Manipulują faktami i dyskryminują produkcję zwierzęcą

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
30-05-2022,16:45 Aktualizacja: 30-05-2022,16:57
A A A

Porozumienie #HodowcyRazem wydało stanowisko w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej End The Slaughter Age czyli Świat bez rzeźni.

Stanowisko to, zdaniem porozumienia, manipuluje faktami naukowymi, dyskryminuje produkcję zwierzęcą, niesie za sobą negatywne skutki dla rolnictwa i zdrowia konsumentów oraz zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu.

Oficjalnym celem inicjatywy obywatelskiej End The Slaughter Age, jak wskazuje porozumienie #HodowcyRazem, jest wyłączenie zwierząt gospodarskich z działalności subsydiowanej przez KE i przekierowanie unijnego finansowania WPR do schronisk dla zwierząt.

 • Inicjatywa obywatelska End The Slaughter Age manipuluje faktami
 • Działania inicjatywy mogą prowadzić do wzrostu cen żywności
 • Inicjatywa błędnie informuje opinię publiczną o złym traktowaniu zwierząt gospodarskich

Jej założyciele dążą do zniesienia wszelkich form wykorzystywania zwierząt gospodarskich. Z kolei jako etyczną alternatywę proponują produkcję mięsa komórkowego, jaj, kości i skóry w laboratoriach oraz mięsa warzywnego, czyli jego roślinnego substytutu.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, główny lekarz weterynarii, mięso, wędliny, kryzys żywnościowy, trzoda chlewna

Branża mięsna gotowa na kryzys żywnościowy

Polska branża mięsna w I kwartale bieżącego roku osiągnęła rekordowe wyniki mimo kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią i wojną na Ukrainie W ramach jubileuszu 100-lecia swego istnienia Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP (SRW)...

"Tak naprawdę jednak inicjatywa usiłuje przekonać do rezygnacji ze sprawdzonych i stosowanych przez ludzkość od setek tysięcy lat źródeł pożywienia na rzecz rozwiązań testowanych od kilkunastu zaledwie lat i nie wychodzących poza eksperymentalne próby syntetycznych zamienników" czytamy w komunikacie #HodowcyRazem.

Aktywność End The Slaughter Age zbiega się ponadto w czasie z informacjami o rosnących problemach finansowych firm obiecujących tanią i masową produkcję zamienników mięsa.

Manipulują prawdą i faktami naukowymi

Inicjatywa, jak informuje #HodowcyRazem, posługuje się mieszanką faktów, opinii z dużą liczbą błędów i manipulacji.

Zwolennicy inicjatywy podnoszą hasła energochłonności produkcji i ochrony klimatu. Nie zauważają jednak, że hodowla i produkcja zwierzęca dynamicznie zmienia się pod kątem uwzględnienia dobrostanu zwierząt, eliminacji emisji gazów cieplarnianych i wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju.

"Szeroka popularyzacja nowoczesnych gospodarstw produkujących z uwzględnieniem potrzeb środowiska i ochrony klimatu zagroziłaby bytowi organizacji ekologicznych i prozwierzęcych. Stąd postulaty całkowitego zakazu hodowli i produkcji zwierzęcej" czytamy w komunikacie #HodowcyRazem.

#HodowcyRazem, trzoda chlewna, bydło mleczne, bydło mięsne, drób, minister zdrowia, Waldemar Kraska

Hodowcy pytają o fermy. Czy ministerstwo odpowie?

Inicjatywa #HodowcyRazem przesłała do Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia pytania w sprawie zarzutów dotyczących funkcjonowania ferm przemysłowych. "Na przeszło 10 stronach wymienił Pan możliwe skutki funkcjonowania...

Co ze zdrowiem konsumentów?

Konsumenci, zdaniem organizacji hodowlanych, wskutek proponowanych zmian utracą dostęp do naturalnych składników odżywczych z produktów pochodzenia zwierzęcego na rzecz takich, których długoterminowy efekt stosowania jest trudny do przewidzenia.

"Obawiamy się o zdrowie konsumentów i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży potrzebujących w codziennej diecie niezbędnych składników pokarmowych dostarczanych w produktach pochodzenia zwierzęcego. Proponowane zmiany spowodują, że dostępne powszechnie mięso i jego produkty, podobnie jak w średniowieczu, staną się towarem ekskluzywnym, dostępnym tylko dla elit. Dla reszty społeczeństwa pozostaną sztuczne surogaty" czytamy w komunikacie #HodowcyRazem.

Skutki dla rolnictwa

Działania te mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i spadku konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego, a także redukcji pogłowia zwierząt gospodarskich.

#HodowcyRazem, trzoda chlewna, bydło mleczne, bydło mięsne, drób, minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk

Apelują do ministra o ochronę gospodarstw rodzinnych

Inicjatywa #HodowcyRazem zaapelowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie działań, które nie będą szkodzić rodzinnym gospodarstwom rolnym. Inicjatywa #HodowcyRazem apeluje o zmianę proponowanych przez Komisję...

#HodowcyRazem podkreślają, że spożycie mięsa na świecie wynosi średnio 33,7 kg per capita i rośnie wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw. Stąd w UE jest to 69 kg na osobę. Rocznie spożywa się ok. 325 mln ton mięsa.

Bezpieczeństwo żywnościowe wskutek wojny na Ukrainie w wielu krajach na świecie zostało naruszone. Widmo głodu i trudna sytuacja w krajach Bliskiego Wschodu, Afryce i Azji może, według obecnych szacunków ONZ, dotknąć ponad 200 mln ludzi i doprowadzić do niespotykanej do tej pory fali migracji ludności.

Propozycja odejścia od produkcji mięsa z uboju rytualnego może stanowić podstawę konfliktów z mniejszościami religijnymi, które nie będą w stanie zaakceptować zmian żywieniowych.

Dobrostan zwierząt

End The Slaughter Age wprowadza także błędne przekonanie, że zwierzęta gospodarskie są źle traktowane. W rzeczywistości troska o ich dobrostan od kilkudziesięciu lat ma swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach legislacyjnych na poziomie UE oraz krajów członkowskich, a także w treściach dydaktycznych na różnych poziomach nauczania.

"Pod pozorem budowania przyszłości, oferują świat bez przyszłości. Jako cywilizacja stoimy nie tylko przed wyzwaniem wyżywienia rosnącej liczby ludności w skali globalnej, ale również przeciwstawienia się zniekształconym przekazom komunikacyjnym, siejącym dezinformację i zamazującym pożądane kierunki rozwoju" podsumowuje inicjatywa #HodowcyRazem.

Stanowisko Inicjatywy #HodowcyRazem w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej End The Slaughter Age znajdziesz TUTAJ

Inicjatywę #HodowcyRazem tworzą:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS"
 • Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej "POLPIG"
 • Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza
 • Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków


 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA