Manifest rolników: rolnictwo musi osiągnąć strategiczne znaczenie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
06-05-2024,14:15 Aktualizacja: 06-05-2024,13:33
A A A

Rolnicy wystosowali manifest związany ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego zatytułowany "Przywrócenie rolnictwu strategicznego znaczenia".

Zdaniem organizacji rolniczych skupionych w Copa-Cogeca, z powodu swojego strategicznego znaczenia, rolnictwo jest jednym z najważniejszych filarów unijnej gospodarki zapewniających samowystarczalność UE w zakresie żywności.

– Rolnicze protesty, które mogliśmy obserwować w ostatnich miesiącach pokazują, że rolnictwo musi znów być w centrum europejskiej debaty – powiedział podczas kwietniowego spotkania Copa-Cogeca Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych dodając:

#Hodowcyrazem, zwierzęta gospodarskie, zwierzeta domowe, odbiór zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii, obrońcy zwierząt

Obrońcy zwierząt nie powinni mieć prawa do ich odbierania hodowcom

Inicjatywa #hodowcyrazem wysłała do zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP Dariusza Salomończyka swoje stanowisko. Chodzi o konsultacje publiczne poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad...

– Liczmy, że w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego w latach 2024- 2029 będzie kontynuowany strategiczny dialog zainicjowany przez obecną Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Layen.

Rolnictwo aktywnie angażuje się w przeprowadzenie niezbędnej transformacji dla klimatu i bioróżnorodności.

Rolnicy w związku z tym oczekują, że unijne polityki będą patrzeć dalej i udzielać strategicznego wsparcia sektorowi.

Rolnicy zobowiązali się do wniesienia swojego wkładu w osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. poprzez zmniejszenie emisji, produkcję biopaliw, bioenergii oraz zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla.

Aby móc zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed rolnictwem i podjąć na nowo dialog z unijnymi instytucjami, Copa i Cogeca zdefiniowały 7 priorytetów dla Komisji Europejskiej nowej kadencji.

Janusz Wojciechowski, ugorowanie gruntów ornych, zmianowanie, import produktów z Ukrainy, GAEC, WPR, Komisja Europejska

Komisja Europejska odpowiada na protesty rolników

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, omówił zagadnienia, które stały się zalążkiem protestów rolniczych w całej Europie i przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej. W kwietniu odbyło się wspólne posiedzenie...

 • pogodzenie łagodzenia zmiany klimatu, ochrony przyrody i produkcji żywności;
 • zwiększenie konkurencyjności i zyskowności rolnictwa UE oraz utrzymanie jego potencjału produkcyjnego;
 • przygotowanie transformacji pokoleniowej w rolnictwie;
 • poprawa zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wzmocnienie badań naukowych, innowacji oraz nowych technologii cyfrowych;
 • zwiększanie wkładu unijnych rolników w energię z odnawialnych źródeł oraz w biogospodarkę;
 • wzmocnienie odporności i konkurencyjności spółdzielni rolniczych;
 • inwestycje i innowacje w obszary wiejskie.

Aby wdrożyć 7 kluczowych priorytetów Copa i Cogeca nakreśliła także 4 elementy działań UE, które będą mieć decydujące znaczenie w zapewnianiu wsparcia społecznościom rolniczym.

Krajowa Rada Wieprzowiny, trzoda chlewna, tuczniki, pogłowie świń, ASF, hodowcy świń, producenci świń, opłacalność

Krajowa Rada Wieprzowiny rozmawiała z politykami o wsparciu dla hodowców

Rolnicy, hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz przedstawiciele branży mięsnej tworzący Krajową Radę Wieprzowiny, w końcu ponownie spotkali się z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa. Sekretarz stanu Jacek Czerniak 30 kwietnia spotkał się z...

Copa-Cogeca oczekuje następujących propozycji politycznych:

 • odpowiednio wysoki następny unijny budżet, który pozwoli odzwierciedlać ambicje UE w zakresie rolnictwa;
 • zapewnienie polityki handlowej spójnej z ambicjami dla wewnętrznego rynku;
 • analiza wykonalności wszystkich propozycji dotyczących rolnictwa;
 • komisarz ds. rolnictwa i obszarów wiejskich powinien pełnić kluczową rolę wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

– Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości europejskiego rolnictwa, a niniejszy manifest zwraca uwagę na liczne wyzwania, które przed nim się pojawiają i żąda zdecydowanych politycznych działań w nadchodzącej kadencji – mówił Marian Sikora dodając:

– Mamy nadzieję, że UE nas nie zawiedzie i nie będzie potrzeby organizowania ogólnoeuropejskich protestów, aby zwrócić uwagę brukselskich decydentów na nasze bolączki.

Więcej informacji na temat hodowli bydła i produkcji mleka oraz hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło" i "Hoduj z Głową Świnie"

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)
 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA