Kolejne dwa przypadki ASF w Polsce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, ministerstwo rolnictwa,
30-05-2014,13:55 Aktualizacja: 27-11-2014,14:01
A A A

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły wystąpienie kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce.

Jak poinformował Główny Lekarz Weterynarii zwłoki dzików stanowiące czwarty przypadek ASF (locha w wieku około 3-4 lat oraz 2 prosięta) zostały znalezione w okolicach miejscowości Łosiniany w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, w powiecie sokólskim w woj. podlaskim. Wcześniej znaleziono zwłoki dzika (locha w wieku około 3 lat) w rzece Świsłocz, przez którą przebiega granica polsko-białoruska.

Zwłoki wszystkich chorych dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Służby dokonały przeglądu gospodarstw znajdujących się na obszarze o promieniu 10 km od padłego dzika stanowiącego trzeci przypadek ASF. W gospodarstwach na obszarze o promieniu 3 km nie są utrzymywane żadne świnie, natomiast na obszarze o promieniu 10 km w 13 gospodarstwach utrzymywanych jest 87 sztuk, w tym 34 prosięta. Wszystkie świnie utrzymywane na tym obszarze zostały indywidualnie oznakowane, natomiast dodatkowo od świń innych niż prosięta (53 sztuki) pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. We wszystkich przypadkach wyniki są ujemne.

W ramach krajowego programu monitoringu ASF na terenie obszarów objętych restrykcjami, tj. na obowiązującym od lutego do marca obszarze obejmującym część województwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń, który następnie został zastąpiony obszarem objętym ograniczeniami i obszarem ochronnym, które obejmują cześć województwa podlaskiego, zgodnie z kolejnym rozporządzeniem w tej sprawie z dnia 31 marca, pobierano próbki od świń i dzików do badań w kierunku ASF. Od 1 marca do 25 maja pobrano i poddano badaniom laboratoryjnym próbki od następującej liczby zwierząt:
- świnie żywe: 4794,
- świnie padłe: 55,
- dziki odstrzelone: 398,
- dziki padłe: 46.

Mając na uwadze, że trzeci i czwarty przypadek ASF u dzików w Polsce stwierdzono na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują już stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia nie zostaną wprowadzone dodatkowe restrykcje. 

W powiecie sokólskim zlokalizowano pierwsze dwa przypadki ASF u dzików potwierdzone 17 i 18 lutego. Pierwszy przypadek choroby stwierdzono w gminie Szudziałowo, kilkaset metrów od polsko-białoruskiej granicy; drugiego zarażonego dzika znaleziono w odległości ok. 15 km od pierwszego. Utworzono wówczas strefę buforową kilkunastu powiatów położonych wzdłuż tej granicy, znajdujących się na terenie trzech województw: podlaskiego i mazowieckiego i lubelskiego. Na tym terytorium obowiązywały ograniczenia m.in. dotyczące chowu i transportu trzody.

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA