Poprawa dobrostanu zwierząt to wyzwanie na dziś i jutro

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-10-2021,11:00 Aktualizacja: 06-10-2021,11:12
A A A

Obecna, jak i przyszła Wspólna Polityka Rolna kładzie duży nacisk na zapewnienie zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych - podkreślił Grzegorz Puda, minister rolnictwa. Dodał, że działanie polegające na poprawie dobrostanu zwierząt jest już realizowane.

Szef resortu wziął udział w międzynarodowej konferencji "Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt" zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w formule online.

krowy, pastwisko, dobrostan, bydło

Duże zainteresowanie dopłatami z tytułu dobrostanu zwierząt

Ponad 49 tys. rolników ubiega się w tym roku o dopłaty z tytułu tzw. dobrostanu zwierząt - wynika z danych resortu rolnictwa. Jest to działanie wprowadzone w 2020 r. i ma poprawić warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich....

- Zarówno obecna, jak i przyszła Wspólna Polityka Rolna kładzie duży nacisk na zapewnienie zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych. Mając to na uwadze oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym zakresie, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nowego działania Dobrostan zwierząt - powiedział Puda.

Polega na rekompensowaniu rolnikom kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów wykraczających ponad obowiązkowe normy wynikające z obowiązującego prawa.

W 2020 r. o wsparcie finansowe mogli ubiegać się rolnicy utrzymujący świnie i krowy, a od 2021 r. również hodowcy owiec.

Gospodarzom utrzymującym świnie w polepszonych warunkach bytowych przysługuje płatność roczna w wysokości 301 zł na lochę i 24 zł na tucznika. Stawka płatności do samicy owcy to 133 zł.

Janusz Wojciechowsk, doberostan zwierząt, produkcja mięsa

Wojciechowski: dobrostan zwierząt to dobrostan rolników i konsumentów

Zwiększona przestrzeń, chów bez uwięzi, wolny wybieg, ściółka ze słomy, letni wypas, młode z matkami, zwierzęta własnego chowu, pasza z gospodarstwa, krótki transport, humanitarny ubój - to powinno być premiowane w...

W przypadku krów mlecznych rolnik może uzyskać płatność dobrostanową za zapewnienie krowom mlecznym wypasu w sezonie wegetacyjnym przez minimum 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie. Dopłata roczna wynosi 185 zł/szt. W odniesieniu do krów mlecznych rolnik może także otrzymać płatność za zapewnienie im powierzchni bytowej w budynku, zwiększonej o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni określonej przepisami. W tym przypadku płatność wynosi 595 zł/szt. Do krów mamek hodowanych w dobrostanie rolnik może dostać 329 zł od zwierzęcia.

Puda zaznaczył, że w przypadku działania Dobrostan zwierząt rolnik może jednocześnie korzystać z kilku wariantów.

W ramach kampanii 2020 r. złożono łącznie ponad 44 tys. wniosków o płatności. Najbardziej popularnym wariantem jest wypas krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli prawie 35 tys. dokumentów obejmujących ok. 625 tys. krów mlecznych. Oznacza to, że płatnością dobrostanową w tym zakresie objętych zostało prawie 30 proc. populacji krów mlecznych w Polsce.

płatności dobrostanowe, dobrostan zwierząt, krir, ministerstwo rolnictwa

Dobrostan zwierząt się poszerzy, ale jeszcze nie teraz

Czy inne gatunki zwierząt niż obecnie wskazane z przepisach zostaną objęte wsparciem w ramach działania "Dobrostan zwierząt"? Na pewno nie w najbliższym czasie. Ministerstwo rolnictwa ustosunkowało się do wniosku samorządu rolniczego w...

W 2021 r. złożono prawie 49 tys. wniosków. Najwięcej (ponad 37,5 tys.) dotyczyło wypasu krów mlecznych obejmujących ponad 624 tys. sztuk.

- Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie rolników realizacją działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 ministerstwo rolnictwa planuje kontynuację wsparcia w tym zakresie (w ramach ekoschematu - Dobrostan zwierząt) oraz jego rozszerzenie o kolejne gatunki zwierząt: kury nioski, kurczęta brojlery, indyki, opasy, konie i kozy - poinformował minister Puda.

W ramach tej interwencji planuje się również promowanie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Rolnicy utrzymujący zwierzęta zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego będą mogli otrzymać płatność dobrostanową na uproszczonych zasadach względem rolników utrzymujących zwierzęta w sposób konwencjonalny. 
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA