Hodowcy otrzymają wyższe płatności dobrostanowe za 2023 rok

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
17-04-2024,8:05 Aktualizacja: 17-04-2024,5:17
A A A

Hodowcy i producenci zwierząt otrzymają wyższą od zakładanej kwotę płatności dobrostanowej. Wynika to z przyjętego przez Europejski Bank Centralny korzystnego kursu euro.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za kampanię 2023 roku.

Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt wynosi 4,6283 zł za 1 euro. Został on opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny.

Dariusz Goszczyński, mięso czerwone, wino, Komisja Europejska, promocja żywności, żywność, mięso, rośliny białkowe

Zakaz promocji czerwonego mięsa nie wchodzi w grę

- Programy promocyjne mają służyć podnoszeniu konkurencyjności unijnych artykułów rolno-spożywczych i konkurencyjności całego rolnictwa UE. Dlatego nie może być mowy o zakazie promocji czerwonego mięsa czy wina - mówi Dariusz...

Stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wynika to z korzystnego kursu euro.

Rolnicy otrzymają dzięki temu wyższą od zakładanej kwotę płatności dobrostanowej.

Budżet na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

W przypadku płatności dobrostanowej w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia oraz bydło projektowana wartość jednego punktu wynosi 104,00 zł.

Degresywność płatności dobrostanowej

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, owce) są przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności:

  • do 100 DJP - 100% płatności;
  • powyżej 100 DJP do 150 DJP - 75% płatności;
  • powyżej 150 DJP - brak płatności;

Jacek Zarzecki, Europejski Zielony Ład, EZŁ, rolnictwo, proptesty rolnicze, mięso, produkcja żywności, wołowina

Zarzecki: lewacka ideologia najbardziej uderza w rolników

Europejski Zielony Ład, obok importu zbóż oraz innych artykułów z Ukrainy, jest główną przyczyną protestów rolniczych w Polsce i całej Europie. EZŁ był też jednym z tematów dyskutowanych podczas tegorocznego X...

W ramach kampanii 2023 r. degresywność płatności dobrostanowej nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach.

Projekt rozporządzenia w sprawie stawek dobrostanowych został przekazany do konsultacji społecznych.

Niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do naliczania i wypłaty tych płatności.

Projektowane stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do bydła i świń znajdziesz TUTAJ

Projektowane stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji na temat hodowli bydła i produkcji mleka oraz hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło" i "Hoduj z Głową Świnie"

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)
 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA