoduj z głową świnie:

-Tuczniki drożeją

-Okres jałowienia loch

-Dobrostan prosiąt ssących

-Biodostępność mineralnych

-Temat ASF wciąż aktualny

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2022

Hoduj z głową bydło:

-Postaw na dobrostan

-Dobre kiszonki to obowiązek

-Przygotować cielęta do opasu

-Suchy TMR w odchowie cieląt

-Czopy dostrzykowe

PRENUMERATA